Управління держпродспоживслужби в Надвірнянському р-ні

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (№45 від 15.02.2016р., зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 11 березня 2016рю за №366/28496.
Це відомство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.
Основними завданнями Держпродспоживслужби є:

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (№45 від 15.02.2016р., зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 11 березня 2016рю за №366/28496.
Це відомство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном.
Основними завданнями Держпродспоживслужби є:
·  реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації насіння і садивного матеріалу, охорони прав на сорти рослин), державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері;
· здійснення державного ветеринарно-санітарного контролюдержавного нагляду(контролю) за дотриманням санітарного законодавства, здоров'ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивним матеріалом, племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами, кормами та іншими об'єктами санітарних заходів, застосуванням санітарних та ветеринарно-санітарних заходів, профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей, тварин та рослин з території інших держав або карантинних зон, вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами, законодавства щодо зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин, показників вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України, дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів;
·  здійснення контролю за виконанням фітосанітарних заходів;
·  здійснення ринкового нагляду в межах сфери своєї відповідальності;
·  здійснення метрологічного нагляду;
· здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров'я населення.
З 22 квітня 2016р. запрацювало новостворене управління Держспоживслужби в Надвірнянському районі, яке знаходиться за адресою: 78400, Івано-Франківська обл.., Надвірнянський р-н,  м. Надвірна, вул.Федьковича, 48.
Управління Держспоживслужби у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Премєр-міністра України, наказами міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступників, наказами Держпродспоживслужби та його заступників, актами місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також наказами Головного управління Держспоживслужби і цим Положенням.

 

.                             
      Звіт 

             діяльності Надвірнянського районного  відділу Головного управління
          Держпродспоживслужби в  Івано-Франківській області за 2017 рік.
 
 
У 2017 році робота служби району була направлена:

    1. На вирішення проблемних питань, позначених за підсумками роботи за 2016рік і з врахуванням епідситуації в регіоні на основі проведеного епіданалізу.
  2. На здійснення нагляду за виконанням державних Програм, місцевих цільових Програм по профілактиці інфекційних і неінфекційних захворювань.
  3. На недопущення виникнення спалахів та профілактику інфекційних захворювань та харчових токсикоінфекцій.
 4. На проведення моніторингу  за станом централізованих водопроводів та джерел децентралізованого водопостачання громадського користування.
   5.На дотримання санітарно-гігієнічних вимог за роботою лікувально-профілактичних установрайону.
   6.На  забезпечення  належного контролюза проведенням літнього оздоровчого періодуна території району.
      7.На  посилення повноважень служби за ефективнимрозглядомзвернень громадян.
  8.На налагодження контролюза об’єктами високого ступеня епідризику та недопущення ускладнення епідситуаціїї.
    9. На охорону території району від занесення з території інших держав або карантинної зони збудників інфекційних хвороб тварин ;                                 
      10. Захист тварин від хвороб спільних для тварин і людей;
      11. Ветеринарно-санітарна експертиза продукції тваринного походження, а на ринках і рослинного походження, що використовується для харчування або виготовлення харчових продуктів.
      12. Профілактику і діагностику інфекційних, інвазійних хвороб тварин та їх лікування;
   13. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за заготівлею, зберіганням, переробкою та реалізацією продукції тваринного походження, а на ринках і рослинного походження;
Робота відділу з дотриманню санітарного законодавства  проводилась згідно плану основних організаційних заходів, затверджених ГУ ДПССУ  та місячних планів роботи відділу  організації Державного санітарно-епідеміологічного нагляду та в межах наданих повноважень.
Протягом 2017 року на адресу районного відділу  Головного Управління  Держпродспоживслужби надійшло  10 письмових звернень та 11 усних  звернень від громадян району.   З них 3 звернення були пов’язані з забрудненням атмосферного повітря від роботи  котельні та котлів,  1 звернення  було пов’язане з забрудненням  навколишнього середовища, в 1 зверненні були порушені питання  придбання недоброякісних продуктів харчування, у інших  – питання неправомірності облаштування дворових вбиралень, забруднення водоносного горизонту  та питання благоустрою населених пунктів. Всі звернення були розглянуті у встановлені терміни. При розгляді звернень в обов’язковому порядку застосовувались лабораторно- інструментальні дослідження  окремих показників, на які акредитована лабораторія служби. 
 При аналізі звернень, які  були направлені в районний відділ  управління  показово, що кількість звернень зростає з року в рік, проте, майже половина з них  не є компетенцією органів державного санітарного нагляду.
Основними питаннями, які висвітлюються в зверненнях до служби є такі собі «сусідські війни»: питання  щодо облаштування вигрібних ям, надвірних туалетів, гноянок, індивідуальних колодязів, неправомірної забудови та благоустрою населених пунктів, вирубки дерев, встановлення високих парканів,  порушення громадського порядку, тощо. Всі ці питання не є компетенцією органів державного санепіднагляду, а тому служба  вимушена переадресовувати їх в різні відомства для вирішення звернення по суті.
Все це вказує на те, що посадові особи органів місцевого самоврядування, звідки поступає найбільше звернень,  не виконують власні та делеговані повноваження ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». Складається враження, що на місцях посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати,  не працюють із жителями, заявниками, не вникають та не вирішують їх проблеми, пропонуючи їм звертатись в різні відомства та організації, не проводять роз’яснювальну роботу, що породжує різного роду скарги.
Поряд з цим в зверненнях є ряд питань, розгляд яких входить в функціонувальні обов’язки спеціалістів районного відділу з санітарного нагляду і спрямовані на забезпечення санітарного та епідблагополуччя населення. Це зокрема питання якості та безпечності питної води та харчових продуктів в підприємствах громадського харчування, торгівлі, школах, дитячих дошкільних та лікувально-профілактичних закладах, гігієнічних вимог до атмосферного повітря в населених пунктах, повітря в виробничих та інших приміщеннях, дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог на об’єктах епідризику та інше, які розглядаються в визначені терміни із залученням працівників органів виконавчої влади, міліції, тощо.
Найактивнішими в 2017році  по кількості скарг є громадяни  населених пунктів сіл  Пасічна,  Заріччя,  смт.Делятин та м. Надвірна.
Основна увага санітарного напрямку  служби протягом звітного року була направлена  на проведення моніторингу за об’єктами довкілля. За даний період для забезпечення санітарно – епідеміологічного благополуччя населення проводився моніторинг щодо дотримання вимог санітарного законодавства при забезпеченні населення району доброякісною питною водою та  моніторингові дослідження закладів громадського харчування  та дотримання вимог при організації харчування учнів в закладах освіти. Рішенням комісії ТЕБ і НС при районній державній адміністрації від 07 березня 2017 року  було затверджено склад комісії на проведення моніторингу та затверджено план моніторингових відвідувань.  В даний план  моніторингових відвідувань були включені всі водопроводи району, безумовно всі заклади освіти та окремі заклади громадського харчування, де на думку спеціалістів служби частіше порушуються вимоги санітарного та ветеринарного законодавства.
На контролі служби знаходиться 4 централізовані водопроводи, які забезпечують населення району питною водою: це Надвірнянський та Делятинський централізовані водопроводи та централізовані водопроводи  ТзОВ «Свиспан Лімітед» та ПАТ НГВУ «Надвірнанафтогаз».
Основним недоліком всіх водопроводів є те, що водопровідна мережа є зношена, вкрай повільними темпами здійснюється заміна аварійних та ветхих водопровідних мереж – за останні роки проведено заміну тільки 10% від потреби – безумовно, все це впливає на якість води.
Проте, слід віддати належне, керівники вказаних підприємств забезпечують проведення відомчого лабораторного контролю за якістю води, яка подається населенню району. Погіршення якості питної води на централізованих водопроводах не відмічалось, централізовані водопроводи не закривалися.
Службою району здійснюється і контроль за дотриманням санітарних вимог в закладах освіти.  На контролі  служби знаходиться 53 заклади освіти, 24 ДНЗ, 1 ПТУ, 1 військовий ліцей, 1 коледж.
Працівниками служби значна увага приділялась проведенню санітарно-освітньої роботи  в закладах освіти та дитячих дошкільних закладах. Протягом року спеціалістами  служби були проведені семінари – навчання з завідуючими дитячих дошкільних закладів  та суб’єктами господарювання, що здійснюють харчування дітей, на яких відповідальних за харчування було ознайомлено з основними санітарними та ветеринарними вимогами  до організації харчування дітей, основними вимогами  до постачальників харчової продукції в ДНЗ та  своєчасністю проходження періодичних медичних оглядів декретованого контингенту.
Поряд з цим, крім перевірок та моніторингових обстежень, які проводились службою в закладах освіти, практикувалися і спільні відвідування  вказаних закладів   спільно з інспекторським складом відділу освіти  що стосується питання організації харчування  дітей.    
Протягом звітного року в районі було зареєстровано один спалах харчової токсикоінфекції серед спортсменів з м. Одеса в їдальні «Світлиця» ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (підприємець, що здійснює харчування  – Гаврищук Ганна Павлівна).  
Також протягом вересня – жовтня  в районі було зареєстровано спалах вірусного гепатиту А в с. Білі Ослави. Всього на лікарняне ліжко потрапило  17 осіб, з них  – 4 дітей.  Даний випадок службою не був пов'язаний  з розповсюдженням інфекції в організованому колективі.
В межах наданих службі повноважень було проведено розслідування  даних випадків, по результатах досліджень підготовлено приписи по усуненню виявлених порушень в закладі громадського харчування та в закладі освіти.
Службою району зініційовано проведення комісії ТЕБ і НС  щодо профілактики кишкових інфекцій  та профілактики вірусного гепатиту А серед населення району. Рішеннями  комісій ТЕБ і НС при райдержадміністрації  було  затверджено план  проведення моніторингових відвідувань закладів громадського харчування  та закладів освіти, де здійснюється харчування  та план  по локалізації вірусного гепатиту А  в с. Білі Ослави.  
Питання профілактики гострих кишкових інфекцій та гепатиту А, в тому числі у побуті, залишається і надалі актуальним, не дивлячись на відсутність спалахів та групових випадків захворювань в організованих колективах.
 Значна робота служби була спрямована на  пропагування серед населення району санітарно-гігієнічних знань  щодо профілактики харчових токсикоінфекцій та інфекційних захворювань та профілактики здорового способу життя. Так, протягом року було підготовлено для висвітлення на шпальтах районної газети «Народна воля» 7 статей. По результатах моніторингових відвідувань закладів громадського харчування було підготовлено дві статті для висвітлення в засобах масової інформації. Дане питання висвітлювалось і на веб-сайті районної державної адміністрації.  Питання профілактики харчових токсикоінфекцій та ботулізму в літній період постійно озвучувалось  по місцевому радіомовленню центрального ринку м. Надвірна.  На органи місцевого самоврядування підготовлено та направлено пам’ятки  «Щодо організації виїзної торгівлі», «Профілактика ботулізму», «Дотримання санітарних вимог під час проведення різного роду урочистостей  в закладах громадського харчування», «Профілактика вірусного гепатиту А», «Дотримання санітарних вимог в закладах торгівлі в умовах підвищеної температури».
З метою захисту населення від хвороб спільних для тварин і людей, а також недопущення виникнення різних харчових токсикоінфекцій проводилась роз’яснювальна робота серед населення, заготівельників, переробників та підприємців які реалізують продукцію тваринного походження.
За 2017 рік було проведено 12 засідань Державної протиепізоотичної комісії при Надвірнянській районній державній адміністрації, з них:
– 6 засідань щодо здійснення заходів з  ліквідації та профілактики африканської чуми свиней та опрацювання плану дій при підозрі захворювання свиней  на африканську чуму. В березні місяці виявлено збудника АЧС с. Волосів  Надвірнянського району(індивідуальне господарство гр. Г. Багайлюк), протягом 45 днів проведено оздоровчі заходи в вогнищі та знято карантин.
– 6 засідань щодо здійснення заходів з ліквідації та профілактики сказу лисиці в с. В. Майдан, с. Перерісль та Пасічнянському лісництві та зняття карантину з загрозливих та неблагополучних зон.
Виконуючи план протиепізоотичних заходів службі району вдалося добитися благополуччя по таких особливо небезпечних захворюваннях спільних для тварин і людей як туберкульоз, бруцельоз, сибірка, лейкоз, сказ та інших.
Держпродспоживслужбою та спеціалістами ветеринарної медицини проводиться роз’яснювальна робота серед населення та власників господарств, де утримуються свині, де проводиться забій свиней, переробка сировини із мяса та продуктів забою свинини. Надається інформація щодо небезпеки африканської чуми свиней при проведенні щотижневих нарад в районній державній адміністрації, при подвірних обходах, при видачі ветеринарних документів, при наданні лікувальної допомоги, зокрема громадянам району наголошується проте, що у випадку прояву будь-яких ознак захворювання свиней чи їх загибелі – невідкладно звертатися до лікаря ветеринарної медицини.
Опубліковано в районній газеті статті « Обережно! Африканська чума свиней», «Африканська чума свиней у Волосові: карантинні заходи тривають», «Повідомляйте про захворювання свиней», аналогічні матеріали висвітлені на офіційному веб-сайті РДА.
Додатково закуплено та розповсюджено 500 інформаційних листівок. На телебачення ТРК Надвірна дано два спеціальних відеоролика по АЧС.
Направлено рекомендаційні листи головам міської, сільських, селищних рад з конкретними пропозиціями щодо запобігання занесення збудника вірусу АЧС в господарства всіх форм власності.
Зобов’язано користувачів мисливських угідь, лісових господарств повідомляти про всі випадки загибелі або підозри у захворюванні серед диких тварин, зокрема диких кабанів Держпродспоживслужбу в Надвірнянському районі.
Під особливим державним контролем була робота птахогосподарства  по вирощуванню індика на м’ясо. Постійно проводився контроль завезеного молодняка, постановки на карантинування птиці. Під час карантинування  вівся контроль за виконанням всіх вимог до карантинування птиці ( виконання схеми вакцинопрофілактики, плану протиепізоотичних заходів, та дотримання роботи господарства в режимі « закритого типу»).
Завдяки проведенню цих заходів було забезпечено благополуччя району щодо інфекційних захворювань птиці.
На ринках м. Надвірна і смт. Делятин ведеться постійний державний ветеринарно-санітарний контроль, ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного і рослинного походження проводять працівники державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.
Службою ветеринарної медицини району за 2017р. стовідсотково виконано протиепізоотичний план профілактичних щеплень та діагностичних досліджень:
–         3809гол. на лейкоз, бруцельоз-3047, туберкульоз-14036;
–         100 гол. свиней на бруцельоз;
–         75 гол. коней проти параскаріодозу, стронгілідозу.
           
Проведено профілактичних щеплень:
–         проти сибірки 751 гол. ВРХ; 70 гол. Коней; 158 гол. ДРХ.
–         5700гол. свиней проти хвороби Тешена, проти чуми свиней 7936 гол.
–         209131гол. птиці проти хв. Ньюкасла.
–         2021 гол. кролів проти геморагічного захворювання.
–         проведено щеплень проти сказу: собак -15428 , котів -128,
 
На ринках м. Надвірна і смт. Делятин ведеться постійний державний ветеринарно-санітарнй контроль, ветеринарно-санітарну експертизу продукції тваринного і рослинного походження проводять працівники державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.
 За 2017 рік проведено експертиз м”яса 3003, молока і молочнихпродуктів 4135, експертиз яєць 457 , овочів і фруктів 5597, експертиз риби 573 , готових харчових продуктів 10317, та інших харчових продуктів -380.
Не допущено до реалізації в 2017 році    молока і молочних продуктів 74 кг, яєць 30 шт., риби 0 кг, овочів 87 кг, інші харчових продуктів – 0 кг, готові харчові продукти промислового виготовлення 0 кг.
Субпродукти свинні – 63кг.мясо туша свині-1(кнур)
В 2017р. працівниками ветеринарної медицини району було протиідентифіковано 1186 ВРХ,  2006 свиней .
Також службою протягом року проведено 18 планових та 8 позапланових  перевірок об’єктів державного нагляду. По виявлених порушеннях складено 16 приписів по усуненню недоліків.
Спеціалістами служби прочитано 29 лекцій, взято участь в проведенні 15 нарад та 2 конференцій, підготовлено та розповсюджено 60 рекомендаційних листів та  125 пам’яток по  проведенню роз’яснювальної роботи   щодо профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, питання охорони навколишнього середовища, роз’яснювальна робота по дотриманню населенням санітарних норм та правил  та інше.
Також вівся постійний контроль за утилізацією технічного відходу птиці та боєнських відходів. Так за 2017 р. на ДП Укрветсанутильзавод в особі Тернопільської філії – 88.860 тон та ДП Укрветсанутильзавод в особі Тульчинської філії -80.090 тон відходів на утильзацію. Всього утилізовано 168.950 тон технічного відходу.
Завдяки проведенню цих заходів було забезпечено благополуччя району щодо інфекційних захворювань птиці
 
 
Начальник районного відділу                                                       І. Гурмак


Структура управління  
Держпродспоживслужби
в Надвірнянському районі

Графік роботи 800-1715
м. Надвірна, вул. Федьковича, 48
тел/факс(03475)29407
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В. о. начальника управління– Гурмак Іван Григорович
Графік особистого прийому:
Вівторок, чертвер – з 800 до 1200

1.  Відділ безпечності харчових продуктів та ветеринарії:
Заступник-начальника –начальник відділу, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, провідний фахівець.
2.  Відділ державного нагляду за дотримання санітарного законодавства:
Начальник відділу, головний спеціаліст, провідний фахівець.