Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суд