Обговорено антикорупційну програму облдержадміністрації на 2018 рік

В облдержадміністрації відбувся «круглий стіл» з представниками громадськості, на якому обговорено антикорупційну програму Івано-Франківської обласної державної адміністрації на 2018 рік.

Проект антикорупційної програми представила заступник директора департаменту – начальник управління загального правового забезпечення юридичного департаменту ОДА Олеся Зрайко. Вона зазначила, що попередньо проводилися електронні консультації з громадськістю на веб-сайті облдержадміністрації, однак пропозицій до проекту антикорупційної програми від інститутів громадського суспільства не надходило.

Антикорупційна програма облдержадміністрації на 2018 рік розроблена на виконання Закону України «Про запобігання корупції» із врахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126 та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379.

Метою Програми є створення у сфері діяльності облдержадміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, визначених чинним законодавством.

Основними завданнями Програми є:

1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, заходів з їх реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми;

2) проведення оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;

3) визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

4) забезпечення підвищення рівня правової свідомості державних службовців облдержадміністрації шляхом проведення відповідних заходів навчального спрямування;

5) здійснення моніторингу ефективності реалізації антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.

Засадами загальної відомчої політики в облдержадміністрації є:

запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики;
підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців облдержадміністрації;
формування «нульової толерантності» до проявів корупції шляхом висвітлення негативних соціальних та економічних наслідків зазначеного діяння на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в засобах масової інформації;
вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату;
забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству;
виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій та завдань облдержадміністрації;
забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Оцінка корупційних ризиків проводилась комісією з оцінки корупційних ризиків, утвореною розпорядженням обласної державної адміністрації від 13 квітня 2018 року № 179. За результатами проведення оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків складено звіт, який містить ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією а також пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків в облдержадміністрації.

Також повідомлялося, що у разі внесення змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства України, у разі затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, а також у разі висловлення Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до Програми будуть вноситися відповідні зміни.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *