Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Управління соціального захисту населення Надвірнянської РДА

Бланк заяви та декларації на всі види допомог.

1. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
2. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу
3. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме
4. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
5 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
6. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю I, II групи по зору та дітям з інвалідністю по зору
7. Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
8. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
9. Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
10. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо :

1) відмови від майнових прав підопічного

2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного

3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири укладення договорів щодо іншого цінного майна

4) укладення договорів щодо іншого цінного майна

5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа

6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі

11. Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:

1)    відмови від майнових прав підопічного

2)    видання письмових зобов’язань від імені підопічного

3)    укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири

4)    укладення договорів щодо іншого цінного майна

12. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
13.  Надання державної допомоги  у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
14. Надання державної допомоги  при народженні дитини
15. Надання державної допомоги  при усиновленні дитини
16. Надання державної допомоги  на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
17. Надання державної допомоги  на дітей одиноким матерям
18. Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
19. Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами
20. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
21. Надання державної соціальної допомоги на догляд
22. Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги
23. Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку
24. Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
25. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
26. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів
27. Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам
28. Призначення одноразової компенсації cім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
29. Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт
30. Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
31. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю в наслідок війни та прирівняним до них особам
32. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки
33. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку
34. Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам з інвалідністю
35. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
36. Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)
37. Видача направлення на проходження обласної медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілем
38. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення
39. Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату
40. Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї
41. Установлення статусу та видача посвідчення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
42. Установлення статусу та видача посвідчення членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
43. Установлення статусу та видача посвідчення учасникам війни
44. Установлення статусу та видача посвідчення інвалідам війни
45. Видача посвідчень особам з інвалідністю та дітям-інвалідам
46. Встановлення статусу та видача посвідчення “Ветеран праці”
47. Встановлення статусу та видача довідки “Дитина війни”
48. Встановлення статусу жертви нацистських переслідувань
49. Видача довідки про отримання (неотримання) допомоги
50. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
51. Призначення одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи
52. Призначення щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
53. Призначення одноразової компенсації дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи
54. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
55. Призначення компенсації проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним до категорій 1 та 2
56. Призначення компенсації 50 (25) процентів вартості продуктів харчування за медичними (фізіологічними) нормами, встановленими Міністерством охорони здоров’я України, громадянам, які віднесені до категорій 1 та 2
57. Призначення грошової компенсацї на дітей, які не харчуються в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і не харчуються в навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади
58. Надання  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователят і прийомним батькам за принципом «гроші ходять за дитиною»
59. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
60. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю з дитинства та внаслідок загального захворювання
61. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни
62. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”
63.

 

 

64

 

 

 

65.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

 

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

 

 

Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років ,,муніципальна няня”