ДПІ в Надвірнянському районі інформує

Податковий календар на серпень 2015 року
7 серпня поточного року останній день подання:
– звіту про суми податкових пільг за 2-й квартал 2015 року;
 10 серпня поточного року останній день подання:
– податкової декларації з податку на прибуток підприємства за півріччя 2015 року при базовому податковому періоді – квартал;

Податковий календар на серпень 2015 року
7 серпня поточного року останній день подання:
– звіту про суми податкових пільг за 2-й квартал 2015 року;
 10 серпня поточного року останній день подання:
– податкової декларації з податку на прибуток підприємства за півріччя 2015 року при базовому податковому періоді – квартал;
– фінансової звітності за півріччя 2015 року платниками податку на прибуток підприємств, у яких податковий період дорівнює кварталу;
– розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за перше півріччя 2015 року;
– декларації з податку на додану вартість (далі – ПДВ) за 2-й квартал  2015 року;
– податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 2-й квартал 2015 року (форма №1ДФ);
– податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за півріччя 2015 року для платників третьої групи;
– податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за півріччя 2015 року для платників третьої групи;
– подання податкової декларації екологічного податку за 2-й квартал  2015 року;
– декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за 2-й квартал 2015 року;
– податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2-й квартал 2015 року;
– податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин за 2-й квартал 2015 року;
– податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за 2-й квартал 2015 року;
– податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за півріччя 2015 року;
– податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод за півріччя 2015 року;
– податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту за півріччя 2015 року;
– податкового розрахунку за спеціальне використання лісових ресурсів за півріччя 2015 року;
– податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2015 року;
 – податкової декларації туристичного збору за півріччя 2015 року;
– податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною особою – підприємцем при переході зі спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстровані протягом поточного року;
 14 серпня поточного року останній день:
– подання звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок за липень 2015 року;
– подання довідки про використані розрахункові книжки за липень 2015 року;
– сплати авансових внесків з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичними особами – підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування;
 19 серпня поточного року останній день сплати:
– податку на прибуток підприємств за півріччя 2015 року;
– частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за перше півріччя 2015 року;
– з ПДВ за 2-й квартал 2015 року;
– екологічного податку за 2-й квартал 2015 року;
– рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за півріччя 2015 року з урахуванням фактично сплачених авансових внесків;
– рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин за півріччя 2015 року;
– рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за 2-й квартал 2015 року з урахуванням фактично сплачених авансових внесків;
– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за 2-й квартал 2015 року з урахуванням фактично сплачених авансових внесків;
– рентної плати за спеціальне використання води за півріччя 2015 року;
– рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за півріччя 2015 року;
– єдиного податку платниками третьої групи за результатами декларацій, поданих за півріччя 2015 року;
– збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2015 року;
– туристичного збору за півріччя 2015 року;
20 серпня поточного року останній день:
– подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за липень 2015 року;
– подання декларації з ПДВ за липень 2015 року платниками, в яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
– подання декларації акцизного податку за липень 2015 року;
– подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2015 року платниками, які звітують щомісячно;
– подання податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за липень 2015 року;
– сплати авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування першої та другої груп;
– сплати єдиного внеску, нарахованого за липень 2015 року роботодавцями за найманих працівників (крім гірничих підприємств);
– авансової сплати акцизного податку за липень 2015 року (доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку);
 28 серпня поточного року останній день сплати:
– ПДВ за липень 2015 року;
– акцизного податку за липень 2015 року;
– єдиного внеску, нарахованого за липень 2015 року гірничими підприємствами за найманих працівників;
– плати за землю за липень 2015 року;
– збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за липень 2015 року;
– авансового внеску з податку на прибуток підприємств за серпень 2015 року;
– авансового внеску з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за серпень 2015 року;
– авансового внеску з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за серпень 2015 року;
– авансового внеску з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за серпень 2015 року;
– ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень 2015 року;
– військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень 2015 року;
– ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за липень 2015 року, на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці;
 31 серпня поточного року останній день подання:
– податкової декларації з податку на прибуток підприємствами – виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2014 по 30.06.2015;
– податкової декларації про майновий стан і доходи фізичною  особою – підприємцем при переході зі спрощеної системи оподаткування, або вперше зареєстровані протягом поточного року.
 
Про подання податкової звітності з податку на прибуток за півріччя 2015 року
Державна фіскальна служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств повідомляє таке.
Законом від 28 грудня 2014 року №71 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – Закон) викладено розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) в новій редакції та передбачено розраховувати об’єкт оподаткування податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень Кодексу.
Пунктом 57.1 ст.57 Кодексу встановлено обов’язок подання платником податку на прибуток, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток,   податкової декларації за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.
Податкова декларація з податку на прибуток подається контролюючому органу, в якому платник перебуває на обліку за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема, календарному кварталу та півріччю – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.49.18 ст.49 Кодексу).
З метою дотримання вимог Закону Державною фіскальною службою України розроблено проект уніфікованої форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – проект декларації) (розміщено на офіційному веб-порталі (www.sfs.gov.ua) у підрозділі «Проекти регуляторних актів» підрозділу «Регуляторна політика» розділу «Діяльність»), в якій зменшено кількість додатків та передбачено  наявність  додатка РІ, в якому згруповані різниці, на які збільшується або зменшується фінансовий результат до оподаткування.
Слід врахувати, що на сьогодні чинними є форми таких податкових декларацій:
з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872;
з податку на прибуток банків, затвердженої наказом  Міністерства доходів і зборів України від 06.02.2014 № 121;
з податку на доходи (прибуток) страховика, затвердженої наказом  Міністерства доходів і зборів України від 27.01.2014 № 84;
розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, затвердженого наказом  Міністерства фінансів України від 25.06.2013 № 610.
Також відповідно до п.         46.4 ст.46 Кодексу  якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною податкової декларації.
Для забезпечення реалізації положень Кодексу до затвердження нової  форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств рекомендуємо платникам відображати об’єкти оподаткування  та податкові зобов’язання з податку на прибуток за звітний період – півріччя 2015 року – у зазначених вище чинних деклараціях.
При цьому для визначення суми об’єкта оподаткування та податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за новими правилами рекомендуємо використовувати проект декларації, розміщеної на веб-порталі ДФС, та  подавати його разом із діючими деклараціями у вигляді доповнення до таких декларацій.
Відповідні роз’яснення надано у листі ДФС України від 29.07.2015 № 27719/7/99-99-19-02-01-17 «Про подання податкової звітності з податку на прибуток за півріччя 2015 року».
 
ДПІ у Надвірнянському районі радить платникам податків звітуватися засобами електронного зв’язку
Фахівці ДПІ у Надвірнянському районінаголошують: подання платниками податків податкових декларацій (розрахунків) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, забезпечує суб’єктам господарювання вагомі переваги, зокрема
1. Всебічна економія ресурсів та удосконалення бізнес-процесів на підприємстві.
Ведення електронного документообігу на підприємстві істотно зменшує обсяги паперової бухгалтерської документації, економить час співробітників і витрати підприємства, повязані з укладанням договорів, оформленням платіжних документів, та їх пересиланням. Документи можуть бути підписані електронним цифровим підписом (далі – ЕЦП) і передані за призначенням протягом декількох секунд.
2. Простота і зручність використання.
Використання ЕЦП доступне будь-якій людині незалежно від рівня володіння персональним компютером, освіти та роду занять.
3. Конфіденційність інформації.
Конфіденційність інформації (неможливість доступу до неї будь-якої особи, що не володіє секретним кодом) забезпечується завдяки надійним криптографічним перетворенням.
4. Безпека інформації.
Безпека використання ЕЦП гарантується тим, що надійні засоби, які використовуються для роботи з ЕЦП, проходять експертизу у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.
5. Можливість ведення електронного документообігу з державними структурами.
Зручність використання одних і тих ж засобів ЕЦП при обміні даними з усіма міністерствами, відомствами, при поданні звітності у будь-які контролюючі органи, що приймають звіти в електронній формі на території Україні.
6. Ведення ділових відносин на сучасному рівні.
Використання ЕЦП істотно прискорює проведення будь-яких комерційних операцій і виключає необхідність додаткових зустрічей і багатогодинних переговорів.
Повна інформація щодо порядку надання звітності в електронному вигляді розміщена на офіційному порталі Державної фіскальної служби України на головній сторінці у розділі "Електронна звітність" (електронні сервіси) за електронною адресою: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *