Звернення громадян

Шановний користувачу, до Вашої уваги поштова адреса та адреса електронної пошти відділу документообігу, контролю та звернень громадян апарату райдержадміністрації:
Телефон: (03475) 2 -91-10

Поштова адреса: Надвірнянська районна державна адміністрація

Відділ документообігу та звернень
громадян апарату РДА
м-н Шевченка 33
м. Надвірна, 78405

Електронна пошта: zagal@nadrda.gov.ua  – адреса електронної пошти, яка відповідає за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції

Довідка
про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2018 році

Протягом 2018 року зусилля керівництва районної державної адміністрації спрямовувались на безумовне виконання в районі Указу Президента України від 07.02.2008 року № 107/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, Закону України ” Про звернення громадян”.
У 2018 році до райдержадміністрації поступило 243 звернення, що на 133 менше, ніж за відповідний період минулого року.
Найбільша кількість звернень поступила з питань транспорту і зв’язку – 60, соціального захисту – 34, аграрної політики і земельних відносин -39.
За звітній період було зареєстровано 51 усне звернення (на особистому прийомі). Особисті прийоми громадян проводились в райдержадміністрації згідно із затвердженим графіком.
Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” у райдержадміністрації здійснювався постійний контроль за організацією роботи із зверненнями громадян та забезпечувалися організаційні заходи щодо виконання його положень:
– забезпечено функціонування “гарячої” телефонної лінії при райдержадміністрації;
– затверджено графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації;
– функціонує постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян;
– проводилась відповідна робота щодо надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та виконкомам селищних і сільських рад у роботі із зверненнями громадян, дотриманням інструкції з діловодства за зверненнями громадян.
11 вересня 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання про стан розгляду звернень громадян за підсумками першого півріччя 2018 року, за результатами якого прийнято розпорядження від 19.09.2018 року № 234.
У райдержадміністрації створено необхідні умови для участі заявників у розгляді поданих ними звернень, надається можливість ознайомлюватися з матеріалами перевірок під час розгляду звернень .
Головою райдержадміністрації взято на особистий контроль розгляд звернень учасників АТО та пільгової категорії населення.
З метою здійснення постійного моніторингу та контролю за станом роботи та додержанням законодавства з питань звернень громадян, доступу до публічної інформації, в райдержадміністрації аналітичні матеріали з даної проблематики регулярно подаються на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації. За звітній період 2018 року зареєстровано 31 інформаційний запит «Про доступ до публічної інформації», які в повному обсязі були виконані.
Протягом 2018 року до Надвірнянської райдержадміністрації надійшло з Урядової «гарячої» лінії – 653 звернення. В основному звернення стосувалися соціального захисту, транспорту, комунального господарства та охорони здоров”я . Всі звернення розглянуті та надіслані відповіді заявникам.
Слід зауважити, що найчастіше звертаються зі своїми проблемами до різних органів влади пенсіонери та малозахищені верстви населення. У більшості випадків звернення задовольняються. Але багато звернень потребують звичайного роз’яснення.
Щоденно ведеться реєстрація усних, письмових звернень громадян в автоматизованій системі “Звернення”, що значно покращило роботу із зверненнями.
Надсилаються нагадування виконавцям з метою недопущення порушень терміну розгляду ними звернень громадян.
Щоквартально контактному центру облдержадміністрації надсилався письмовий та цифровий звіт щодо стану розгляду звернень громадян у відділах, управліннях, службах райдержадміністрації, виконавчих комітетах місцевих рад району.
Працівниками відділу щоденно надається методична та практична допомога працівникам структурних підрозділів райдержадміністрації з питань підготовки відповідей за результатами розгляду звернень громадян.
Враховуючи актуальність проблем, пов’язаних з роботою щодо своєчасного та якісного розгляду звернень громадян, дотримання вимог інструкції з ведення діловодства структурними підрозділами райдержадміністрації, керівництвом райдержадміністрації вживаються всі можливі заходи з метою покращення роботи з даного питання.
Роботі із зверненнями громадян районна державна адміністрація постійно приділяє велику увагу, відповідальних працівників, які безпосередньо розглядають звернення, налаштовують на практичне вирішення всіх проблем. Це один із пріоритетних напрямів роботи райдержадміністрації. Самі ж звернення розглядаються керівництвом райдержадміністрації, як важливе джерело інформації про реальний стан справ із соціальним захистом краян, якістю послуг, які надають різні підприємства та установи району.

Начальник відділу документообігу
та звернень громадян апарату
районної державної адміністрації                                                                                  Ярослав Андріїв

Додатки