Проведення призову громадян на строкову військову службу весною 2015 року

 

УКРАЇНА
                   

 

УКРАЇНА
                   

від __________                                   м. Надвірна / м. Яремче                          № ________
 
Про проведення призову громадян
Надвірнянського району і Яремчанської
міської ради на строкову військову службу
весною2015 року
 
Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ст.ст.6,13,27 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та на виконання Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 17.02.2015 № 88/2015“Про строки проведення чергових призовів, черговіпризови громадян Українина строкову військовуслужбу та звільненняв запас військовослужбовціву 2015 році”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”, розпорядження обласної державноїадміністрації від 18.02.2015 № 77 “Про проведення призову громадян в області на строкову військову службу у 2015 році”:
1. Провести черговий призов у Надвірнянському районі, населених пунктах Яремчанської міської ради на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні – травні 2015 року.
2. Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27- річного вікуі не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
3. Для організованого проведення призову громадян на строкову військову службу створити районну призовну комісію в складі:
 
Основний склад
Співголови комісії:

Тарас Олендій

заступник голови Надвірнянської райдержадміністрації;

Юрій Бодоряк

перший заступник міського голови м. Яремче

Заступник співголів:

Іван Шликов

заступник військового комісара Надвірнянсько-Богоро-дчанського об’єднаного районного військового коміса-ріату.

                                                     
Члени комісії:

Іван Бурій

заступник керівника апарату – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

Валерій Козак

директор Надвірнянського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння оборони України;

Ігор Наливайко

заступник начальника відділу – начальник міліції грома-дської безпеки Надвірнянського районного відділу УМВС України в Івано-Франківській області;

Іван Лозяк

лікар центральної районної лікарні;

Богдан Пинчук

керівник фізичного виховання Надвірнянського коледжу;

Іван Угринчук

методист методичного кабінету відділу освіти Надвір-нянської райдержадміністрації.

Співсекретарі призовної комісії:

Надія Кравець

лікар Яремчанської центральної міської лікарні;

Ірина Колесник

медична сестра Надвірнянської центральної районної лікарні.

На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин членів комісії затвердити резервний склад членів призовної комісії:
Співголови комісії:

Микола Кравчук

керівник апарату Надвірнянськоїрайдержадміністрації

Тарас Клим’юк

секретар міської ради м. Яремче.

Заступник співголів:

Андрій Левицький

старший офіцер мобілізаційного відділення Надвірнян-сько-Богородчанськогооб’єднаного районного військо-вого комісаріату..

                                                    Члени комісії:

Валерій Іконов

головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

Віктор Процюк

вчитель допризовної підготовки молоді Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3;

Тетяна Петрушинська

начальник штабу Надвірнянського районного відділу УМВС України в Івано-Франківській області ;

Тарас Рудяк

директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Віра Паращук

завідувач поліклініки Надвірнянської центральної ра-йонної лікарні.

 
 
Секретар призовної комісії:
 

Олена Дем’янець

медична сестра Надвірнянської центральної районної лікарні.

 
4. Підготовчі заходи щодо організації призову на строкову службу, вивчення, медичний огляд та обстеження призовників розпочати з 10.03.2015.
4.1. Медичний огляд призовників проводити на призовній дільниці Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового коміса-ріату згідно з додатком 1.
4.2. Відправку призовників на обласний збірний пункт проводити від призовної дільниці Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового комісаріату.
4.3. 10.03.2015 о 1000 год. у приміщенні Надвірнянської райдержадмі-ністрації провести інструкторсько-методичне заняття з селищними, сільсь-кими головами, начальниками військово-облікових столів (ВОС) та відпові-дальними за ведення ВОС, секретарями виконкомів селищних, сільських рад, представниками КП “Надвірнянський житловик” та міського комунального управління м. Яремче.
5. Роботу призовної комісії розпочати з 01.04.2015 і проводити у відповідності з розпорядком роботи у дні згідно з додатком 2.
6. Для проведення професійно-психологічного відбору призовників створити групу у складі:

Наталія
Скубиш
Оксана
Немчук
Дмитро Стефанчук
 
Сергій Чумак


 

 

 

головний спеціаліст Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового комісаріату;
лікар-психіатр Надвірнянської центральної районної лі-карні;
офіцер відділення комплектування Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового комісаріату;
спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи район-ного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 
7. Надвірнянській центральній районній та Яремчанській центральній міській лікарням (С. Ємельянчук, В. Йосипчук):
7.1. Для проведення медичного огляду громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, виділити найбільш досвідчених лікарів-спеціалістів, середній медичний персонал, секретаря призовної комісії, оператора комп’ютерного набору.
7.2. До 10.03.2015 забезпечити призовний пункт райвійськкомату необ-хідним обладнанням, медичним інструментарієм та медикаментами для невідкладної допомоги призовникам згідно наказу МО України від 14.08.2008 № 402.
7.3. На час проведення відправок команд призовників на обласний збірний пункт проводити контрольні медичні огляди призовників за участю стоматолога, дерматолога та терапевта. Відправки проводити з 600 до 800.
7.4. Виділити в кожному відділенні по 5 профільних ліжок для обстеження та лікування призовників.
7.5. Протягом березня 2015 року забезпечити обстеження призовників у відділеннях функціональної діагностики, рентгену та лабораторії з видачею їм на руки флюорографії органів грудної клітини та ЕКГ з описом, загального аналізу крові, МР сечі, серологічного аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), на антиген до вірусу гепатиту “В”, на антитіла до вірусу гепатиту “С”, на групу крові з резус-фактором.
7.6. Обстеження та лікування призовників проводити за направленням військового комісаріату позачергово, дотримуючись термінів, вказаних на ньому.
7.7. Заборонити прийом на стаціонарне лікування юнаків призовного віку без направлення військового комісаріату, за винятком необхідності надання невідкладної допомоги.
7.8. Персональну відповідальність за якість стаціонарного обстеження та лікування покласти на завідувачів відділень ЦРЛ, за винесення експертного рішення – на лікарів-членів медичної комісії.
8. Для організованого проведення призовної комісії, забезпечення дисципліни та перепускного режиму на призовній дільниці Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового комісаріату начальни-кам відділів освіти Надвірнянської районної державної адміністрації та Яремчанської міської ради (М.Винник, І.Онутчак) відрядити викладачів предмету "Захист Вітчизни" в розпорядження військового комісара для чергування на призовній дільниці за окремо визначеним графіком.
9. Міським, селищним, сільським головам, керівникам підприємств, установ, організацій, навчальних закладів Надвірнянського району та Яремчанської міської ради:
9.1. У період до 10.03.2014 організувати і провести звірку облікових даних юнаків 1990-1995 років народження, які зареєстровані на території відповідного населеного пункту або працюють на відповідному підприємстві і не мають права на відстрочку, з обліковими даними військового коміса-ріату.
9.2.Забезпечити повне охоплення обліком і оповіщенням призовників у визначені даним розпорядженням терміни, проходження медичного огляду та призовної комісії.
9.3. У період до 31.03.2015 організувати виявлення громадян призов-ного віку, які зареєстровані на території відповідного населеного пункту і перебувають на військовому обліку в інших військових комісаріатах не за місцем проживання, надати списки цієї категорії юнаків в Надвірнянсько-Богородчанський об’єднаний районний військовий комісаріат з поміткою про військовий комісаріат, в якому вони перебувають на обліку.
9.4. Забезпечити своєчасну і організовану явку громадян, які підля-гають призову на строкову військову службу, в районний військовий комісаріат для проходження районної призовної комісії та відправки у війська в дні і години, що вказані в особистих повістках, видачу їм, за вимогою райвійськкомату, характеристик, довідок та інших документів.
9.5. Міському, селищним та сільським головам призначити відповідаль-них осіб, які особисто будуть представляти призовників в Надвірнянсько-Богородчанському об’єднаному районному військовому комісаріаті та на урочистих проводах призовників призваних на службу в Збройні Сили України.
9.6. У період відправок призовників, призваних на строкову військову службу, організувати в селах, трудових колективах, де вони працювали, урочисті проводи.
10. Начальнику відділу культури Надвірнянської райдержадміністрації (О. Зварчук) організувати і провести 13 квітня 2015 року концерт з нагоди урочистих проводів призовників на строкову військову службу.
11. Міським головам м. Надвірна та м. Яремче зобов’язати керівництво КП “Надвірнянський житловик”, міське комунальне підприємство провести оповіщення призовників, які підлягають призову, з врученням їм персональних повісток у відповідності до п. 9 ст. 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” .
12. Начальнику Надвірнянського РВ (І.Кавінський) та в.о. начальника Яремчанського МВ (А.Хомин) УМВС України в Івано-Франківській області:
12.1. Своєчасно проводити розшук призовників, які ухиляються від проходження районної призовної комісії, доставляти їх на призовну району дільницю у відповідності до ст. 68 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352.
12.2. Для забезпечення належного порядку серед призовників і проводжаючих під час відправок їх на обласний збірний пункт виділити для чергування на районній призовній дільниці наряд міліції, у складі 3 чоловік з 600 до 800 години від Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківсь-кій області.
13. Начальникам управлінь фінансів районної державної адміністрації (М.Обідняк) та виконкому міської ради (Г.Бойчук) профінансувати весняний призов згідно кошторисів, передбачених в районному та міському бюджетах на 2015 рік.
14. Засобам масової інформації Надвірнянського району (І.Гриджук,Б.Климковецький) та Яремчанської міської ради (О.Дзем’юк) оперативно висвітлювати хід призову юнаків на строкову військову службу.
15. Вважати розпорядження Надвірнянської районної державної адміні-страції та виконавчого комітету Яремчанської міської ради від 10.09.2014 року № 160/148-р “Про проведення призову громадян Надвірнянського району і Яремчанської міської ради на строкову військову службу восени 2014 року” таким, що втратило чинність.
16. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – Надвірнянсько-Богородчанський об’єднаний районний військовий комісаріат (І. Шликов).
17. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Тараса Олендія та першого заступника міського голови м. Яремче Юрія Бодоряка.
.
 

    Перший заступник голови   
    районної державної адміністрації
 
                                Андрій Крицький

 
 

        Міськийголова
 
 
            Василь Онутчак
 

 
 
 
Додаток 1
до розпорядження 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до  розпорядження 
райдержадміністрації,
міськвиконкому
від _________№____/____
 

ГРАФІК
явки призовників для проходження медичного огляду та обстеження
весною 2015 року
 

№ з/п

Назва населеного пункту

Кількість (чоловік)

Дата явки на медичний огляд

1.      

Камінна

14

10.03.2015

2.      

Л. Тарновиця

19

3.      

С. Майдан

13

4.      

Поляниця

7

11.03.2015

5.      

Парище

25

6.      

Ч.Ослави

18

7.      

Гаврилівка

26

12.03.2015

8.      

Бистриця

20

9.      

Цуцилів

15

13.03.2015

10.   

Фитьків

34

11.   

Лоєва

29

16.03.2015

12.   

Добротів

17

13.   

Молодків

27

17.03.2015

14.   

Стримба

22

15.   

Тисменичани

22

16.03.2015

16.   

Заріччя

25

17.   

Ланчин

50

18.03.2015

18.   

В. Майдан

24

19.03.2015

19.   

Ланчин

23

20.   

Волосів

31

20.03.2015

21.   

Татарів

27

22.   

Ланчин

50

23.03.2015

23.   

Ворохта

37

24.03.2015

24.   

Пнів

20

25.   

Битків

39

25.03.2015

26.   

Пнів

59

26.03.2015

27.   

Перерісль

33

27.03.2015

28.   

Назавизів

32

29.   

Пасічна

56

30.03.2015

30.   

Зелена

52

31.03.2015

31.   

Пасічна

30

01.04.2015

32.   

Яблуниця

37

33.   

Яремче

50

02.04.2015

34.   

Микуличин

49

03.04.2015

35.   

Яремче

50

06.04.2015

36.   

Красна

46

07.04.2015

37.   

Саджавка

47

08.04.2015

38.   

Делятин

50

09.04.2015

39.   

Гвізд

50

10.04.2015

40.   

Делятин

31

13.04.2015

41.   

Гвізд

23

42.   

Б.Ослави

44

14.04.2015

43.   

Ч. Потік

44

15.04.2015

44.   

Надвірна

70

16.04.2015

45.   

Надвірна

80

17.04.2015

46.   

Надвірна

50

20.04.2015

47.   

Надвірна

76

21.04.2015

 
Всього:

 
1693

 

 

 
 
 
  Керівник апарату                                                Секретар міської ради
  райдержадміністрації                                         
                  
                            Микола Кравчук                                             Тарас Клим'юк
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Додаток 2
до розпорядження
райдержадміністрації,
міськвиконкому
від _________№____/____
 
 

ГРАФІК
явки призовників для проходження призовної комісії весною 2015 року
 

№ з/п

Назва населеного пункту

Кількість (чоловік)

Дата явки на призовну комісію

1.      

Камінна

14

02.04.2015

2.      

Л. Тарновиця

19

3.      

С. Майдан

13

4.      

Поляниця

7

07.04.2015

5.      

Парище

25

6.      

Ч.Ослави

18

7.      

Гаврилівка

26

09.04.2015

8.      

Бистриця

20

9.      

Цуцилів

15

13.04.2015

10.   

Фитьків

34

11.   

Лоєва

29

15.04.2015

12.   

Добротів

17

13.   

Молодків

27

16.04.2015

14.   

Стримба

22

15.   

Тисменичани

22

20.04.2015

16.   

Заріччя

25

17.   

Ланчин

50

21.04.2015

18.   

В. Майдан

24

22.04.2015

19.   

Ланчин

23

20.   

Волосів

31

23.04.2015

21.   

Татарів

27

22.   

Ланчин

50

27.04.2015

23.   

Ворохта

37

28.04.2015

24.   

Пнів

20

25.   

Битків

39

29.04.2015

26.   

Пнів

59

30.04.2015

27.   

Перерісль

33

04.05.2015

28.   

Назавизів

32

29.   

Пасічна

56

05.05.2015

30.   

Зелена

52

06.05.2015

31.   

Пасічна

30

07.05.2015

32.   

Яблуниця

37

33.   

Яремче

50

11.05.2015

34.   

Микуличин

49

12.05.2015

35.   

Яремче

50

13.05.2015

36.   

Красна

46

14.05.2015

37.   

Саджавка

47

18.05.2015

38.   

Делятин

50

19.05.2015

39.   

Гвізд

50

20.05.2015

40.   

Делятин

31

21.05.2015

41.   

Гвізд

23

42.   

Б.Ослави

44

22.05.2015

43.   

Ч. Потік

44

25.05.2015

44.   

Надвірна

70

26.05.2015

45.   

Надвірна

80

27.05.2015

46.   

Надвірна

50

28.05.2015

47.   

Надвірна

76

29.05.2015

 
Всього:

 
1693

 

 

 
  Керівник апарату                                                Секретар міської ради
  райдержадміністрації                                         
                  
                            Микола Кравчук                                             Тарас Клим'юк
 
 
 

УКРАЇНА
                   
від __________                                   м. Надвірна / м. Яремче                          № ________
 
Про проведення призову громадян
Надвірнянського району і Яремчанської
міської ради на строкову військову службу
весною2015 року
 
Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України, ст.ст.6,13,27 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та на виконання Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 17.02.2015 № 88/2015“Про строки проведення чергових призовів, черговіпризови громадян Українина строкову військовуслужбу та звільненняв запас військовослужбовціву 2015 році”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”, розпорядження обласної державноїадміністрації від 18.02.2015 № 77 “Про проведення призову громадян в області на строкову військову службу у 2015 році”:
1. Провести черговий призов у Надвірнянському районі, населених пунктах Яремчанської міської ради на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні – травні 2015 року.
2. Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27- річного вікуі не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
3. Для організованого проведення призову громадян на строкову військову службу створити районну призовну комісію в складі:
 
Основний склад
Співголови комісії:

Тарас Олендій

заступник голови Надвірнянської райдержадміністрації;

Юрій Бодоряк

перший заступник міського голови м. Яремче

Заступник співголів:

Іван Шликов

заступник військового комісара Надвірнянсько-Богоро-дчанського об’єднаного районного військового коміса-ріату.

                                                     
Члени комісії:

Іван Бурій

заступник керівника апарату – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

Валерій Козак

директор Надвірнянського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння оборони України;

Ігор Наливайко

заступник начальника відділу – начальник міліції грома-дської безпеки Надвірнянського районного відділу УМВС України в Івано-Франківській області;

Іван Лозяк

лікар центральної районної лікарні;

Богдан Пинчук

керівник фізичного виховання Надвірнянського коледжу;

Іван Угринчук

методист методичного кабінету відділу освіти Надвір-нянської райдержадміністрації.

Співсекретарі призовної комісії:

Надія Кравець

лікар Яремчанської центральної міської лікарні;

Ірина Колесник

медична сестра Надвірнянської центральної районної лікарні.

На випадок хвороби або відсутності з інших поважних причин членів комісії затвердити резервний склад членів призовної комісії:
Співголови комісії:

Микола Кравчук

керівник апарату Надвірнянськоїрайдержадміністрації

Тарас Клим’юк

секретар міської ради м. Яремче.

Заступник співголів:

Андрій Левицький

старший офіцер мобілізаційного відділення Надвірнян-сько-Богородчанськогооб’єднаного районного військо-вого комісаріату..

                                                    Члени комісії:

Валерій Іконов

головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

Віктор Процюк

вчитель допризовної підготовки молоді Надвірнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3;

Тетяна Петрушинська

начальник штабу Надвірнянського районного відділу УМВС України в Івано-Франківській області ;

Тарас Рудяк

директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Віра Паращук

завідувач поліклініки Надвірнянської центральної ра-йонної лікарні.

 
 
Секретар призовної комісії:
 

Олена Дем’янець

медична сестра Надвірнянської центральної районної лікарні.

 
4. Підготовчі заходи щодо організації призову на строкову службу, вивчення, медичний огляд та обстеження призовників розпочати з 10.03.2015.
4.1. Медичний огляд призовників проводити на призовній дільниці Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового коміса-ріату згідно з додатком 1.
4.2. Відправку призовників на обласний збірний пункт проводити від призовної дільниці Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового комісаріату.
4.3. 10.03.2015 о 1000 год. у приміщенні Надвірнянської райдержадмі-ністрації провести інструкторсько-методичне заняття з селищними, сільсь-кими головами, начальниками військово-облікових столів (ВОС) та відпові-дальними за ведення ВОС, секретарями виконкомів селищних, сільських рад, представниками КП “Надвірнянський житловик” та міського комунального управління м. Яремче.
5. Роботу призовної комісії розпочати з 01.04.2015 і проводити у відповідності з розпорядком роботи у дні згідно з додатком 2.
6. Для проведення професійно-психологічного відбору призовників створити групу у складі:

Наталія
Скубиш
Оксана
Немчук
Дмитро Стефанчук
 
Сергій Чумак


 

 

 

головний спеціаліст Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового комісаріату;
лікар-психіатр Надвірнянської центральної районної лі-карні;
офіцер відділення комплектування Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового комісаріату;
спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи район-ного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 
7. Надвірнянській центральній районній та Яремчанській центральній міській лікарням (С. Ємельянчук, В. Йосипчук):
7.1. Для проведення медичного огляду громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, виділити найбільш досвідчених лікарів-спеціалістів, середній медичний персонал, секретаря призовної комісії, оператора комп’ютерного набору.
7.2. До 10.03.2015 забезпечити призовний пункт райвійськкомату необ-хідним обладнанням, медичним інструментарієм та медикаментами для невідкладної допомоги призовникам згідно наказу МО України від 14.08.2008 № 402.
7.3. На час проведення відправок команд призовників на обласний збірний пункт проводити контрольні медичні огляди призовників за участю стоматолога, дерматолога та терапевта. Відправки проводити з 600 до 800.
7.4. Виділити в кожному відділенні по 5 профільних ліжок для обстеження та лікування призовників.
7.5. Протягом березня 2015 року забезпечити обстеження призовників у відділеннях функціональної діагностики, рентгену та лабораторії з видачею їм на руки флюорографії органів грудної клітини та ЕКГ з описом, загального аналізу крові, МР сечі, серологічного аналізу крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), на антиген до вірусу гепатиту “В”, на антитіла до вірусу гепатиту “С”, на групу крові з резус-фактором.
7.6. Обстеження та лікування призовників проводити за направленням військового комісаріату позачергово, дотримуючись термінів, вказаних на ньому.
7.7. Заборонити прийом на стаціонарне лікування юнаків призовного віку без направлення військового комісаріату, за винятком необхідності надання невідкладної допомоги.
7.8. Персональну відповідальність за якість стаціонарного обстеження та лікування покласти на завідувачів відділень ЦРЛ, за винесення експертного рішення – на лікарів-членів медичної комісії.
8. Для організованого проведення призовної комісії, забезпечення дисципліни та перепускного режиму на призовній дільниці Надвірнянсько-Богородчанського об’єднаного районного військового комісаріату начальни-кам відділів освіти Надвірнянської районної державної адміністрації та Яремчанської міської ради (М.Винник, І.Онутчак) відрядити викладачів предмету "Захист Вітчизни" в розпорядження військового комісара для чергування на призовній дільниці за окремо визначеним графіком.
9. Міським, селищним, сільським головам, керівникам підприємств, установ, організацій, навчальних закладів Надвірнянського району та Яремчанської міської ради:
9.1. У період до 10.03.2014 організувати і провести звірку облікових даних юнаків 1990-1995 років народження, які зареєстровані на території відповідного населеного пункту або працюють на відповідному підприємстві і не мають права на відстрочку, з обліковими даними військового коміса-ріату.
9.2.Забезпечити повне охоплення обліком і оповіщенням призовників у визначені даним розпорядженням терміни, проходження медичного огляду та призовної комісії.
9.3. У період до 31.03.2015 організувати виявлення громадян призов-ного віку, які зареєстровані на території відповідного населеного пункту і перебувають на військовому обліку в інших військових комісаріатах не за місцем проживання, надати списки цієї категорії юнаків в Надвірнянсько-Богородчанський об’єднаний районний військовий комісаріат з поміткою про військовий комісаріат, в якому вони перебувають на обліку.
9.4. Забезпечити своєчасну і організовану явку громадян, які підля-гають призову на строкову військову службу, в районний військовий комісаріат для проходження районної призовної комісії та відправки у війська в дні і години, що вказані в особистих повістках, видачу їм, за вимогою райвійськкомату, характеристик, довідок та інших документів.
9.5. Міському, селищним та сільським головам призначити відповідаль-них осіб, які особисто будуть представляти призовників в Надвірнянсько-Богородчанському об’єднаному районному військовому комісаріаті та на урочистих проводах призовників призваних на службу в Збройні Сили України.
9.6. У період відправок призовників, призваних на строкову військову службу, організувати в селах, трудових колективах, де вони працювали, урочисті проводи.
10. Начальнику відділу культури Надвірнянської райдержадміністрації (О. Зварчук) організувати і провести 13 квітня 2015 року концерт з нагоди урочистих проводів призовників на строкову військову службу.
11. Міським головам м. Надвірна та м. Яремче зобов’язати керівництво КП “Надвірнянський житловик”, міське комунальне підприємство провести оповіщення призовників, які підлягають призову, з врученням їм персональних повісток у відповідності до п. 9 ст. 38 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” .
12. Начальнику Надвірнянського РВ (І.Кавінський) та в.о. начальника Яремчанського МВ (А.Хомин) УМВС України в Івано-Франківській області:
12.1. Своєчасно проводити розшук призовників, які ухиляються від проходження районної призовної комісії, доставляти їх на призовну району дільницю у відповідності до ст. 68 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352.
12.2. Для забезпечення належного порядку серед призовників і проводжаючих під час відправок їх на обласний збірний пункт виділити для чергування на районній призовній дільниці наряд міліції, у складі 3 чоловік з 600 до 800 години від Надвірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківсь-кій області.
13. Начальникам управлінь фінансів районної державної адміністрації (М.Обідняк) та виконкому міської ради (Г.Бойчук) профінансувати весняний призов згідно кошторисів, передбачених в районному та міському бюджетах на 2015 рік.
14. Засобам масової інформації Надвірнянського району (І.Гриджук,Б.Климковецький) та Яремчанської міської ради (О.Дзем’юк) оперативно висвітлювати хід призову юнаків на строкову військову службу.
15. Вважати розпорядження Надвірнянської районної державної адміні-страції та виконавчого комітету Яремчанської міської ради від 10.09.2014 року № 160/148-р “Про проведення призову громадян Надвірнянського району і Яремчанської міської ради на строкову військову службу восени 2014 року” таким, що втратило чинність.
16. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – Надвірнянсько-Богородчанський об’єднаний районний військовий комісаріат (І. Шликов).
17. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Тараса Олендія та першого заступника міського голови м. Яремче Юрія Бодоряка.

 

    Перший заступник голови   
    районної державної адміністрації
 
                                Андрій Крицький

 
 

        Міськийголова
 
 
            Василь Онутчак
 

 
 
 
Додаток 1
до розпорядження 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Додаток 1
до  розпорядження 
райдержадміністрації,
міськвиконкому
від _________№____/____

 

ГРАФІК
явки призовників для проходження медичного огляду та обстеження
весною 2015 року

 

№ з/п

Назва населеного пункту

Кількість (чоловік)

Дата явки на медичний огляд

1.      

Камінна

14

10.03.2015

2.      

Л. Тарновиця

19

3.      

С. Майдан

13

4.      

Поляниця

7

11.03.2015

5.      

Парище

25

6.      

Ч.Ослави

18

7.      

Гаврилівка

26

12.03.2015

8.      

Бистриця

20

9.      

Цуцилів

15

13.03.2015

10.   

Фитьків

34

11.   

Лоєва

29

16.03.2015

12.   

Добротів

17

13.   

Молодків

27

17.03.2015

14.   

Стримба

22

15.   

Тисменичани

22

16.03.2015

16.   

Заріччя

25

17.   

Ланчин

50

18.03.2015

18.   

В. Майдан

24

19.03.2015

19.   

Ланчин

23

20.   

Волосів

31

20.03.2015

21.   

Татарів

27

22.   

Ланчин

50

23.03.2015

23.   

Ворохта

37

24.03.2015

24.   

Пнів

20

25.   

Битків

39

25.03.2015

26.   

Пнів

59

26.03.2015

27.   

Перерісль

33

27.03.2015

28.   

Назавизів

32

29.   

Пасічна

56

30.03.2015

30.   

Зелена

52

31.03.2015

31.   

Пасічна

30

01.04.2015

32.   

Яблуниця

37

33.   

Яремче

50

02.04.2015

34.   

Микуличин

49

03.04.2015

35.   

Яремче

50

06.04.2015

36.   

Красна

46

07.04.2015

37.   

Саджавка

47

08.04.2015

38.   

Делятин

50

09.04.2015

39.   

Гвізд

50

10.04.2015

40.   

Делятин

31

13.04.2015

41.   

Гвізд

23

42.   

Б.Ослави

44

14.04.2015

43.   

Ч. Потік

44

15.04.2015

44.   

Надвірна

70

16.04.2015

45.   

Надвірна

80

17.04.2015

46.   

Надвірна

50

20.04.2015

47.   

Надвірна

76

21.04.2015

 
Всього:

 
1693

 

 

 
 
 
  Керівник апарату                                                Секретар міської ради
  райдержадміністрації                                         
                  
                            Микола Кравчук                                             Тарас Клим'юк
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до розпорядження
райдержадміністрації,
міськвиконкому
від _________№____/____
 
 

ГРАФІК
явки призовників для проходження призовної комісії весною 2015 року
 

№ з/п

Назва населеного пункту

Кількість (чоловік)

Дата явки на призовну комісію

1.      

Камінна

14

02.04.2015

2.      

Л. Тарновиця

19

3.      

С. Майдан

13

4.      

Поляниця

7

07.04.2015

5.      

Парище

25

6.      

Ч.Ослави

18

7.      

Гаврилівка

26

09.04.2015

8.      

Бистриця

20

9.      

Цуцилів

15

13.04.2015

10.   

Фитьків

34

11.   

Лоєва

29

15.04.2015

12.   

Добротів

17

13.   

Молодків

27

16.04.2015

14.   

Стримба

22

15.   

Тисменичани

22

20.04.2015

16.   

Заріччя

25

17.   

Ланчин

50

21.04.2015

18.   

В. Майдан

24

22.04.2015

19.   

Ланчин

23

20.   

Волосів

31

23.04.2015

21.   

Татарів

27

22.   

Ланчин

50

27.04.2015

23.   

Ворохта

37

28.04.2015

24.   

Пнів

20

25.   

Битків

39

29.04.2015

26.   

Пнів

59

30.04.2015

27.   

Перерісль

33

04.05.2015

28.   

Назавизів

32

29.   

Пасічна

56

05.05.2015

30.   

Зелена

52

06.05.2015

31.   

Пасічна

30

07.05.2015

32.   

Яблуниця

37

33.   

Яремче

50

11.05.2015

34.   

Микуличин

49

12.05.2015

35.   

Яремче

50

13.05.2015

36.   

Красна

46

14.05.2015

37.   

Саджавка

47

18.05.2015

38.   

Делятин

50

19.05.2015

39.   

Гвізд

50

20.05.2015

40.   

Делятин

31

21.05.2015

41.   

Гвізд

23

42.   

Б.Ослави

44

22.05.2015

43.   

Ч. Потік

44

25.05.2015

44.   

Надвірна

70

26.05.2015

45.   

Надвірна

80

27.05.2015

46.   

Надвірна

50

28.05.2015

47.   

Надвірна

76

29.05.2015

 
Всього:

 
1693

 

 

 
  Керівник апарату                                                Секретар міської ради
  райдержадміністрації                                         
                  
                            Микола Кравчук                                             Тарас Клим'юк
 
 
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *