Навчання з охорони праці на підприємстві

           Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Надвірнянському районі інформує про ведення документації з питань охорони праці, а саме:
 
Навчання з охорони праці на підприємстві
 

           Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Надвірнянському районі інформує про ведення документації з питань охорони праці, а саме:
 
Навчання з охорони праці на підприємстві
 
       Відповідно до статті 18 Закону України „Про охорону праці” від 14.10.1992 2694-ХІІ: працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи мають проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.
      Згідно Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №5( далі – Наказ №5; Типове положення), навчання з питань охорони праці спрямоване на отримання знань, необхідних для безпечного ведення робіт.                              
      Таке навчання проходять раз на 3 роки посадові особи, згідно переліку якого визначено додатком 3 до Типового положення:
 
Основні документи з навчання, інструктажів та перевірки знань із питань охорони праці на підприємстві
 
Накази:
•про затвердження Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці на          підприємстві (п.3.2)*;
•про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства (за потреби – в окремих структурних підрозділах ;п.3.10);
•про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві;
•про допуск до стажування (дублювання;п.7.3);
•про звільнення від проходження стажування (дублювання;п.7.3);
•(розпорядження) роботодавця (або керівника структурного підрозділу ) про допуск до самостійної роботи (п.7.9);
•про затвердження інструкцій з охорони праці підприємства.
Положення:
•про навчання і перевірку знань з питань охорони праці підприємства (п.3.2)
Переліки:
• посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на     підприємстві (п.5.1);
• посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці у спеціалізованих навчальних закладах (п.5.2,5.3);
• посад  і професій працівників, які проходять спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони праці (для працівників, яких залучають до виконання робіт підвищеної небезпеки;п.4.1);
• робіт  із підвищеною небезпекою (для проведення яких потрібне спеціальне навчання і   щорічна перевірка знань;п.4.1);
  • професій, де є потреба у професійному доборі (для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань;п.4.1);
• посад і професій працівників, які проходять стажування (дублювання;п.7.4);
• посад і професій працівників, яких звільнено від повторного інструктажу (п.6.11);
•  питань для перевірки знань з питань охорони праці для посадових осіб (п.3.12,5.5,5.6);
• питань для перевірки знань з питань охорони праці для осіб, яких залучають до виконання робіт підвищеної небезпеки (п.3.12);
• інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві (а також переліки інструкцій з охорони праці для кожного структурного підрозділу).
Плани і програми:
• тематичний план і програма навчання з питань охорони праці для посадових осіб (п.5.1);
• навчальні плани і програми спеціального навчання з питань охорони праці (для осіб, яких залучають до виконання робіт підвищеної небезпеки, з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників;п.4.3);
• програма та тривалість вступного інструктажу з питань охорони праці (п.3.2);
• плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (п.3.2)
• програми стажування (дублювання) для конкретних професій (п.7.6).
Журнали:
• реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (п.6.3);
• реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (п.6.10);
• реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві ;
• обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
• обліку навчання з питань охорони праці.
Інструкції з охорони праці:
• інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт (для проведення інструктажів на  робочому місці; п.6.4,6.5,6.7).
Протоколи:
• протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці (п.3.14).
Бланки:
• бланки посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці (п.3.14).

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *