Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Бюджет 2013

Бюджет-2013 – збалансований документ, спрямований на стимулювання росту економіки та підвищення добробуту громадян


6 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

Бюджет-2013 – збалансований документ, спрямований на стимулювання росту економіки та підвищення добробуту громадян


6 грудня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Державний бюджет України на 2013 рік".
Бюджет 2013 року було розроблено на основі реалістичних макроекономічних показників з урахуванням світових економічних тенденцій та прогнозів, а також зовнішніх факторів, які мають вплив на економіку України.
В основу Державного бюджету наступного року закладені такі основні показники:
– рівень росту ВВП – 3,4%;
– номінальний ВВП – 1.576 млрд. грн.;
– індекс споживчих цін – 4,8%;
– індекс цін виробників – 5,5%.
При цьому доходи Зведеного бюджету складуть 464,4 млрд. грн., що складає 29,5% ВВП, у тому числі доходи Державного бюджету (з міжбюджетними трансфертами) – 362,8 млрд. гривень.
При формуванні дохідної частини також враховано:
– розширення джерел доходів бюджету за рахунок введення в дію з 1 січня 2013 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (спеціальний фонд місцевих бюджетів);
– віднесення плати за ліцензії, сертифікати та державну реєстрацію до джерел доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик);
– надання державою податкової соціальної пільги;
– податковий кредит з податку на доходи фізичних осіб;
– зниження ставки податку на прибуток з 21% до 19%, а для суб'єктів індустрії програмної продукції – до 5%.
З метою зменшення залежності від зовнішніх ринків у сфері боргової політики підготовлений відповідний план дій, який передбачає заміщення зовнішніх боргових інструментів внутрішніми. При цьому вартість таких запозичень буде мінімально можливою.
Дефіцит державного бюджету прогнозується на рівні 3,2% ВВП (50,4 млрд. грн.).
Обсяг видатків та наданих кредитів Зведеного бюджету планується у сумі 525,8 млрд. грн., у тому числі видатки Державного бюджету – 425,5 млрд. грн.
У сфері державних видатків на 2013 рік Уряд забезпечить безумовне дотримання принципів раціональності, пріоритетності та ефективності.
Одним із ключових завдань бюджету-2013 і надалі залишається проведення поступової політики підвищення соціальних стандартів і збільшення видатків соціального характеру.
Передбачається підвищити посадовий оклад працівника
І тарифного розряду єдиної тарифної сітки з урахуванням зменшення грошового розриву між цим показником та мінімальною заробітною платою порівняно з поточним роком та встановити його у таких розмірах: з 1 січня – 852 гривні та з 1 грудня – 928 гривень (приріст грудня 2013 року до грудня 2012 року становитиме 10,6 відсотка, а грошовий розрив у грудні зменшиться з 295 гривень до 290 гривень).
В бюджеті на 2013 рік встановлений прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 01.01.2013 – 1108 гривень, з 01.12.2013 – 1176 гривень (у порівнянні у грудень до грудня зростає на 7,4%)  та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
для дітей віком до 6 років: з 01.01.2013 – 972 гривень, з 01.12.2013 – 1032 гривень;
для дітей віком від 6 до 18 років: з 01.01.2013 – 1210 гривень, з 01.12.2013 – 1286 гривень;
для працездатних осіб: з 01.01.2013 – 1147 гривень, з 01.12.2013 – 1218 гривень;
для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2013 – 894 гривень, з 01.12.2013 – 949 гривень.
Зростання розмірів прожиткового мінімуму забезпечить  реальне зростання рівня гарантованих державою доходів для малозабезпечених сімей з дітьми та пенсіонерів.
Порівняно з розмірами, які діяли у 2012 році, розміри допомоги при народженні дитини у 2013 році планується збільшити на 6,7 відсотка і надавати у таких розмірах: на першу дитину – до 29 310 гривень; на другу дитину – до 58 620 гривень; на третю і наступну дитину – до 117 240 гривень.
Планується, що у наступному році одноразова частина допомоги при народженні дитини буде виплачена на 576,4 тис. дітей, а частина щомісячних виплат допомоги при народженні дитини надаватиметься на 1120,9 тис. дітей.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (у тому числі і максимальний) збільшуватиметься у 2013 році на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 180 гривень, а на кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 360 гривень. У наступному році державну соціальну допомогу щомісяця отримуватимуть близько 150 тис. малозабезпечених сімей, в яких виховується понад 270 тис. дітей.
У бюджеті на 2013 рік на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" враховано 486,8 млн. гривень, що більше ніж у 2012 році на 105 млн. гривень, або на 27,5 відсотка. Це дозволить забезпечити сімейні умови виховання для понад 11 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Для забезпечення виплати щорічної разової грошової допомоги з Державного бюджету України на 2013 рік обсяг видатків збільшено на 60,6 млн. гривень проти поточного року і передбачено у сумі 821,3 млн. гривень.
У 2013 році буде продовжено практику поступового забезпечення житлом інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
З метою поступового забезпечення інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи житлом, у Державному бюджеті на 2013 рік враховані видатки у сумі 328,4 млн. гривень, у тому числі на: забезпечення житлом інвалідів війни – 75,3 млн. гривень ; забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів – 95,6 млн. гривень; забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 157,5 млн. гривень.
На 2013 рік передбачено видатки на реалізацію державних цільових програм та заходів програмного характеру з охорони здоров’я у сумі 2,3 млрд. гривень за такими напрямами: імунопрофілактика населення, забезпечення медикаментозного лікування, реалізація заходів за Загальнодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, за Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними захворюваннями, здійснення комплексу заходів з лікування онкохворих дітей, медичних заходів запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, заходів за Загальнодержавною програмою "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини", виплата щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям (понад 10 тис. дітей віком до 18 років).
Для забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медичного призначення та для забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, а також препаратами для підтримки загальної анестезії у дорослих та дітей під час стаціонарних та амбулаторних операцій заплановано 0,5 млрд. гривень.
З метою реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою передбачено видатки із загальним обсягом 0,2 млрд. гривень.
Для підтримки реформування системи охорони здоров’я у пілотних регіонах (Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та м. Київ) у складі видатків на охорону здоров’я, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, передбачено видатки в обсязі майже 0,7 млрд. гривень, з них 0,3 млрд. гривень – для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу (понад 14 тис. осіб), за обсяг та якість виконаної роботи.
Передбачено збільшення цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів) на 53,4 млн. гривень, або на 10 відсотків, порівняно з 2012 роком, загальний обсяг яких становитиме 0,6 млрд. гривень. Ці видатки в повному обсязі забезпечать 238,7 тис. хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину.
Враховано збільшення на 0,5 млрд. гривень видатків на стипендії, що дасть змогу забезпечити виплату підвищених на 37,5 відсотка розмірів мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 703.
Стипендії у наступному році, як і в поточному, будуть збільшуватися на суму індексації. На кінець 2013 року розмір стипендії з урахуванням індексації збільшиться на 7,4 відсотка.
Також, у зв’язку із змінами умов оплати праці, будуть підвищені стипендії аспірантів і докторантів.
На видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів враховано 243,2 млн. гривень, з них на виконання протоколу за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України на забезпечення підручниками і навчальними посібниками, у тому числі збільшеним шрифтом та шрифтом Брайля, враховано 10 млн. гривень.
Ресурс місцевих бюджетів на наступний рік складає 220,1 млрд. грн. (більше на 28,1 млрд. грн., або на 14,7 % проти 2012 року).
Державну підтримку розвитку регіонів передбачено здійснювати через:
– державний фонд регіонального розвитку (1,3 млрд. грн.);
– субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (1,3 млрд. грн.).
Слід зазначити, що на 2013 рік поряд з традиційним порядком фінансування капітальних видатків запропоновано нові підходи щодо їх проведення – шляхом залучення додаткових ресурсів через банківський сектор під державні гарантії, що сприятиме вирішенню питань розвитку регіонів.
Таким чином, у бюджеті 2013 року закладена система цінностей, яка чітко орієнтована на забезпечення соціально-економічного розвитку України, зростання рівня життя громадян, спрямування фінансової та податкової політики на побудову ефективної, економічно спроможної держави.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *