Author: Надвірнянська РДА

Публічна інформація

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».
(більше…)

Європейська інтеграція

Європейська Комісія опублікувала думку щодо заявки України на членство в ЄС, яку Президент України подав 28 лютого 2022 року.

Документ було підготовлено на основі відповідей України на опитувальник Єврокомісії щодо відповідності України Копенгагенським критеріям членства в ЄС – політичним (демократичні інституції) та економічним (ринкова економіка).

Документ визнає величезну роботу, яку зробила Україна в межах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема щодо нормативно-правового наближення до актів права ЄС та проведення низки реформ. У думці Єврокомісії також вказується, що уряд України під час війни продемонстрував «дивовижний рівень інституційної сили, цілеспрямованість та спроможність функціонувати».

Євроінтеграційний прогрес України дозволив Єврокомісії позитивно оцінити заявку держави та рекомендувати Європейській Раді вже 23-24 червня надати Україні офіційний статус кандидата на членство в ЄС. Єврокомісія також визначила низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів про вступ, зокрема щодо боротьби з корупцією, реформування правоохоронного сектору, імплементації антиолігархічного закону та ін.

«Історичне рішення – Єврокомісія визнала готовність України стати кандидатом на членство в ЄС. Це справедливий підсумок тієї титанічної роботи, яку Україна провела з 2014 року, виконуючи Угоду про асоціацію та інтегруючись до Євросоюзу. Статус кандидата відкриє для України ще більше можливостей, аби пришвидшити цю роботу. Учора ми почули, що лідери Італії, Німеччини, Румунії та Франції готові підтримати цю пропозицію на Європейській Раді. Розраховуємо на позитивне рішення усіх лідерів Євросоюзу вже за тиждень на основі представленої оцінки Єврокомісією», – сказала Ольга Стефанішина, Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

Громадянська експертиза

Постанова Кабінету Міністрів України
Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF

Методи проведення громадської експертизи

Назва методу Суть методу Можливості використання методу при проведенні громадської експертизи
Аналіз документів Важливим джерелом інформації є документальний матеріал, який обов’язково збирається під час громадської експертизи: закони, нормативно-регулятивні акти, пропозиції для отримання фінансування, контракти, кореспонденція, протоколи зустрічей, звіти, брошури для громадськості та інші документи, пов’язані із діяльністю органу влади. Основна перевага документів полягає у тому, що вони були написані одночасно з документованими подіями, і тому їм не загрожує втрата пам’яті або її порушення. Основна їх вада полягає у тому, що їх було написано не для дослідження, а з іншою метою. Наприклад, протоколи засідання пишуть для того, щоб зареєструвати схвалені рішення, а не щоб виявити розходження або незгоди між учасниками засідання; у них також не завжди згадуються ті питання порядку денного, щодо яких не було досягнуто згоди. Метод є основним при проведенні 99% громадських експертиз. Громадському експерту доцільно ознайомитися з такими типовими документами органів влади як: план діяльності на рік; звіт про діяльність в минулому році; державні цільові програми, що реалізовує орган, та звіти по них; штатний розпис; положення / закон про орган виконавчої влади, посадові інструкції працівників відповідного органу тощо. Більшість цієї інформації можна знайти на офіційному сайті відповідного органу виконавчої влади, в базі законодавства, отримати за письмовим запитом, або в інший спосіб.
Формалізовані інтерв’ю Для такого інтерв’ю необхідно визначити перелік питань (тем), які необхідно дослідити, та попросити респондента скласти розповідь на згадані теми, так, як той це собі уявляє. Деякі з питань передбачатимуть коротку відповідь (сімейний стан, вид занять, тощо), інші будуть ставитися у закритому вигляді з поданням можливих варіантів відповіді. Питання повинні бути ретельно підготовані наперед, щоб респондент міг швидко на них відповісти. Питання можна  поставити й телефоном. Метод корисний при експрес-опитуванні посадовців, коли треба швидко дізнатися позицію органу виконавчої влади з того чи іншого питання. Чимось нагадує такий журналістський прийом як «офіційний коментар» та власне так і готується. Метод доцільно використовувати при експертизі швидкоплинних подій, таких, наприклад, як повінь.
Глибинне (неформальне) інтерв’ю Якщо необхідно зорієнтуватися в ситуації і правильно спрямувати власну діяльність з проведення експертизи, то у такому випадку доцільно використовувати глибинні інтерв’ю. Їх мета одержати розповідь респондента (особи, яку опитують), яка б спиралися на його власний досвід. Для цього ви просто треба поставити низку «відкритих» запитань. Важливо! Бажано робити нотатки під час інтерв’ю, записуючи основні моменти розмови і використовуючи слова респондента там, де це можливо. Метод можна застосовувати по всіх видах експертизи. Натомість він особливо корисний при експертуванні незручних для влади тем (наприклад, корупція, торгівля людьми, наркоторгівля), коли, як правило, не можуть чи не хочуть відкрито надати інформацію. В такому разі доцільно проводити інтерв’ю з експертами в обраній вами темі.
Спостереження Підтримуючи зв’язок з органом влади протягом тривалого часу, експерт приходить в установу і фіксує побачене у заздалегідь розробленому бланку.

 

За таким методом досліджується організація роботи органу, наприклад організація прийому громадян. Відвідувач може одразу оцінити наявність стільців у кімнаті очікування, зразків бланків для заповнювання, наявність та доступність туалетів тощо. Іноді метод використовується під час різноманітних стажувань в органах влади.
Письмове анкетування Відповідаючи на письмову анкету людина має можливість обміркувати свої відповіді, за необхідності знайти потрібну інформацію, вивчити документи і надати свою обґрунтовану відповідь. Перелік запитань має бути відносно коротким, а заповнення анкети не повинне забирати багато часу. Метод особливо корисний, коли треба максимально швидко з’ясувати думку великої кількості людей, що мають максимально подібні характеристики.
Контент-аналіз Метод є одним з різновидів методу аналізу документів. Сутність його полягає у виокремленні в тексті певних слів або фраз, їх підрахунку на певний обсяг тесту та аналіз емоційного забарвлення, у якому вживалися ці слова. За цим методом досліджують різноманітні документальні джерела, які містять текст: книги, періодичні видання, промови, урядові постанови, матеріали нарад, програми, листи тощо. Метод дозволяє дослідити частоту згадування того чи іншого слова у взятому для аналізі документі. Як правило, чим частіше згадується те слово згадується, тим більше уваги до проблеми, якого це поняття стосується, приділяють органи влади. Метод доцільно застосовувати, якщо треба дослідити частоту згадування тої чи іншої інформації (наприклад слова «корупція» під час засідань Уряду, або слова «расизм» в офіційних повідомленнях Служби безпеки України). Просто підрахувавши кількість обраних одиниць аналізу на весь обсяг взятої для аналізу інформації, можна легко дізнатися, чи дійсно орган влади хоча б регулярно говорить про проблему, якою він офіційно має займатися.
Фокус група Фокус-групи проводяться задля глибоких обговорень різноманітних аспектів діяльності органів виконавчої влади. Участь у фокус-групах беруть як правило представники однієї групи з однією визначальною рисою – посадовці тої чи іншої категорії, національна меншина чи мешканці конкретного населеного пункту тощо. Під час фокус-груп відбувається розгляд не більше як 2-5 добре підготовлених питань, який триває не більше двох годин. У вільній дискусії учасники розповідають про своє розуміння проблеми, висвітлюють свій досвід з порушуваного питання, а також дають багато непрямої інформації за темою, що цікавить. Якщо краще про адміністративну послугу не скаже ніхто окрім її надавача чи клієнта – користуйтеся фокус-гупою. Наприклад, при оцінці якості послуг із соціальної реабілітації осіб, що відбули покарання, найбільше розкажуть або працівники системи, або колишні в’язні.

 

Сектор будівництва та екології

Структура сектору

Адреса:
м-н Шевченка 33
м. Надвірна, 78400

Розпорядок роботи:
понеділок – четвер – з 8.00 до 17.15;
п’ятниця – з 8.00 до 16.00;
обідня перерва – з 12.00 до 13.00;
вихідні дні: субота, неділя

Чіх Богдан Васильович завідувач сектору (03475) 2-30-26
Романишин Ольга Миколаївна
головний спеціаліст, бухгалтер (03475) 2 -30-26

 

 

Вакансії

 

 

 

1.1. Наказ конкурс  начальника відділу з питань запобігання та виявлення
корупції, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної
адміністрації

1.2. УМОВИ начальника начальника відділу з питань запобігання та виявлення
корупції, оборонної і мобілізаційної роботи апарату районної державної
адміністрації 

 

 

Обговорюємо проект змін до Конституції України та концепції реформування місцевого самоврядування. Децентралізація влади.

 

Надвірнянський районний відділ ДУ “Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ України”

Надвірнянський районний відділ ДУ«ІФ ОЦКПХ МОЗ України»

Начальник Жеревчук Оксана Петрівна

Надвірнянський районний відділ складається з 5 відділень

  • відділення дезінфектології (завідувач Катаман Галина Дмитрівна);
  • відділення організації епіддосліджень (в. о. завідувача Глуханюк Оксана Дмитрівна);
  • відділення організації сан.-гіг. досліджень (в. о. завідувача Ковалюк Андрій Михайлович);
  • санітарно-гігієнічна лабораторія (завідувач Втерковська Оксана Дмитрівна);
  • мікробіологічна лабораторія (завідувач Стефанюк Оксана Дмитрівна).

 

Метою відділу є забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, проведення державного обліку інфекційних захворювань, розслідувань причин і умов виникнення інфекційних захворювань, харчових отруєнь.

Лабораторні та інструментальні дослідження для потреб санітарно-епідеміологічного нагляду проводяться за рахунок коштів бюджету відповідно до щорічного плану заходів здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, а також позапланового в установленому законодавством порядку.

Відділ здійснюєтакі основні напрямки діяльності:
– мікробіологічні, паразитологічні, санітарно-гігієнічні, фізичні дослідження щодо безпеки факторів, що можуть небезпечно впливати на стан здоров’я людини;
– дослідження середовища життєдіяльності людини;
– проведення обліку інфекційних захворювань та масових неінфекційних захворювань (отруєнь), проведення заключних та поточних дезінфекційних заходів;
– забезпечує проведення епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб,отруєнь з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення, та надання пропозицій щодо їх ліквідації;
–  проводить оцінку безпечності впливу на людину фізичних. Хімічних, біологічних факторів середовища життєдіяльності людини та надає за результатами такої оцінки відповідні рекомендації.

Відділ здійснює за плату інші види діяльності, до яких належать:
–   проведення лабораторних та інструментальних досліджень для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи та атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності;
–  проведення профілактичних та поточних дезінфекційних заходів.

Прийом громадян
В особистих справах
Пон.   10.00 до 15.00
Сер.    13.00 до 15.00

По адміністративних справах
Щоденно з 9.00 до 10.00

Режим роботи всіх відділень:
Відділення дезінфектологія – з 8.00 до 16.12   (тел.:2-50-16)
Відділення організації епіддосліджень – з 8.00 до 16.42   (тел.:2-37-68)
Відділення організації сан.-гіг. досліджень – 8.00 до 16.42  (тел.:2-93-68)
санітарно-гігієнічна лабораторія – 8.00 до 16.12
мікробіологічна лабораторія – 8.00 до 16.12

Прийом аналізів
понеділок-четвер з 8.00 до 10.00