Землекористувачі Надвірнянщини поповнили бюджет на суму понад 7 млн. гривень

З початку 2015 року до місцевого бюджету забезпечено надходження плати за землю в сумі7,5млн. грн., щона 3,3 млн.грн. перевищує минулорічні надходження. З них 5,9млн. грн. сплачено юридичними особами та 1,6млн. грн. – громадянами.
Нагадуємо, плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

З початку 2015 року до місцевого бюджету забезпечено надходження плати за землю в сумі7,5млн. грн., щона 3,3 млн.грн. перевищує минулорічні надходження. З них 5,9млн. грн. сплачено юридичними особами та 1,6млн. грн. – громадянами.
Нагадуємо, плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Сплата юридичними особами здійснюється щомісячно рівними частками, фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
 
З 1 ВЕРЕСНЯ ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ДОКУМЕНТІВ! (
ДПІ у Надвірнянському районі звертає увагу платників податків на те, що з 1 вересня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року №666.
Вказаним наказом затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів.
Також у Порядку наведено алгоритм і приклади заповнення поля «Призначення платежу» платіжного доручення.
З повним текстом Порядку Ви можете ознайомитись перейшовши за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0974-15 або скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.minrd.gov.ua).
 
Водокористувачі Надвірнянщини сплатили до бюджету майже 421тис. грн. рентної плати
З початку поточного року платники рентної плати за спеціальне використання води – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які перебувають на обліку в ДПІ у Надвірнянському районісплатили до Зведеного бюджету 420,9тис. гривень, що на 53тис. грн. перевищує показники за відповідний період минулого року.
Відповідно до норм Податкового кодексу платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.
Нагадаємо, що рентні платежі, частина яких залишається в місцевих скарбницях, мають велике значення для фінансування потреб бюджетної сфери, соціальних програм, а також спрямовуються на відновлення природних ресурсів.
 
Змінено деякі стандарти бухгалтерського обліку
 ДПІ у Надвірнянському районі інформує, що з 4 вересня п.р. (дня оприлюднення в «Офіційному віснику України») набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 23.07.2015р. №664, яким затверджено зміни до деяких нормативно-правових актів Мінфіну з бухгалтерського обліку.
Так, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби" та 122 "Нематеріальні активи", (наказ Мінфіна від 12.10.2010р. №1202) доповнено новими правилами, згідно з якими первісною вартістю основних засобів та нематеріальних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація згідно з відповідними первинними документами. Амортизація на об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, доступ до яких обмежений у зв'язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території або на території проведення антитерористичної операції не нараховується. За рішенням керівника суб'єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу. Вартість нематеріального активу з визначеним строком корисного використання (експлуатації) розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу. При вибутті об'єкта основних засобів або нематеріальних активів суб'єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.
 Крім того, у Плані рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (наказ Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року №611) дещо змінено кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ.
 
Щодо зменшення податкового тиску на платників податків
З 01.09.2015 набрав чинності Закон України від 17 липня 2015 року
№ 655-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків» (далі – Закон № 655, опубліковано в газеті «Голос України» від 12.08.2015 № 147).
Основні новації податкового законодавства, встановлені Законом № 655:
збільшено до 6000 грн. вартісний критерій віднесення матеріальних активів до основних засобів;
повноваження з надання узагальнюючих податкових консультацій передані Міністерству фінансів України;
 консультації (крім узагальнюючих) у письмовій або електронній формі надаються контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та підлягають обов'язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, протягом 10 календарних днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків та його податкової адреси;
уточнено умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок;
тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків з обсягом доходів або операцій до 20 млн. грн. штрафи, нараховані на суми податкового зобов'язання, які платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення, скасовуються протягом 10 днів із дня сплати податкового зобов'язання. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов'язання не підлягає подальшому оскарженню. Однак, у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання з одного й того самого податку або збору штрафи застосуються на загальних підставах;
платникам дозволено не нараховувати пеню при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання впродовж 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, а також у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок, якщо такі зміни внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання.
 
 
В.о.начальника інспекції                                                                                         В.П.Гнатюк
 
 
 
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *