Про схвалення проекту районного бюджету на 2019 рік

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.12.2017 № 460-17/2017

м. Надвірна

 

Про районний бюджет

на 2018 рік

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 1 статті 18 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”, враховуючи клопотання районної державної адміністрації та висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій та регуляторної політики,  районна  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2018 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 1107149,1 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 1101232,8 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 5916,3 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

–  видатки районного бюджету у сумі 1107149,1 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 1101232,8 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 5916,3  тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення;

– загальний та спеціальний фонди районного бюджету є збалансовані згідно з додатком 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 110232,8 тис. грн. та спеціальному фонду – 5916,3 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 100,0 тис. гривень.
 3. Затвердити на 2018 рік обсяг міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в сумі 1217,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення:

– інші субвенції місцевим бюджетам із загального та спеціального фондів обласного бюджету на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки – 1217,0 тис. грн.

 1. Затвердити на 2018 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 300,0 тис. гривень.
 2. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;
 • забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.
 1. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2495,8 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл управлінню фінансів районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів районної державної адміністрації (М.Обідняк) отримувати у порядку, визначеному Кабінету Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 5. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

 1. Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
 2. Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації (М. Обідняк) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
 3. Надати право головним розпорядникам коштів районних цільових програм приводити бюджетні призначення та заходи програм у відповідність до рішень районної ради.
 4. Доручити голові районної ради, голові районної державної адміністрації, постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій та регуляторної політики спільно з об’єднаними територіальними громадами створити робочу групу по опрацюванню питання щодо розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.
 5. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року.
 6. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради І. Писклинця і постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій та регуляторної політики.

 

 

Голова районної ради                                                                                                                                            І. М. Гурмак

 

 Додаток 1

до рішення районної ради

від 20.12.2017 № 460-17/2017

“Про районний бюджет на 2018 рік”

Доходи районного бюджету на 2018 рік

тис. грн.

Код Найменування доходів

згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
разом у т.ч. бюджет розвитку

 

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 119 600,0     119 600,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 119 600,0     119 600,0
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 119 574,0     119 574,0
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 117 792,0 117 792,0
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 182,0 182,0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 1 600,0 1 600,0
11020000 Податок на прибуток підприємств (крім підприємств державної власності) 26,0     26,0
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 26,0     26,0
20000000 Неподаткові надходження 400,0 5 299,3 0,0 5 699,3
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 60,0     60,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 60,0 60,0
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва        
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 180,0     180,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 180,0     180,0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 180,0 180,0
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 160,0 160,0
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 30,0 30,0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 130,0 130,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ   5 299,3   5 299,3
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством   5 299,3   5 299,3
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 4 899,1 4 899,1
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 326,0 326,0
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна ,крім нерухомого майна 74,2 74,2
40000000 Офіційні трансферти 981 232,8 617,0 617,0 981 849,8
41000000 Від органів державного управління 981 232,8 617,0 617,0 981 849,8
41020000 Дотації 57 976,7     57 976,7
41020100 Базова дотація 24 788,9 24 788,9
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 33 187,8 33 187,8
41030000 Субвенції 923 256,1 617,0 617,0 923 873,1
41033900 Освітня субвенція 204 450,3 204 450,3
41034200 Медична субвенція 74 063,4 74 063,4
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,особам,які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,  тимчасової державної допомоги дітям,тимчасової соціальної державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку ,але не набула права на пенсійну виплату,  допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи,а також за особою, що досягла 80-річного віку 372 500,0 372 500,0
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 258 011,8 258 011,8
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива в скрапленого газу 10 303,0 10 303,0
41033600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 2 400,0 2 400,0
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям  і прийомними батьками за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” 589,4 589,4
41035000 Інші субвенції 938,2 617,0 617,0 1 555,2
  Всього доходів 1 101 232,8 5 916,3 617,0 1 107 149,1

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                                       І. І. Середюк

            Додаток 2

до рішення районної ради

від 20.12.2017 № 460-17/2017

“Про районний бюджет на 2018 рік”

 

Фінансування районного бюджету на 2018 рік

тис. грн.

Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
разом у т.ч. бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,0 0,0 0,0 0,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,0 0,0 0,0 0,0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,0 0,0 0,0 0,0
600000 Фінансування за активними операціями 0,0 0,0 0,0 0,0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,0 0,0 0,0 0,0

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                   І. І. Середюк

 

 

 

 

 

            Додаток 3

до рішення районної ради

від 20.12.2017 № 460-17/2017

“Про районний бюджет на 2018 рік”

 

 

Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік

тис. грн.

Код програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
всього видатки спожи-вання з них ви-дат-ки роз-вит-ку всього видат-ки спожи-вання з них вида-тки роз-витку з них
оплата праці кому-нальні послуги та енерго-носії опла-та праці комунальні пос-луги та ене-рго-носії бюд-жет роз-витку

 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0100000 Районна рада 5561,9 5561,9 3995,8 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5561,9
0110000 Районна рада 5561,9 5561,9 3995,8 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5561,9
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради 5111,9 5111,9 3995,8 150,0 0,0 0,0 5111,9
0118410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 300,0 300,0   0,0 0,0 300,0
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 150,0 150,0   0,0 150,0
0200000 Районна державна адміністрація 86377,1 86377,1 0,0 0,0 0,0 828,0 728,0 313,9 23,0 100,0 0,0 87205,1
0210000 Районна державна адміністрація 86377,1 86377,1 0,0 0,0 0,0 828,0 728,0 313,9 23,0 100,0 0,0 87205,1
0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 61834,1 61834,1 0,0 828,0 728,0 313,9 23,0 100,0 62662,1
0212030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 12527,7 12527,7 0,0 12527,7
0212080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги 5083,8 5083,8 0,0 5083,8
0212110 2110 Первинна медична допомога населенню 6331,5 6331,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6331,5
0212112 2112 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами 1937,3 1937,3 0,0 1937,3
0212150 2150 Інші  програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 4394,2 4394,2     0,0             4394,2
0212151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 1994,2 1994,2 0,0 1994,2
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 2400,0 2400,0 0,0 2400,0
0215060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 300,0 300,0 300,0
0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 300,0 300,0 0,0 300,0
0213131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” 300,0 300,0 0,0 300,0
0600000 Відділ освіти райдержадміністрації 326042,5 326042,5 235153,0 22466,5 0,0 3277,3 3277,3 0,0 0,0 0,0 0,0 329319,8
0610000 Відділ освіти райдержадміністрації 326042,5 326042,5 235153,0 22466,5 0,0 3277,3 3277,3 0,0 0,0 0,0 0,0 329319,8
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 46307,8 46307,8 30735,7 4419,6 0,0 2985,6 2985,6         49293,4
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 247319,7 247319,7 180849,6 16198,1 0,0 237,5 237,5       247557,2
0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)  школами 1000,9 1000,9 725,5 85,0 0,0 1000,9
0611040 1040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми  школами-iнтернатами, загальноосвітніми санаторними  школами-інтернатами 8093,0 8093,0 5120,7 988,0 0,0 8093,0
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,  заходи із позашкільної роботи з дітьми 8477,5 8477,5 6667,6 268,0 0,0 8477,5
0611140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 270,0 270,0   0,0 270,0
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 2611,1 2611,1 2066,5 15,0 0,0 2611,1
0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 9501,3 9501,3 7183,0 450,0 0,0 54,2 54,2         9555,5
061161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 9501,3 9501,3 7183,0 450,0 0,0 54,2 54,2 9555,5
0611170 1170 0990 Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 80,0 80,0   0,0 80,0
0615030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 2381,2 2381,2 1804,4 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2381,2
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2381,2 2381,2 1804,4 42,8 0,0 2381,2
0800000 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 648131,3 648131,3 3648,1 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 648131,3
0810000 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 648131,3 648131,3 3648,1 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 648131,3
0813010 3010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 258011,8 258011,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258011,8
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 10500,0 10500,0     0,0             10500,0
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 247511,8 247511,8     0,0             247511,8
0813020 3020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 10303,0 10303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10303,0
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1255,0 1255,0     0,0             1255,0
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 9048,0 9048,0     0,0             9048,0
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 202,0 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,0
0813031 3031 1070 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2,0 2,0     0,0             2,0
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 200,0 200,0     0,0             200,0
0813170 3170 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 807,9 807,9     0,0             807,9
0813040 3040 Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, тимчасової допомоги дітям 316930,0 316930,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 316930,0
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами 1950,0 1950,0   0,0 1950,0
0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 110,0 110,0   0,0 110,0
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 100200,0 100200,0   0,0 100200,0
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи  піклування 4500,0 4500,0   0,0 4500,0
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 28300,0 28300,0   0,0 28300,0
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 2000,0 2000,0   0,0 2000,0
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 179870,0 179870,0   0,0 179870,0
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи 45,6 45,6   0,0 45,6
0813080 3080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 55570,0 55570,0   0,0 55570,0
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 35500,0 35500,0   0,0 35500,0
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 11800,0 11800,0   0,0 11800,0
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 6370,0   0,0 6370,0
0813084 3084 1010 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 500,0   0,0 500,0
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 1400,0   0,0 1400,0
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 56,6 56,6   0,0 56,6
0813240 3240 Інші заклади та заходи 908,0 908,0   0,0 908,0
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 908,0 908,0   0,0 908,0
0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
0813192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 50,0 50,0 0,0 50,0
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 589,4 589,4   0,0 589,4
0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 2826,6 2826,6 2265,7 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2826,6
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2826,6 2826,6 2265,7 32,8 0,0 2826,6
0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 1730,4 1730,4 1382,4 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1730,4
0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1730,4 1730,4 1382,4 18,0 0,0 1730,4
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 100,0 100,0   0,0 100,0
1000000 Відділ культури райдержадміністрації 34220,0 34220,0 26064,0 1665,0 0,0 1194,0 1044,0 292,0 75,0 150,0 0,0 35414,0
1010000 Відділ культури райдержадміністрації 34220,0 34220,0 26064,0 1665,0 0,0 1194,0 1044,0 292,0 75,0 150,0 0,0 35414,0
1014020 4020 0822 Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 180,0 180,0 0,0 180,0
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 8250,0 8250,0 6200,0 476,0 0,0 2,0 2,0 8252,0
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1200,0 1200,0 947,0 25,0 0,0 11,0 11,0 1211,0
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 11500,0 11500,0 8476,0 914,0 0,0 295,0 245,0 82,0 25,0 50,0 11795,0
1011100 1100 0960 Школи естетичного виховання 11790,0 11790,0 9392,0 250,0 0,0 886,0 786,0 210,0 50,0 100,0 12676,0
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1300,0 1300,0 1049,0 0,0 1300,0
1014081 4080 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 1300,0 1300,0         1300,0
3700000 Управління фінансів райдержадміністрації 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 617,0 0,0 0,0 0,0 617,0 617,0 1517,0
3710000 Управління фінансів райдержадміністрації 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 617,0 0,0 0,0 0,0 617,0 617,0 1517,0
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 600,0 600,0     0,0 617,0 617,0 617,0 1217,0
3718700 8700 0133 Резервний фонд 300,0 300,0   0,0 300,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 1101232,8 1101232,8 268860,9 24332,3 0,0 5916,3 5049,3 605,9 98,0 867,0 617,0 1107149,1

 

 

Керуючий справами районної ради                                                            І. І. Середюк

 

            Додаток 4

до рішення районної ради

від 20.12.2017 № 460-17/2017

“Про районний бюджет на 2018 рік”

 

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році

тис. грн.

Код програм-ної класифі-кації видатків та кредиту-вання місцевого бюджету Код тимча-сової класи-фікації видатків та креди-тування місцево-го бюдже-ту Код функ-ціона-льної класи-фікації видат-ків та креди-туван-ня бюд-жету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загаль-ний фонд Спеці-альний фонд Разом загаль-ний та спеціаль-ний фонди

 

1 2 3 4 5 6 7 8
0100000 Районна рада        
0110000 Районна рада   150,0 0,0 150,0
0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Програма утримання об’єктів  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району на 2016-2020 роки 150,0 150,0
0200000 Районна державна адміністрація        
0210000 Районна державна адміністрація   625,9 0,0 625,9
0212150 2150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров”я Цільова програма розвитку донорства крові, її компонентів та виготовлення препаратів, з них на 2016-2018 роки в Надвірнянському районі 25,9 25,9
0215062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 рр. 300,0 300,0
0213131 3131 1040 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” Районна цільова соціальна Програма “Молодь Надвірнянщини” на 2016-2020 роки 300,0 300,0
0800000 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації        
0810000 Управління соціального захисту населення райдержадміністрації   1719,9   1719,9
0813090 3400 1090 Інші заклади та заходи Районна комплексна програма соціального захисту населення Надвірнянського району на  2017-2021 роки 272,0 272,0
0813182 3202 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям  інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну  спрямованість 50,0 50,0
0813170 3400 1090 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 997,9 997,9
0813230 3230 1090 Інші заклади та заходи Програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення 400,0 400,0
ВСЬОГО   2 495,8 0,0 2 495,8

 

 

Керуючий справами районної ради                                                            І. І. Середюк

 

            Додаток 5

до рішення районної ради

від 20.12.2017 № 460-17/2017

“Про районний бюджет на 2018 рік”

 

 

Міжбюджетні трансферти з районного бюджету місцевим бюджетам

на 2018 рік

тис. грн.

Назва територіальної громади субвенція з обласного бюджету на: Разом
переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Назва проекту – переможця конкурсу загальний фонд спеціальний фонд
Гвіздська Здоровий продукт – здорова дитина 280,0 280,0
Молодківська Єдиний туристичний простір 300,0 300,0
Парищенська Виготовлення генерального плану Парищенської сільської ради 300,0 300,0
Битківська Австрійська криниця – жива водиця 37,0 37,0
Надвірнянська Круті доріжки від Городища і річки 300,0 300,0
Всього   617,0 600,0 1217,0

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                І. І. Середюк

 

 

 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *