Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Публічна інформація

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».
На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
Надання публічної інформації Надвірнянською державною державною адміністрацією здійснюється у відповідь наінформаційний запит.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=547%2F2011

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2)опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.
Для оформлення інформаційного запиту.
письмово: 78400, Івано-Франківська обл.,  м. Надвірна, майдан Шевченка, 33, (на конверті вказувати “Публічна інформація”).
усно: телефон (03475) 29110;
електронна пошта:
zagal@nadrda.gov.ua
Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Указ Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *