Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2016 РОКУ

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
 
Короткий огляд
 
Населення  та  соціальний  захист
 

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)
 
Короткий огляд
 
Населення  та  соціальний  захист
 
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 серпня  2016р. становила  1380,8 тис. осіб, з них 604,1 тис. проживали у міських поселеннях,  776,7 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня п.р. чисельність населення зменшилася на 1,5 тис. осіб.
Кількість живонароджених у січні–липні 2016р. становила 8,3 тис. осіб, померлих – 10,2 тис. осіб.
За субсидіями длявідшкодуваннявитрат на оплатужитлово-комунальних послуг усічні–серпні 2016р. звернулося120,2тис. домогосподарств,що на 34,7% більше, ніж за аналогічний період  попереднього року. Призначені субсидії з урахуванням звернень у минулому році 141,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 72 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 69,1 тис. Загальна сума призначених субсидій у січні–серпні 2016р. склала 137,5 млн.грн, що у 5,6 раза більше, ніж за аналогічний період торік.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у серпні 2016р. склав 133 грн.
Крім того, 13,4 тис. домогосподарств (80,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 13,2 тис. домогосподарств сільської місцевості. Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні–серпні 2016р. становила 17,1 млн.грн. 
Середній розмір призначеної у серпні 2016р. субсидії цього виду у розрахунку на одне домогосподарство становив 1940,8 грн.
 
Ринок праці
 
За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня2016р. становила11,7 тис. осіб, що на 3,3% менше, ніж на кінець липня 2016р.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця не змінився і на кінець серпня п.р. становив 1,4% населення працездатного віку.
 
 
Доходи  населення
 
У січні–серпні 2016р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівникастановила 4037 грн, що на 25,3% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.; у серпні 2016р. – 4285 грн або на 4,1% менше відносно липня 2016р. і на 25,6% більше відносно серпня 2015р. Індекс реальної заробітної плати у серпні 2016р. порівняно з липнем 2016р. становив 96%, відносно серпня 2015р. – 118,5%.
Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на        1 вересня 2016р. склала 6,1 млн.грн, 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2016р. Упродовж серпня2016р. сума заборгованості збільшилась на 14,8%.
На економічно активні підприємства припадає 21,8%загальної суми боргу, на підприємства-банкрути –70,5%, решта – на економічно неактивні підприємства.
 
Роздрібна  торгівля
 
Оборот  роздрібної  торгівлі  (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  і фізичними особами-підприємцями)   у  січні–серпні 2016р.  становив   23328,5 млн.грн  і  збільшився  проти  обсягу  відповідного періоду 2015р. у фактичних  цінах – на  11,8%, у порівнянних цінах – на 3,8%.
 
Капітальні інвестиції
 
За  січень–червень 2016р.  у  розвиток  економіки  області  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  було  вкладено  2932,1 млн.грн  капітальних  інвестицій.  Найвагомішу  частку  з  них  (99,5%  загального  обсягу)  склали  інвестиції  в  матеріальні активи.  Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–червнем 2015р.  збільшився на  19,7%.
 
Сільське  господарство
 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–серпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 91%, у  господарствах  населення – 104,6%.
Станом на 1 вересня 2016р. зернові і зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено та обмолочено на площі 104 тис.га (67,9% площ, посіяних під урожай 2016р.), що на 6% менше, ніж  на 1 вересня 2015р. Із зібраної площі всіма категоріями господарств одержано 477,2 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 0,7% менше, ніж торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 45,9 ц зерна (на 2,4 ц більше, ніж на 1 вересня торік).
За січень–серпень 2016р. реалізовано на забій 72 тис.т худоби та птиці, що на 3,2% менше порівняно з січнем–серпнем 2015р., вироблено   311,9 тис.т молока (на 1,3% менше) та 312,6 млн.штяєць (на 35,3% менше).
За розрахунками, на 1 вересня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худобисклало 177,0 тис.голів (на 2,7% менше, ніж на 1 вересня 2015р.), у т.ч. корів – 99,9тис.    (на 1,9% менше); свиней–334,2тис. (на 1,9%менше),овець та кіз – 33 тис.  (на 2,1% менше), птиці всіх видів – 4220,5 тис. голів  (на 33,7% менше).
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–серпень  2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 5,8%, у т.ч. рослин­ництва – на 20,1%, тваринництва – знизилися на 3,4%.
На 1 вересня  2016р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 295 тис.т зерна, що на 35,2% більше, ніж на 1 вересня 2015р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–серпні 2016р. становила 3229,4 грн за т (у січні–серпні 2015р. – 2704 грн), з них на пшеницю – 3226,4 грн за т  (2857,9 грн).
 
Промисловість
 
У серпні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2015р. індекс промислової продукції становив відповідно 97,9% та 99,7%, за підсумками січня–серпня 2016р. – 92,2%.
Збільшення випуску продукції у січні–серпні 2016р. проти відповідного періоду торік одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 1,2%, виробництві гумових  і  пластмасових  виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 19,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання –на 21,3%, машинобудуванні – на 63,5%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 34,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 23%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції  (на 14,5%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 14,1%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (на 11,9%).
За січень–липень 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 18131,4 млн.грн, у т.ч. за межі країни – на 3409,8млн.грн.
 
Будівництво
 
У  січні–серпні  2016р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму  694,4 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з  відповідним  періодом  2015р. становив  103,1%.
 
Транспорт
 
У січні–серпні 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено       7,4 млн.т вантажів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2015р., вантажооборот автомобільного транспорту становив 886 млн. ткм  або  на  15,1%  більше.
Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 54,2 млн. пасажирів, що на 18,9% менше від обсягів січня–серпня 2015р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  688,1 млн.пас.км або на 8,5% менше.
 
Зовнішня  торгівля  товарами
 
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–липні 2016р. становили 266,3 млн.дол. США, імпорту – 218,7 млн.дол. США. Проти січня–липня 2015р. обсяги  як експорту, так і імпорту товарів збільшилися на 30,3%.Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 47,6 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,22.
 
Споживчі  ціни
 
За  даними Державної  служби статистики, індекс споживчих  цін  в  Україні у  серпні 2016р. порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  99,7%,  з  початку  року  –  104,5%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  99,8%  і  104,9%  відповідно.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *