Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Надвірнянська об’єднана ДПІ повідомляє:

На Надвірнянщині надходження податку на доходи фізичних осіб склали майже 126 млн.грн.

На Надвірнянщині надходження податку на доходи фізичних осіб склали майже 126 млн.грн.

За одинадцять місяців 2016 року приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з відповідним періодом минулого року до зведеного бюджету країни склав 37%. З початку року мешканці Надвірнянського району сплатили понад 125,8 млн грн зазначеного податку, що на 34,3 млн.грн. грн більше ніж торік. 

Чверть сплаченого податку на доходи фізичних осіб, а саме 31,5 млн грн., спрямовано до Державного бюджету країни, що на 8,6 млн.грн. перевищує надходження 2015 року.

Решту коштів, а 94,4 млн гривень, спрямовано до місцевого бюджету району для фінансування заходів держави у соціальній сфері. Цьогорічні надходження до місцевих скарбниць на 25,8 млн більше надходжень 2015 року. Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела наповнення дохідної частини місцевих бюджетів Його питома вага в структурі загальних надходжень становить майже 27%.

У зв’язку з підвищення 1 грудня 2016 року рівня мінімальної заробітної плати до 1600 грн, очікується і подальший приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб.

 

Платники Надвірнянщини сплатили до бюджетів усіх рівнів більш як 468 млн. гривень

До державного бюджету надійшло 318,7 млн. грн., до місцевих – 149,6 млн. гривень. Про це повідомив начальник Надвірнянської ОДПІ Василь Гнатюк.

Надходження до державного бюджету в розрізі основних податків склали: плата за користування надрами251,6 млн. грн., податок з доходів фізичних осіб–31,5 млн.грн. (на 8,6 млн.грн.більше січня-листопада минулого року), військовий збір–10,3 млн. грн.(на 1,6 млн.грн. більше минулорічного), податок на додану вартість 16,3 млн.грн.(на 7,9млн.грн. перевищує минулорічні надходження), а також бюджетне відшкодування ПДВ грошовими коштами склало 7,1 млн.грн., проти 4,2 млн.грн. минулорічних.

Надходження місцевих бюджетів у листопаді перевищили минулорічні на 16 млн. грн. В розрізі основних податків місцеві бюджети отримали:  податку з доходів фізичних осіб–94,3 млн. грн. (на 25,8 млн.грн.більше минулорічного), плати за землю–17,6 млн. грн.(на 7,2 млн.грн. перевищує надходження 11 місяців 2015 року), акцизного податку – 14,8 млн. грн. (на 5,8 млн.грн.більше ніж торік), єдиного податку для суб»єктів малого підприємництва-11,1 млн.грн. (більше на 4,1 млн.грн.).

 

Платники єдиного податку Надвірнянської ОДПІ стабільно поповнюють місцеві скарбниці

Як повідомили в Надвірнянській ОДПІ, із загальної суми надходжень за січень-листопад 2016 року платники єдиного податку сплатили до місцевих бюджетів 11,2 млн грн, що на 4,1 млн грн, або 58% більше минулорічних показників. Левову частину надходжень з цього податку забезпечили фізичні особи-підприємці. Вони сплатили 8,2 млн.грн.,що на 2,8 млн.грн. більше минулорічного. Юридичні особи перерахували 3 млн.грн., в т.ч. 121 тис. грн забезпечили сільгоспвиробники. Минулорічні надходження перевищено на 1,5 млн.грн., в т.ч.сільськогосподарськими товаровиробниками 10,2 тис.грн.

Перший заступник начальника Надвірнянської ОДПІ Богдан Нагорняк зазначив, що єдиний податок – одне із основних джерел наповнення місцевих бюджетів. А позитивна динаміка щодо його сплати засвідчує прагнення розвивати власну справу і сумлінно сплачувати податки до казни.

Нагадаємо, що єдиний податок – це податок, який сплачується фізичними особами – підприємцями та юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Платники мають можливість подавати заяви про перехід на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді. За власним рішенням протягом року можна змінювати групу або ставку податку.

 

Акцизи поповнили місцеві бюджети Надвірнянщини майже на 15 млн. грн.

З початку року місцеві бюджети Надвірнянщини поповнились за рахунок акцизного податку з реалізації підакцизних товарів у роздрібній торгівлі на 14,8 млн. грн. Сума надходжень перевищила минулорічні показники на 5,9 млн. грн. Загалом в структурі бюджетних надходжень роздрібний акцизний податок складає 4%.

Надвірнянська ОДПІ нагадує, що 22.11.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841, яким у новій редакції викладено форма декларації акцизного податку, Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку.

Так, зокрема, змінено розділ декларації акцизного податку, призначений для декларування податкових зобов’язань з реалізації пального (розділ В оновленої декларації).

 

Захист прав людини у сфері податкових відносин

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права у 2016 році, управління правової роботи Головного управління ДФС в Івано-Франківській області повідомляє наступне.

Дотримання прав і свобод особи стало одним з найважливіших пріоритетних принципів незалежної української держави. В Україні вже традиційним стало щорічне проведення заходів до Всеукраїнського тижня права, затвердженого указом Президента України «Про Всеукраїнський тиждень права» № 1149/2008 від 08 грудня 2008 року. Відповідно до зазначеного указу Всеукраїнський тиждень права проводиться в Україні щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається на згадку проголошення Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. Декларація послужила основою для двох обов'язкових пактів ООН про права людини: Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Міжнародного Пакту про економічні, соціальні та культурні права.

Одним із конституційних обов'язків громадян України є обов'язок кожного сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, встановлених законом, а також щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом (ст. 67 Конституції України).

За допомогою податків держава забезпечує обороноздатність та безпеку громадян, розвиває економіку, освіту, науку, охорону здоров'я в інтересах всього суспільства.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Податко́вий ко́декс України — кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів. Податковий кодекс України зокрема визначає платників податків та зборів, їх права та обов'язки.

Зокрема, стаття 17 Податкового кодексу визначає основні права платника податків:

безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі і через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю;

представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента або уповноваженого представника;

обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат;

користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом;

одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит в порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом;

бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту (тексту) складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати контролюючому органу письмові заперечення в порядку, встановленому цим Кодексом;

оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами податкові консультації;

вимагати від контролюючих органів проведення перевірки відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;

на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами;

на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом;

на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів (їх посадових осіб), у встановленому законом порядку;

за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, вести облік тимчасових та постійних податкових різниць, та використовувати дані такого обліку для складання декларації з податку на прибуток.

Платник податку має також інші права, передбачені законом.

Одночасно податківці нагадують, що в Головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області кожну другу, четверту середу місяця з 14:00 год. до 17:00 год. здійснюється надання особам безоплатної первинної правової допомоги з питань, що відносяться до компетенції органу ДФС.

Прийом осіб здійснюється за попереднім записом за телефоном (0342) 771861 або 779659 у робочі дні та завершується за 1 годину до закінчення робочого дня.

Запис на черговий прийом завершується за п’ять робочих днів до дати особистого прийому.

 

Оподаткування подарунків та квитків на Новорічні вистави

Незабаром Новорічні свята, а це подарунки та квитки на Новорічні заходи. Якщо вартість таких подарунків не перевищує 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 689,00 грн = 1378,00 грн х 50%), то їх вартість не включається до сукупного місячного (річного) оподаткованого доходу платника та відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою доходу «160». Якщо вартість новорічних подарунків та квитків, перевищує цю суму, то сума такого перевищення оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ за ознакою доходу «126», як додаткове благо.

 

Вартість ремонту власного майна підприємця, задіяного у виробництві товарів, можна включати до витрат

Фізична особа – підприємець, яка використовує у своїй господарській діяльності власне майно, яке прямо пов’язане з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, має право включати до витрат вартість ремонту (поліпшення) майна (в тому числі касового апарату). При цьому, вартість ремонту (поліпшення) орендованого майна фізична особа – підприємець має право включати до витрат на підставі господарських договорів, в яких передбачені умови експлуатації та їх ремонт.

Порядок оподаткування доходів громадян фізичних осіб – підприємців визначений ст.177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-УІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Відповідно до п.177.2 ст.177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Підпунктом 177.4.4 п.177.4 ст.177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема до них належать витрати на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг.

Майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами господарювання здійснюються на підставі господарських договорів та є господарсько-договірними зобов’язаннями, основані на вільному волевиявленні, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству (ст.179 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 776 Цивільного кодексу України зазначено, що поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом. Капітальний ремонт провадиться у строк, встановлений договором. Якщо строк не встановлений договором або ремонт викликаний невідкладною потребою, капітальний ремонт має бути проведений у розумний строк.

Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов договору, наймач має право: відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в рахунок плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості ремонту; вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Довідково: Загальнодоступний інформаційно–довідковий ресурс (категорія 104.05).

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *