Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

КНП “Надвірнянська центральна районна лікарня”

КНП “Надвірнянська центральна районна лікарня” Надвірнянської міської ради
Ємельянчук Сергій Васильович
Директор КНП “Надвірнянська центральна районна лікарня” Надвірнянської міської ради

(03475) 2-23-30, (03475) 2-94-41
nadvirnacrl@gmail.com

78405, м.Надвірна, вул.Грушевського, 12
Графік роботи:
цілодобово
Інформація про послуги:
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та
ективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
надання пацієнтам у разі потреби медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому
конодавством;
організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного
слуговування;
роведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я;
участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги населенню, надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги;
визначення потреби лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів для забезпечення доступної, своєчасної та якісної вторинної медичної допомоги населенню;
моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
надання паліативної допомоги спрямованої на покращення якості життя паліативного пацієнта та допомоги членам його родини шляхом запобігання та полегшення страждань невиліковно хворої людини;
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
виробництво лікарських засобів;
придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
забезпечення попиту населення району в кваліфікованій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі;
організація роботи по охороні материнства і дитинства;
проведення медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння;
проведення попередніх та періодичних профілактичних, позачергових медичних оглядів, наркологічних та психіатричних оглядів;
організація статистичного обліку лікувально-профілактичної роботи;
організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
участь у розробці учбової та монографічної літератури;
навчально-методична, науково-дослідницька робота;
провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.