Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Якщо Вам влаштувати випробування при прийнятті на роботу

 

Право громадянина України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці, забезпечується державою. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або фізичною особою.
 

 

Право громадянина України на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці, забезпечується державою. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або фізичною особою.
 
Згідно ст. 21 КЗпПУ трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою відповідно до внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату.
Згідно ст. 29 КЗпПУ до початку роботи за укладеним договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний визначити працівникові його робоче місце, проінструктувати працівника з техніки безпеки, ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Кодекс законів про працю України передбачає, що при укладанні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування. Метою випробування є перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається.
Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядження) про прийняття на роботу.
В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
Осіб, які не досягли вісімнадцяти років;
Молодих робітників після закінчення професійних навчально- виховних закладів;
Осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
Інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.
Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.
Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації – шести місяців.
Строк
Випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
Разом з цим слід зазначити, що якщо працівник в період випробування був вітсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.
Працівник вважається таким, який витримав випробування, якщо строк випробування закінчився, а він до закінчення строку не був звільнений з роботи.
Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.
При цьому, звільнення працівника за результатами випробування повинно бути оформлено наказом власника або уповноваженого ним органу. В наказі обов’язково робиться посилання на ст. 28 КЗпПУ.
Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для трудових спорів у питаннях звільнення.

Головний державний інспектор                                                        Р.Сабадаш
з питань праці в Івано-Франківській області
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *