Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
 

Короткий огляд

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
 

Короткий огляд

 
Населення  та  соціальний  захист
 
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 вересня 2016р. становила  1380,9 тис. осіб, з них  604,1 тис. проживали у  міських  поселеннях,    776,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–серпня 2016р. чисельність населення зменшилася на 1433 особи.
Кількість  живонароджених у січні–серпні 2016р. становила 9,7 тис. осіб, померлих – 11,4 тис. осіб.
За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–вересні 2016р. звернулося 138 тис. домогосподарств,призначені субсидії з урахуванням  звернень у минулому році 159 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 81,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 77,7 тис. Загальна сума призначених  субсидій  у  січні–вересні  2016р.  склала  139,5 млн.грн  (у січні–серпні – 137,5 млн.грн), з неї у міських поселеннях – 49,7 млн. грн, у сільській місцевості –         89,8 млн.грн.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2016р. склав  109,4 грн  (у серпні – 133 грн).
Крім того, 15,2 тис. домогосподарств (82,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 14,9 тис. домогосподарств сільської місцевості.
Середній  розмір  призначеної у вересні  2016р.  субсидії  цього виду у розрахунку на одне домогосподарство становив  2109,7 грн (у серпні – 1940,8 грн).
Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні–вересні 2016р. становила 18,4 млн.грн (у січні–серпні –         17,1 млн.грн). 
 
Ринок праці
 
За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня2016р. становила 11,5 тис. осіб, що на 1,7% менше, ніж на кінець серпня 2016р.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця зменшився на 0,1 в.п. і на кінець вересня 2016р. становив 1,3% населення працездатного віку.
 
Доходи  населення
 
            У січні–вересні 2016р. за попередніми даними розмір середньомісячної номінальної  заробітної  плати штатних  працівників підприємств, установ, організацій(із кількістю  працівників  10 і більше осіб)  становив 4090 грн, що на 25,3% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.; у вересні 2016р. – 4526 грн, що більше  на 5,6%, ніж у серпні 2016р. і  на 25,4%,  ніж  у  вересні 2015р. Індекс реальної заробітної плати у вересні 2016р. порівняно з серпнем 2016р. становив 103,5%, відносно вересня 2015р. – 118%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня 2016р. склала 6,1 млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2016р. Упродовж вересня2016р. сума заборгованості збільшилась на 0,1%.
На економічно активні підприємства припадає 20,3%загальної суми боргу, на підприємства-банкрути –71,8%, решта – на економічно неактивні підприємства.
 
Роздрібна  торгівля
 
Оборот  роздрібної  торгівлі  (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  і  фізичними особами-підприємцями)   у  січні–вересні 2016р.  становив   26628 млн.грн  і  збільшився  проти  обсягу  відповідного  періоду  2015р.  у  фактичних  цінах  на 11,8%, у порівнянних цінах – на 3,7%.
 
Сільське  господарство
 
Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2016р.порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100,3%, у т.ч. у сільсько­господарських підприємствах – 96%,  у господарствах   населення – 102%.
Станом на 1 жовтня 2016р. зернові і зернобобові культури (включаючикукурудзу) скошено та обмолочено на площі 125,9 тис.га(82,3% площ,посіяних під урожай 2016р.),що на 3% менше, ніж   на 1 жовтня 2015р. Із зібраної площі всіма категоріями господарств одержано 588 тис.т зерна (упочатково оприбуткованій вазі), що на 3,6% більше, ніж торік. У середньому з1 га обмолоченої площі одержано  по   46,7 ц зерна, що на 3 ц більше, ніж на 1 жовтня 2015р.
Валовий збір картоплі склав  973,7 тис.т, що на 3,6% більше, ніж на 1 жовтня 2015р., овочів відкритого грунту – 116 тис.т  (на 6,8% більше), плодоягідної продукції –40,4 тис.т  (на 3,7%  більше).
 За січень–вересень 2016р. реалізовано на забій 81,9 тис.т худоби та птиці           (у живій масі), що на 5,8% менше порівняно з відповідним періодом  2015р., вироблено    355,4 тис.т молока (на 1,4% менше) та 345,8 млн.шт  яєць (на 32,3% менше).
За розрахунками, на 1 жовтня 2016р. загальна кількість великої рогатої худобисклала173,7 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на 1 жовтня 2015р.), у т.ч. корів – 99,7тис.  (на 1,7% менше); свиней– 337,1тис. (на 0,2%менше),овець та кіз – 32,4 тис. (на 2,7% менше), птиці всіх видів – 4284,1 тис. голів  (на 16,1% менше).
Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зменшився на 29,7%, у т.ч продукції рослинництва – на  27,8%, тваринництва – на  31,1%. 
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–вересень  2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 7,2%, у т.ч. рослинництва – на 21,3%, тваринництва – знизилися на 3,2%.
На 1 жовтня 2016р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових та зернобобових культур, було в наявності 294,1 тис.т зерна, що на 34,2% більше, ніж на 1 жовтня2015р.
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–вересні 2016р. становила 3237,2 грн за т (у січні–вересні 2015р. – 2681,7 грн), з них на пшеницю – 3242,1 грн за т(2800,8 грн).
 
 
 
Промисловість
 
У вересні  2016р.  порівняно  з  попереднім   місяцем та вереснем 2015р. індекс промислової продукції становив відповідно 102,7% та 97,8%, за  підсумками  січня–вересня  2016р. – 92,4%.
Збільшення випуску продукції у січні–вересні 2016р. проти відповідного періоду торік одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 1,3%, виробництві гумових пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 11,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання –на 22,1%, машинобудуванні –  на 62,2%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 34,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 23,9%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції  (на 17,2%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 12,7%), у постачанні  електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  (на 11,2%).
За січень–серпень 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 20968,1 млн.грн, у т.ч. за межі країни – на 4047,3млн.грн.
 
Будівництво
 
У  січні–вересні  2016р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму  831,4 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з  відповідним  періодом  2015р. становив  100,5%.
Зведеннябудівель зросло  на 6,3%, у т.ч. нежитлових –  на 39,9%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилосьна 20,6%,  інженерних  споруд  –  на  7,5%.
 
Транспорт
 
У січні–вересні 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 8,5 млн.т вантажів, що на  3,1% більше, ніж за аналогічний період 2015р. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 1008,9 млн.ткм або на 18% більше від обсягу січня–вересня 2015р.
Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 59,7 млн. пасажирів, що на 20,6% менше від обсягів січня–вересня 2015р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  771,5 млн.пас.км або на 8,8% менше.
 
Зовнішня  торгівля  товарами
 
            Обсяги  експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2016р. становили 320,2 млн.дол. США, імпорту – 253,7 млн.дол. США. Проти січня–серпня 2015р. обсяги експорту збільшилися на  39%,  імпорту –  на 33,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 66,5 млн.дол. США, коефіцієнт  покриття  експортом  імпорту – 1,26.
 
Споживчі  ціни
 
            За  даними Державної  служби  статистики,  індекс споживчих  цін  в  Україні  у  вересні  2016р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,8%,  з  початку  року  –  106,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  102,1%  і  107,1%  відповідно.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *