Структура РДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _10.08.2018                                             м. Надвірна                                                           №200

Про зміни у структурі

Надвірнянської районної

державної адміністрації

Відповідно до статті 5 Закону України “Про місцеві, державні адміністрації”, статті 105 Цивільного кодексу України, статті 24 Закону України від 10.12.2015 року № 889-УІІІ “Про державну службу”, керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 року № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” (зі змінами), від 18.04.2012 року № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій” (зі змінами), з метою ефективної реалізації районною державною адміністрацією повноважень, визначених Законом України “Про місцеві державні адміністрації’” та в межах граничної чисельності фонду оплати праці і видатків на утримання районної державної адміністрації:1. Внести зміни до структури і граничної чисельності працівників Надвірнянської районної державної адміністрації:
1.1. Зменшити чисельність відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації – на 1 штатну одиницю.
1.2. Зменшити чисельність служби у справах дітей на 1 штатну одиницю.
1.3. Збільшити чисельність управління надання адміністративних послуг Надвірнянської районної державної адміністрації – на 2 штатні одиниці.
2. Затвердити структуру відділу освіти Надвірнянської районної державної адміністрації згідно з додатком 1.
3. Затвердити структуру служби у справах дітей Надвірнянської районної державної адміністрації згідно з додатком 2.
4. Затвердити структуру управління надання адміністративних послуг Надвірнянської районної державної адміністрації згідно з додатком 3.
5. Начальнику служби у справах дітей Надвірнянської районної державної адміністрації (М.Сметанюк) попередити персонально працівників служби про їх можливе наступне вивільнення із займаних посад не раніше, ніж через два місяці від дня попередження, згідно з пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, у зв’язку скороченням чисельності працівників.
6. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, внести відповідні зміни і подати на затвердження штатні розписи підпорядкованих підрозділів, за необхідності переглянути положення, посадові інструкції працівників та розподіл обов’язків між працівниками згідно з чинним законодавством.
7. Затвердити структуру і граничну чисельність працівників Надвірнянської районної державної адміністрації згідно з додатком 4.
8. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 2, 3, 5
до розпорядження районної державної адміністрації від 24.07.2018 року №179 “Про зміни у структурі районної державної адміністрації”.
9. Відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (Г.Савчук) врахувати зміни у структурі*- районної державної адміністрації при розподілі бюджетних асигнувань та здійснити, у встановленому порядку, передачу бюджетних асигнувань на утримання управління надання адміністративних послуг районної державної адміністрації у 2018 році.
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Богдана Зеленчука.

Голова районної державної адміністрації                                                                    Олександр Кеніз

Додаток 4
до розпорядження
райдержадміністрації
від 10.08. 2018 №200

Структура і гранична чисельність працівників
Надвірнянської районної державної адміністрації

№ з/п Назва структурного підрозділурайонної державної адміністрації Граничначисельність(одиниць)
1. Апарат районної державної адміністрації 34
2. Архівний відділ 2,5
3. Відділ молоді та спорту 3
4. Сектор з питань надзвичайних ситуацій 3
5. Служба у справах дітей 11
6. Відділ будівництва 3
7. Відділ архітектури, містобудування, містобудівного кадастру та житлово-комунального господарства 3
8. Відділ освіти 5
9. Відділ культури 3
10. Управління економічного розвитку і торгівлі 10
11. Управління соціального захисту населення 59
12.  Управління фінансів 12
13. Управління надання адміністративних послуг 12
         ВСЬОГО 160,5

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                             Микола Кравчук

Додатки