Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії