Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Медичним оглядам працюючих особливу увагу!

Існують два основні види медичних оглядів: профілактичний і трудовий.
Профілактичний медогляд стосується всього населення України і покликаний попередити інфекційну безпеку населення.
Трудовий – це медогляд, пов'язаний з охороною праці, який спрямований на конкретну особу, збереження її здоров'я в процесі трудової діяльності.

Існують два основні види медичних оглядів: профілактичний і трудовий.
Профілактичний медогляд стосується всього населення України і покликаний попередити інфекційну безпеку населення.
Трудовий – це медогляд, пов'язаний з охороною праці, який спрямований на конкретну особу, збереження її здоров'я в процесі трудової діяльності.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та ст. 169 Кодексу законів про працю працівники під час прийняття на роботу та протягом трудової діяльності на важких роботах, а також роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попередні та періодичні медичні огляди, які проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника.
Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець має забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Роботодавець має право в установленому законом порядку притягти працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи. Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці або за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дає йому змогу виконувати свої трудові обов'язки.
За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.
За результатами проходження періодичних медичних оглядів комісія з їх проведення оформляє Заключний акт за встановленою формою, один примірник якого обов'язково надходить до відділення виконавчої дирекції Фонду.
Якщо попередні медичні огляди встановлюють фізичну та психологічну придатність осіб до праці за конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою, що дає змогу запобігти захворюванням та нещасним випадкам, то періодичні медичні огляди забезпечують динамічне спостерігання за станом здоров'я працівника, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливих факторів на організм, а також захворювань, які не дають можливості продовжувати роботу за цією професією, попереджують нещасні випадки, поширення професійних захворювань.
Медичні огляди працівників проводяться відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. На окремі види професій поширюються обов'язкові попередні та періодичні психіатричні огляди. Метою проведення таких психіатричних оглядів є визначення придатності чи непридатності особи до виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами у зв'язку зі станом її психічного здоров'я.
Профілактика та виявлення професійних захворювань працівників напряму пов'язана з якістю медичних оглядів. Запобігання погіршенню стану здоров'я або смерті на виробництві можливе тільки при якісному контролі за проведенням медичних оглядів. Самопочуття та стан здоров'я працівника суттєво впливає не тільки на виконання трудових обов'язків, а також і на рівень безпеки на виробництві. Безумовно, належний контроль з боку роботодавців за проходженням працівниками медичних, у тому числі і психіатричних оглядів, має сприяти забезпеченню охорони праці, запобіганню нещасним випадкам і профзахворюванням на виробництві на всіх рівнях громадських відносин».
 
Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Надвірнянському районі.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *