Безоплатна правова допомога

Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.
      Отже, відповідно до Закону «Про безоплатну правову допомогу» в Україні існують два основні її види:
–         первинна правова допомога;
–         вторинна правова допомога;
                         ПЕРВИННА ПРАВОВА ДОПОМОГА
    Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:
    1) надання правової інформації;
    2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;
    3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
    4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги.
    Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
    Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є:
    1) органи виконавчої влади;
    2) органи місцевого самоврядування;
    3) фізичні та юридичні особи приватного права;
    4) спеціалізовані установи.
    Порядок звернення за безоплатною первинною правовою допомогою
    Звернення про надання одного з видів правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до  центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
    Звернення про надання одного з видів правових послуг
    – що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками (батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні   батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників);
    – що стосуються осіб, визнаних судом  недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.
    Порядок розгляду звернень про безоплатну первинну правову допомогу
    Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання правових послуг, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не      пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.
    Первинна правова допомога (види якої визначені вище) та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування безоплатно.
    У разі, якщо особа помилилася стосовно компетенції відповідного органу при зверненні до нього за допомогою, орган до якого надійшло звернення особи, протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.
    Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги. Прийом проводиться постійно в установлені дні та години.
    Надання безоплатної первинної правової допомоги також можливо спеціалізованими установами. Такі установи можуть бути утворені за необхідності органами місцевого самоврядування.
    Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який розглядає звернення, зобов'язаний роз'яснити особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *