Роз’яснення для осіб з обмеженими можливостями та членів їх сімей щодо користування автомобілями, які вони отримали на пільгових умовах після закінчення десятирічного терміну експлуатації транспортного засобу

      Порядок користування автомобілями для, осіб з обмеженими можливостями та членів їх сімей, які отримали на пільгових умовах після закінчення десятирічного терміну експлуатації транспортного засобу зазначено п.14 постанови Кабінету міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 «Порядок забезпечення інвалідів автомобілями».

      Порядок користування автомобілями для, осіб з обмеженими можливостями та членів їх сімей, які отримали на пільгових умовах після закінчення десятирічного терміну експлуатації транспортного засобу зазначено п.14 постанови Кабінету міністрів України від 19 липня 2006 року № 999 «Порядок забезпечення інвалідів автомобілями».
Заміна автомобілів, отриманих інвалідами, законними представниками   недієздатних  інвалідів,  дітей-інвалідів  через головні  управління  соціального захисту або управління виконавчої дирекції, яким групу інвалідності  встановлено  безстроково, провадиться  на  підставі  заяви  інваліда, законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда після закінчення десятирічного строку експлуатації на підставі раніше виданого висновку  облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для  забезпечення  автомобілем  без  повторного медичного огляду з обов'язковим   урахуванням висновку лікувально-профілактичного закладу  про спроможність інваліда керувати автомобілем на момент прийняття рішення про  забезпечення  автомобілем (крім випадків, передбачених пунктом 24-1 цього Порядку) Інваліди підлягають повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) у разі зміни модифікації автомобіля з ручним керуванням, а діти-інваліди – у разі досягнення 18-річного віку.
     Для вирішення питання про заміну  автомобіля  інваліди  (крім тих,  кому  групу  інвалідності встановлено безстроково) проходять повторний  огляд  в  облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) після закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля.
  Якщо раніше інваліду були встановлені медичні показання для забезпечення автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою, які  на  даний  час  не  виготовляються  вітчизняними виробниками, інвалід  підлягає 
повторному медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для   підтвердження   наявності  медичних  показань  для забезпечення  автомобілем  іншої  модифікації з тих, якими головні управління  соціального захисту або управління виконавчої дирекції забезпечують  інвалідів.
     Якщо  інвалід протягом  шести місяців з дня повідомлення про необхідність   здійснення  повторного огляду для  підтвердження наявності медичних  показань  не  проходить такий огляд в облМСЕК (ЦМСЕК,  КрМСЕК)  без  поважних  причин,  він знімається з обліку.
     У разі  заміни  автомобіля  інвалід  або  член  сім'ї,  якому передано  право  користування  автомобілем,  законний  представник недієздатного  інваліда,  дитини-інваліда на підставі письмової довідки головного управління  соціального захисту або управління виконавчої дирекції, форма якої  затверджується Мінсоцполітики, знімає автомобіль з обліку в підрозділі МВС  за  місцем його реєстрації  (номерні знаки і  реєстраційні документи здаються до підрозділу МВС). Після  цього інвалід, законний представник недієздатного  інваліда, дитини-інваліда повертає придатний до подальшої експлуатації автомобіль, що перебував у користуванні, головному  управлінню соціального захисту, що забезпечує інваліда новим автомобілем, а інвалід унаслідок  трудового каліцтва – управлінню  виконавчої  дирекції. 
     У разі коли під  час  технічного  огляду  автомобіль  визнано непридатним  для  подальшої експлуатації,  інвалід або член сім'ї, якому передано право   користування автомобілем, законний представник недієздатного інваліда,   дитини-інваліда  здає автомобіль  на  підприємство,  що  здійснює заготівлю та переробку металобрухту.
     Якщо  під  час  технічного огляду автомобіль, що був у користуванні  десять  років, визнано придатним для подальшої експлуатації, ним може бути  забезпечений безоплатно або на пільгових умовах  за  умови письмової  згоди   інший інвалід, дитина-інвалід, що перебуває на обліку, з урахуванням оціночної вартості автомобіля на день передачі,  що визначається  відповідно до  Закону України "Про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну  діяльність  в  Україні"  (2658-14 ) та  відповідних нормативно-правових актів  з оцінки майна.  У такому разі інвалід, дитина-інвалід не  знімається  з  обліку  і   може користуватись автомобілем до отримання  нового. 
     Кошти, отримані за автомобілі, що перебували у користуванні інвалідів,    законних представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів, зараховуються  до державного бюджету на рахунки, відкриті  в  органах Казначейства, а у разі повернення автомобілів інвалідами  унаслідок  трудового каліцтва – на рахунки відповідних управлінь  виконавчої  дирекції
     Отриманий від підприємства, що здійснює заготівлю та переробку  металобрухту, документ про здачу автомобіля інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає головному управлінню  соціального захисту, а інвалід унаслідок трудового каліцтва – відповідному управлінню виконавчої дирекції. 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *