Новий закон “Про громадські об’єднання”

19 квітня 2012 р. набрав чинності Закон України «Про громадські об'єднання», прийнятий Верховною Радою України 22 березня цього ж року. Він буде введений в дію з початку 2013 р.
Відповідно до цього закону громадське об'єднання організаційно-правовою формою може утворюватись як громадська організація або громадська спілка, засно­вниками яких є фізичні та юридичні особи приватного права.

19 квітня 2012 р. набрав чинності Закон України «Про громадські об'єднання», прийнятий Верховною Радою України 22 березня цього ж року. Він буде введений в дію з початку 2013 р.
Відповідно до цього закону громадське об'єднання організаційно-правовою формою може утворюватись як громадська організація або громадська спілка, засно­вниками яких є фізичні та юридичні особи приватного права.
За нормами нового закону громадське об'єднання може здійснювати свою діяльність як із статусом юридичної особи, так і без такого статусу. Засновниками його можуть бути 2 особи.
Слід зазначити, що громадським об'єднанням нада­но право і можливості діяти на всій території держави незалежно від місця та рівня їх реєстрації
(хоча як це відбуватиметься на практиці відповіді в законі поки що нема). Якщо вони створені зі статусом юридичної особи і Статутом передбачено здійснення підприємницької ді­яльності, це право може реалізовуватися безпосередньо об'єднанням.
Нововведенням є те, що у разі неподання відповід­них документів для первинної реєстрації громадського об'єднання, яка є відтепер безкоштовною, протягом 60 днів з дня утворення, воно вважається не утвореним. Оплата справляється у випадку внесення змін до статуту, видачі дублікату оригіналу свідоцтва про реєстрацій чи статуту.
Скорочено термін реєстрації громадських об’єднань до 7 днів та вказано перелік документів для реєстрації. Також в законі зазначено підстави, які можуть бути при­чиною відмови в реєстрації або відправлення документів на доопрацювання.      
Передбачено такий вид припинення громадського об'єднання, що має статус юридичної особи, як реорга­нізація шляхом приєднання його до іншого об'єднання аналогічного статусу. Перевірка статусу громадського об'єднання здійснюватиметься виключно на відповідність Конституції та прийнятому Закону України «Прoгромадські об'єднання», а не підзаконним нормативнім актам.
Розширено також перелік відомостей, які мають бути у статуті, зокрема, порядок оскарження рішень,дій,бездіяльності керівних органів об'єднання та розгляду скарг.
Важливо, що відповідно до п.4 Розділу V «Перехідні та прикінцеві положення" закону, статути (положення) громадських організацій, спілок мають бути приведені відповідність із новим законом протягом 5 років з введення його в дію.       
 
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *