До уваги осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях

 
ЗРАЗОК

До ________________________
(найменування місцевого суду)
Заявник: __________________,
що проживає за адресою:
__________________________
Заінтересована особа:
__________________________,
що проживає за адресою,
(місцезнаходження):
__________________________.

ЗАЯВА

 
ЗРАЗОК

До ________________________
(найменування місцевого суду)
Заявник: __________________,
що проживає за адресою:
__________________________
Заінтересована особа:
__________________________,
що проживає за адресою,
(місцезнаходження):
__________________________.

ЗАЯВА
про встановлення факту народження дитини

в порядку статті 317 ЦПК України
Я, _________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) є______________________________________________________________________
(батько, мати, родич, їх представник або інший законний представник)
_________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові дитини)
який (яка) народився(лася)"___" _______________ ____ р. в _____________________________
                                                                                                                            (місце народження)
_________________________________________________________________________________
(описати обставини)
Отримати свідоцтво народження у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт народження відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації народження відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».
Місцем народження ________________________________________________________.
                                                                                         (назва населеного пункту)
                                                 
Встановлення факту народження необхідно мені _________________________________.
                                                                     (вказати мету)
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315 – 318, 430, 431  Цивільного процесуального кодексу України,
ПРОШУ:
1.          Встановити факт народження дитини _____________ статі "___" ________ ____ р.                                                                                                                       
                                                                                             (стать)                              (дата народження)
у __________________________, а також встановити дані про її (його) батьків.
                    (місце народження)
2.     Допустити негайне виконання рішення у справі.
3.     Звернути судове рішення до виконання.
Додатки:
1)                  перелік письмових доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;
2)                  клопотання про виклик свідків;вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку.
3)                  копія заяви;
4)                  квитанція про сплату судового збору.
 
Дата                                                                                                                            Підпис
 
 
 
 
ЗРАЗОК

До ________________________
          (найменування місцевого суду)
Заявник: __________________,
що проживає за адресою:
__________________________.
Заінтересовані особи:
__________________________,
що проживає за адресою,
(місцезнаходження):
__________________________,
 
 

ЗАЯВА
про встановлення факту смерті
в порядку статті 317 ЦПК України
Я, ______________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) є____________________________________________________________________
(родич, їх представник)
_______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) помер (ла) загинув (ла)"___" _______________ ____ р. в _____________________
(місце смерті)
за таких обставин: ______________________________________________________
______________________________________________________________________.
(вказати обставини нещасного випадку або інші причини, що потягли за собою смерть особи, стосовно якої встановлюється факт смерті)
Отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт смерті відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації смерті відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стан».
Місцем смерті є ______________________________________________________.
(назва населеного пункту)
 
Встановлення факту смерті необхідно мені ____________________________________.
                                                                            (вказати мету)
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 315 – 318, 430, 431 Цивільного процесуального кодексу України,
ПРОШУ:
4.     Встановити факт смерті _________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові )
місце смерті _______________________, яка настала "___" _____________ ____ р.
5.     Допустити негайне виконання рішення у справі.
6.     Звернути судове рішення до виконання.
Додатки:
5)           перелік доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;
6)           клопотання про виклик свідків;вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку;
7)           копія(ї) заяви;
8)           квитанція про сплату судового збору
 
Дата                                                                                                    Підпис
 
 
Пам’ятка
щодо процедури отримання свідоцтва про народження дитини,
яка народилася на тимчасово окупованій території України (ТОТ)
 
Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на ТОТ (АР Крим, м.Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), батькам,родичам, їхнім представникам або іншим законним представникам дитини*
 
НЕОБХІДНО:
1.    Подати до будь-якого судуза межами ТОТ незалежно від свого місця проживання:
·      заяву про встановлення факту народження особи (зразок додається);
·      належні докази*;
·      квитанцію про сплату судового збору (з 01.01.2018 – 352 грн. 40 коп.)
 
2.  Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.
 
3.  У разі задоволення заяви,суд невідкладно видає копію рішення заявнику, в якому зазначає дані про дату і місце народження дитини, її стать,відомостіпро батьків, або надсилає копію рішення до відділу РАЦС за місцем постановлення рішення для державної реєстрації (у разі відсутності заявника під час проголошенні рішення).
 
Суд повертає заяву –у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів.
 
 
Суд відмовляє у задоволенні заяви – у разі недостатності доказів.
 
4.    Для отримання свідоцтва про народження заявник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України.
 
 
Важливо!
*      Родичамиє: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Законними представниками є батьки (усиновлювачі), опікуни.
 
*      У разі посилання на свідчення  свідківзаявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.
 
*      Доказами у справі можуть бутиписьмові докази: оригінали чи копії медичних документів, пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до уваги судом.
 
Пам’ятка
щодо процедури отримання свідоцтва про смерть,
коли особа померла на тимчасово окупованій території України (ТОТ)
 
Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на ТОТ (АР Крим, м.Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), родичам померлого або їх представникам*
 
НЕОБХІДНО:
1.    Подати до судуза місцем проживання чи перебування заявника за межами ТОТ:
·      заявупро встановлення факту смерті (зразок додається);
·      належні докази*;
·      квитанціюпро сплату судового збору* (з 01.01.2018 – 352 грн. 40 коп.).
 
2.    Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження заяви.
 
3.    У разі задоволення заявипровстановлення факту смерті особи, суд невідкладно видаєкопію рішення заявнику або надсилає її до відділу РАЦС за місцем постановлення рішення для державної реєстрації смерті (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення).
 
Суд повертає заяву –у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів.
 
Суд відмовляє у задоволенні заяви – у разі недостатності доказів.
 
4.    Для отримання свідоцтва про смерть особа подає до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та свій паспорт громадянина України.
 
 
Важливо!
*      Родичамиє: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 
*      Доказами у справі можуть бутипояснення заявників, свідків, письмові докази (в т.ч., свідоцтва про поховання), речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів. Документи, видані органами та установами (в т.ч., лікарняними закладами), що знаходяться на ТОТ, теж можуть братися до уваги судом.
 
*      У разі посиланняна свідчення свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.
 
*      Судовий збір не справляєтьсяза подання Заяви щодо особи, яка загинула або пропала безвісті в районах проведення воєнних дій або антитерористичних операцій.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *