Основні параметри формування місцевих бюджетів області на 2020 рік

Відповідно до частини восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України направило обсяги міжбюджетних трансфертів на 2020 рік (додаються), визначені у проєкті Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (далі – проєкт Закону), схваленому на засіданні Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2019 року та поданому на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. № 2000 від 15.09.2019).
Усі матеріали, що стосуються проєкту Закону, розміщені на офіційному веб-порталі Верховної Ради України та можна ознайомитися за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66853.

Разом із проєктом Закону на розгляд Верховної Ради України подано проєкт Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (реєст. № 2144 від 16.09.2019).

Змінами до Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) передбачається врегулювання на законодавчому рівні питань, пов’язаних з підготовкою проєкту Державного бюджету України на 2020 рік, а також унормування прийнятих змін до законодавства, зокрема:

– визначення джерелами фінансування бюджету залишків бюджетних коштів власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду бюджету, які не використані у попередньому бюджетному періоді, з метою їх подальшого використання за цільовим призначенням;

– приведення термінології типів закладів освіти до законодавства про освіту;

– зміна процедури розподілу видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями для здійснення закупівлі товарів (ліків та підручників) та оперативного вирішення питань щодо перерозподілу між регіонами;

– запровадження нового механізму розрахунку додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів. Розподіл додаткової дотаціїздійснено з урахуванням критеріїв та параметрів, передбачених частиною третьою статті 1036 Кодексу.

Під час розподілу додаткової дотації для обласних бюджетів у формулі враховано додатковий параметр – кількість учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

При цьому змінено пропорції, що враховуються під час розподілу:

– 10 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги кількості наявного населення області станом на 1 січня року, що передує плановому;

– 40 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області;

– 50 відсотків обсягу – пропорційно до питомої ваги кількості учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Показники проєкту Державного бюджету України на 2020 рік розраховані на базі макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України за першим сценарієм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

Проектом Державного бюджету передбачено:

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб:

з 1 січня 2020 року – 2027 гривня, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2189 гривень.

Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти:

у місячному розмірі:

з 1 січня 2020 року – 4723 гривні (+13,2% до попереднього року);

з 1 січня 2021 року – 5003 гривні (+5,9% до попереднього року);

з 1 січня 2022 року – 5290 гривні (+5,7% до попереднього року);

Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2020 року – 2102 гривні (+9,4% до попереднього року);

з 1 січня 2021 року – 2270 гривні (+8% до попереднього року);

з 1 січня 2022 року – 2445 гривні (+7,7% до попереднього року);

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 106,0 відсотка.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено в середньому на коефіцієнт 1,084.

Обсяг освітньої субвенції розраховано на основі формули, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя.

У загальному обсязі освітньої субвенції враховано видатки на зростання соціальних стандартів та контингенту учнів, що здобувають загальну середню освіту.

Як і у 2019 році, у наступному бюджетному періоді кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.

Медична субвенція передбачена на І квартал 2020 року. У загальному обсязі медичної субвенції враховано цільові видатки на І квартал 2020 року на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет, на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу та на виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям.

З 1 квітня 2020 року передбачено здійснення з державного бюджету видатків на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров’я за договорами з Національною службою здоров’я щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

З метою забезпечення організації роботи по формуванню проекту обласного бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки у відповідних галузях та своєчасного його прийняття, головним розпорядникам коштів обласного бюджету направлено лист від 24.09.2019 р. № 1520/05.1-09/19 щодо підготовки бюджетних запитів на 2020-2022 роки.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *