Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

КП “Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги”

КП “Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги”

Сем’янів Емілія Ірадіонівна

Директор КП “Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги” Надвірнянської міської ради

(03475) 2-23-30, (03475) 2-94-41
78405,м.Надвірна, вул.Федьковича,4
Графік роботи:
пн.-пт. з 08.00 до 17.00, сб. з 09.00 до 13.00

Інформація про послуги:

 1. Підприємство створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я за видом первинної медичної допомоги (далі – ПМД), що передбачає проведення на території Надвірнянської міської територіальної громади заходів, спрямованих на:
  • Забезпечення збереження і відновлення здоров’я населення територіальної громади шляхом надання якісних та ефективних медичних послуг відповідно до клінічних протоколів і стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), затверджених наказами МОЗ й лікарських засобів належної якості та підтримання громадського здоров’я в структурних підрозділах Підприємства, що надають ПМД.
  • Цільове та раціональне використання коштів, передбачених на фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.
  • Універсальність та справедливість доступу до необхідних медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій.
  • Передбачуваність і спланованість обсягу медичних послуг та лікарських засобів.
  • Здорова конкуренція і відсутність дискримінації надавачів медичних послуг.
 2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
  • Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Підприємства з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної ПМД.
  • Організація надання ПМД, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку.
  • езпечення керованості та безперервності надання первинної медичної допомоги.
  • Здійснення диспансеризації населення.
  • Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів.
  • Сприяння доступності для населення сільської місцевості екстреної медичної допомоги.
  • Проведення профілактичних щеплень.
  • Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики-сімейного лікаря, терапевта, педіатра) у визначеному законодавством порядку.
  • Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення.
  • Забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Надвірнянської міської територіальної громади із закладами охорони здоров’я (далі ЗОЗ) та установами, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі ТМД ) та екстрену медичну допомогу (далі ЕМД) за медичним маршрутом пацієнта.
  • Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до ЗОЗ та установ, що надають ВМД та ТМД, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку.
  • Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань і в тому числі соціально небезпечних.
  • Раннє виявлення та профілактика неінфекційних захворювань та станів і визначення їх груп підвищеного ризику, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення.
  • Забезпечення дотримання галузевих стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги лікарями Центру ПМД.
  • Управління та контроль якості надання медичної допомоги в своїх підрозділах.
  • Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ПМД, сучасних інформаційних технологій.
  • Організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги.
  • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за виданням листків непрацездатності.
  • Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.
  • Надання роботодавцю повідомлення про звернення потерпілого з посиланням про нещасний випадок на виробництві або про наявність підозри про гостре професійне захворювання.
  • Проведення інформаційної та санітарно-просвітницької роботи серед населення щодо формування здорового способу життя, навчання основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.
  • Координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання ПМД.
  • Організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення.
  • Визначення проблемних питань надання ПМД в територіальній громаді та шляхів їх вирішення;
  • Розробка планів розвитку ПМД в Надвірнянській міській територіальній громаді.
  • Проведення спільно із спеціалізованою службою громадського здоров’я в територіальній громаді профілактичних та протиепідемічних заходів.
  • Визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах (у тому числі наркотичних засобів та прекурсорів), виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах, кадрових ресурсах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною ПМД.
  • Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
  • Моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення ПМД.
  • Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
  • Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
  • Забезпечення страхування працівників Підприємства відповідно до чинного законодавства.
  • Здійснення медичної практики.
  • Формування показників кошторису Підприємства для надання ПМД згідно Програми медичних гарантій, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
  • Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Підприємства та його підрозділів у належному стані.
  • Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних і сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України.
  • Утримання будівель, споруд і технічних засобів Підприємства та його підрозділів у належному стані.
  • Належна експлуатація та функціонування медичного обладнання і його технічне обслуговування у підрозділах Підприємства.
  • Взаємодія з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення.
  • Інші функції, що випливають з покладених на Підприємство державних завдань.
 3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.