Ознайомлення з районним бюджетом на 2017 рік

Бюджет та фінанси

Бюджет та фінанси

 
З державного бюджету місцевими бюджетами району у 2017 році отримано трансфертів загального та спеціального фонду 978368,3  тис. грн., в тому числі:  базова дотація  в сумі  34797,5 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 44456,9 тис. грн.,  освітня субвенція в сумі 202810,8  тис.грн, медична субвенція в сумі 103408,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 2438,0 тис.грн.,  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціальний захист населення в сумі 563646,6 тис. грн., інші субвенції в сумі 26810,5 тис.грн.  
До загального  та спеціального фонду місцевих  бюджетів району надійшло доходів  (без трансфертів)  – 206465,7 тис. грн. або 113,3 відсотка до затверджених планових  призначень  (затверджений план – 182255,9 тис.грн.) В бюджет району додатково надійшло  24209,8 тис.грн. Ріст надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року (134,4 відсотка), що складає 52852,4 тис. гривень. (затверджений план – 182255,9 тис.грн.).         
 Затверджені призначення загального фонду виконані на 111,9 відсотка, в бюджет району додатково надійшло 20925,6 тис.грн. (затверджений план – 175208,3 тис.грн.). Ріст надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року (135,6 відсотка), що складає 51768,5 тис. гривень.
Затверджені призначення спеціального фонду виконані на 146,6 відсотка, в бюджет району додатково надійшло 3824,2 тис.грн. (затверджений план – 7047,6 тис.грн.). Ріст надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року (111,7 відсотка), що складає 1083,9 тис. гривень.
Виконання дохідної частини бюджету району забезпечено по всіх видах доходів загального та спеціального фонду крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування на 95,9 відсотка та транспортного податку на розкішні авто на 35,0 відсотка.
Не  забезпечено виконання затверджених  річних призначень у двох  місцевих бюджетах , зокрема :                                                     тис. гривень

Назва ради Недоодержано
Бистрицька 54,2
Фитьківська 34,5
Всього втрати бюджету 88,7

 
Основним бюджетоутворюючим  джерелом місцевих бюджетів залишається податок з доходів фізичних осіб, питома вага надходжень якого в обсязі доходів загального фонду склала 61,8 відсотка. За 2017 рік районним бюджетом  отримано 121159,9 тис. гривень цього податку , або 105,6 відсотка  затвердженого  плану на цей період ( +6430,9 тис.грн.) та  на 31189,8 тис. гривень більше проти відповідного періоду минулого року. 
 Питома вага надходжень по платі за землю в обсязі доходів загального фонду в цілому по району становить 14,1  відсотка , якого надійшло 27580,5 тис. грн., або 133,4 відсотка до затверджених  бюджетних призначень (+6909,4 тис. гривень), та на 8529,3 тис. грн. більше проти відповідного періоду минулого року.  
Податковий борг до місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року склав  2905,9 тис. грн.
Показники виконання дохідної частини бюджету району наведено у додатку 1.
 

Виконання дохідної частини бюджету району на 01.01.2018

                                                                                                      
                                                                                                                                                         Додаток 1

№ п/п Назва видів доходу План на 2017 рік затверджений План на 2017 рік уточнений Факт за січень-грудень 2017 різниця % вико-нання Темп росту до 2016                            
                           
1 Податок на доходи  фізичних осіб 114729,0 139490,3 121159,9 6430,9 86,9 141,0                            
2 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 20,0 20,0 36,5 16,5 182,5 199,0                            
3 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 3360,2 3119,2 3223,1 -137,1 103,3 73,0                            
4 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення   74,0 139,2 139,2 188,1 85,0                            
5 Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 17652,5 18975,4 16981,8 -670,7 89,5 107,0                            
6 Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 1548,7 1768,4 2027,5 478,8 114,7 160,0                            
7 Плата за землю 20671,1 25285,2 27580,5 6909,4 109,1 145,0                            
8 Транспортний податок 100,0 34,8 35,0 -65,0 100,6 37,0                            
9 Туристичний збір 5,9 5,9 31,3 25,4 530,5 255,0                            
10 Єдиний податок (в т.ч. фіксований с.г.п-к) 12352,8 17654,3 19022,9 6670,1 107,8 162,0                            
11 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 20,0 104,0 146,5 126,5 140,9 557,0                            
12 Інші надходження 217,8 302,1 377,4 159,6 124,9 30,0                            
13 Адміністративні штрафи та інщі санкції 12,6 22,5 151,2 138,6 672,0 116,0                            
14 Плата за надання  адміністративних послуг 1652,2 2570,6 3497,2 1845,0 136,0 216,0                            
15 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 847,4 557,4 617,7 -229,7 110,8 75,0                            
16 Державне мито 2018,2 288,2 330,3 -1687,9 114,6 21,0                            
17 Кошти, що передаються (отримуються), як компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування     775,9 775,9                                
  Разом доходів 175208,4 210272,3 196133,9 20925,5 93,3 136,0                            

 
Видаткова частина загального фонду бюджету Надвірнянського району виконана  в сумі 1107552,1 тис. грн., що складає 97,4 відсотка уточненого  річного плану (1136446,6 тис. грн.). Виконання бюджету району за звітний період здійснювалося в умовах запровадження нових положень бюджетного законодавства, в частині особливостей фінансування окремих галузей бюджетної сфери.
Видатки на державне управління виконані в сумі 31136,0 тис. грн., або 94,3 відсотка.
Видатки на утримання установ освіти району виконані в сумі 326140,3 тис. грн., або 94,2 відсотка. Фінансування установ освіти здійснювалося коштами освітньої субвенції з державного бюджету, коштами районного та інших місцевих бюджетів. 
Видатки на утримання установ охорони здоров’я району виконані в сумі 118687,0 тис. грн., або 98,0 відсотка.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення виконані в сумі 563313,0 тис. грн., або 99,8 відсотка.
Видатки на утримання установ культури району виконані в сумі 36239,2 тис. грн., або 98,3 відсотка до річного уточненого плану.
Видатки на житлово-комунальне господарство району освоєні в сумі 15973,6 тис. грн., або 93,1 відсотка.
         На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано 1063170,1 тис. грн. тобто 96,0 відсотка всіх видатків в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 464968,8 тис. грн., або 97,2 відсотка планової суми,   придбання медикаментів – 3680,2 тис. грн.,   придбання продуктів харчування – 5835,3 тис. грн., трансферти по соціальному захисту населення та міжбюджетні трансферти  – 558283,5  тис. грн., оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 30402,3 тис. грн. або 97,6 відсотка планової суми.
         З початку бюджетного року забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, виходячи із затвердженого розміру  мінімальної заробітної плати в сумі 3200 грн.
         Аналіз виконання видаткової частини бюджету Надвірнянського району за 2017 рік (в розрізі галузей, загальний фонд наведено у додатку 2.
 
                                                                                           

Аналіз виконання видаткової частини бюджету Надвірнянського району
за 2017 рік (в розрізі галузей, загальний фонд)

                                                                                                                                                         Додаток 2

  Призначення на рік з урахуванням змін (тис.грн.) Виконано за рік
( тис.грн.)
Відсоток виконання до річних призначень
Державне управління 33025,5 31136,0 94,3
Освіта 346255,2 326140,3 94,2
Охорона здоров"я 121118,4 118687,0 98,0
Соціальний захист 564234,6 563313,0 99,8
Культура і мистецтво 36871,2 36239,2 98,3
Фізична культура 4533,7 4112,4 90,7
Житлово- комунальне господарство 17153,0 15973,6 93,1
Будівництво 281,4 116,8 41,5
Транспорт 4484,4 4162,2 92,8
Місцева пожежна охорона 1484,1 1295,6 87,3
Засоби масової інформацйії 400,4 400,4 100,0
Сільське господарство 323,0 136,6 42,3
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю  
60,0
30,0 50,0
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 70,0 54,7 78,1
Інші видатки 6151,7 5754,2 93,5
Всього видатків 1136446,6 1107552,1 97,4

 
 
 
 
Начальник  управління фінансів                                                            Михайло Обідняк
райдержадміністрації

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *