Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Щодо системи управління охороною праці (СУОП)

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», на кожному підприємстві повинна діяти система управління охороною праці (СУОП).

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці», на кожному підприємстві повинна діяти система управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворюванням, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством з питань охорони праці. Серед основних елементів СУОП потрібно виділити: організацію, планування й здійснення, оцінку та дії щодо її вдосконалення.
Небезпеки та ризики для життя і здоров'я працівників повинні бути виявлені й оцінені, на основі чого розроблені запобіжні заходи. Проведення такої роботи становить основу охорони праці.
Запобіжні, в окремих випадках регулюючі, заходи повинні здійснюватися за таким пріоритетом:
– усунення небезпеки чи ризику;
– обмеження небезпеки чи ризику в його джерелі шляхом використання технічних засобів колективного захисту;
– мінімізація впливу небезпеки чи ризику шляхом проектування безпечної технології виробництва, до якої відноситься адміністративне обмеження сумарного часу контактів зі шкідливими виробничими факторами;
– у випадках неможливості усунути небезпеки чи ризики або обмежити їх вплив засобами колективного захисту та адміністративними мірами роботодавець повинен безкоштовно забезпечити працівників засобами індивідуального захисту і вжити заходів щодо гарантованого їхнього використання.
Більшість суб'єктів господарювання не звертає увагу на сучасні принципи управління охороною праці на основі розрахунків та контролю ризиків та не прагне їх впроваджувати. Не усвідомлення необхідності, за сьогоднішніх ринкових умов, перебудови сфери охорони праці відповідно до сучасних міжнародних стандартів та принципів призводить до отримання виробничих травм чи загибелі людей, професійних захворювань, аварій, надмірних економічних витрат, втрати матеріальних ресурсів тощо.
Ефективність функціонування СУОП за новітніми стандартами залежить від вміння оперативно розв'язувати службою охорони праці поточних завдань щодо попередження виробничих травм та професійних захворювань. Вказана діяльність залежить не тільки від ступеня професіональної підготовки фахівців служби, а й від наявності інформації щодо нових розробок у галузі організаційних заходів, колективних та індивідуальних засобів захисту працюючих тощо.
Метою перебудови сфери охорони праці за новітніми принципами є формування робочих місць з безпечними умовами праці, котрі будуть підґрунтям успіху економічного розвитку підприємства. Адже від модернізації умов праці залежить промислова безпека підприємств, надійність захисту здоров'я та життя трудового потенціалу, стабільність роботи, кількість та якість виготовленої продукції, її собівартість.
Запровадження нового підходу до регулювання безпеки на виробництві потребує певних організаційних перебудов й економічних вкладень та, насамперед, бажання роботодавця покращити ефективність управління охороною праці. Така структурна перебудова повинна ґрунтуватися на усвідомленні власниками суб'єктів господарювання доцільності інноваційних змін та повній відповідальності за їх втілення».
 
відділення виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України
в Надвірнянському районі

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *