ДПІ в Надвірнянському районі інформує

 Використання праці без оформлення договору карається законом

 Використання праці без оформлення договору карається законом
Нагадуємо, що  ст. 265 Кодексу законів про працю України передбачена відповідальність за порушення законодавства про працю. Зокрема, юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі не оформлення чи неналежного оформлення трудового договору, порушення встановлених строків виплати заробітної плати та інших виплат, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тощо.
Розміри штрафів за дані правопорушення коливаються від однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, до тридцяти мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого скоєно відповідне порушення (від 1218 до 36540 гривень).
 
Платникам на допомогу
ДПІ у Надвірнянському районі інформує про початок роботи доопрацьованого електронного сервісу «Реєстрація договорів про визнання електронних документів». Робота зазначеного сервісу направлена на покращення сервісного обслуговування платників при поданні податкових документів в електронній формі.
Нагадаємо, Договір про визнання електронних документів укладається відповідно до положень Порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженого наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 16.04.2008 за № 320/15011.
Додамо, що починаючи з 25 листопада 2015 року Державною фіскальною службою України спрощено процес укладання Договорів про визнання електронних документів з територіальними органами ДФС, а саме, платник має укласти один Договір з територіальним органом ДФС за основним місцем обліку. До Договору додаються посилені сертифікати відкритих ключів. Для формування та подання Договору розроблено нову форму (код форми J1391004).
Крім того звертаємо увагу про запровадження нового електронного сервісу управління ЕЦП.
Такий сервіс надає можливість керівнику вносити до системи подання документів в електронному вигляді інформацію щодо сертифікатів відповідальних осіб та самостійно визначити термін, на який відповідальній особі надається право підпису податкових документів (в межах строку дії сертифікату такої відповідальної особи). Також в повідомленні може надаватися інформація щодо нового сертифіката керівника (до закінчення строку дії попереднього сертифікату) або бухгалтера.
Варто зазначити, для формування та подання платниками інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді до Єдиного вікна подання електронної звітності розроблено нову форму Повідомлення (код форми J1391102).
До Повідомлення додаються сертифікати відповідальних осіб, зазначених у Повідомленні, та таке Повідомлення підписується ЕЦП цих відповідальних осіб.
Звертаємо увагу, що сформоване Повідомлення обов’язково має підписати керівник електронним цифровим підписом, сертифікат якого на момент отримання Повідомлення вже наявний у системі подання документів в електронному вигляді як діючий сертифікат керівника платника податків.
Особливості звітування самозайнятих осіб на загальній системі оподаткування про доходи, отримані у 2015 році
ДПІ у Надвірнянському районі нагадує, що фізичні особи – платники податків декларують свої доходи, отримані у 2015 році, за новою формою декларації про майновий стан і доходи (далі – нова декларація).
Нова форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 (зареєстрований Міністерством юстиції України 26.10.2015 за №1298/27743) і вводиться в дію з 1 січня 2016 року.
Фізичні особи – підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Отже, останній день подання декларації про майновий стан і доходи за 2015 рік – 09.02.2016.
Звертаємо увагу, що у новій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи з обов’язковим заповненням відповідних додатків.
Розрахунок оподатковуваного доходу від провадження підприємницької діяльності та провадження незалежної професійної діяльності здійснюється окремо за доходами удодатку Ф4 до нової декларації.
Розділ І додатка Ф4 до нової декларації заповнюється фізичними особами – підприємцями, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, за результатами звітного податкового року та підприємцями, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування.
Розділ II додатка Ф4 до нової декларації заповнюється особами, які провадять незалежну професійну діяльність (наприклад, приватні нотаріуси, адвокати, наукова, літературна, художня діяльність).
У додатку Ф4 до нової декларації передбачено визначення податкових зобов’язань окремо для податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору.
У разі, якщо за результатами остаточного розрахунку ПДФО за результатами звітного податкового року фізична особа – підприємець має надміру сплачені податки (від’ємне значення), така сума податку включається до рядка 5.2 додатка Ф4 та до рядка 21 нової декларації.
Якщо фізичною особою – підприємцем, були отримані такождоходи, наприклад, від операцій з інвестиційними активами, то розрахунок податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору з таких доходів здійснюється у додатку Ф2 до нової декларації.
У рядку 4.1 додатка Ф2 до нової декларації відображається позитивне значення загального фінансового результату операцій із інвестиційними активами (інвестиційний прибуток), з якого розраховується ПДФО та військовий збір. Сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування, відображається у рядках 5.2 та 5, а сума військового збору – у рядках 6.2 та 6 додатка Ф2 до нової декларації.
Доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами, та сума нарахованого ПДФО і військового збору, що підлягають сплаті, відображаються у рядку 10.4 «Інвестиційний прибуток (додаток Ф2)» нової декларації.
При отриманні протягом звітного податкового року доходів з джерел за межами України заповнюється додаток ФЗ нової декларації.
У графі 8 «Сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 ПКУ» додатка ФЗ до нової декларації відображається сума ПДФО, нарахованого за ставками, визначеними у пункті 167.1 статті 167 Кодексу, без врахування сум податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні.
Зменшення річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, здійснюється в декларації шляхом відображення такої суми у рядку 22 «Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 ПКУ (графа 7 додатка Ф3, але не більше значення рядка 18)» нової декларації.
Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами декларування, відображається у графі 9 додатка ФЗ до нової декларації.
Іноземні доходи, одержані фізичною особою – платником податків, а також сума ПДФО та військового збору, що нарахована та підлягає сплаті платником самостійно, відображаються у рядку 10.6 «Доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України (додаток Ф3)» нової декларації.
 
Власникам касових апаратів
  В Державній податковій інспекції у Надвірнянському районі інформують суб’єктам господарювання, які у своїй діяльності використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО), що вони мають лише 1 тиждень для того, щоб обладнати місця торгівлі касовими апаратами, здатними створювати контрольну цифрову стрічку та забезпечувати подання електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків до ДФС України.
Всі суб’єкти господарювання, які на сьогодні не встигли вивести з експлуатації касову техніку, що не відповідає подібним вимогам, мають час до 1 січня 2016р встановити її сучасні аналоги, або доопрацювати до необхідних вимог наявні РРО.
В інспекції нагадують, що користувачам зареєстрованих та введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року РРО, що подають до фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій (Z – звіти), був встановлений перехідний період тривалістю 1 рік для доопрацювання або заміни існуючої касової техніки на таку, яка забезпечує подання по електронних каналах зв’язку електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.
Увага, у разі, коли контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на РРО або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі, до суб’єкта господарювання застосовуються штрафні санкції. Їх розмір з 1 січня 2016 року становитиме десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).
 

 

 
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *