Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Держенергонагляд інформує

На інспекцію Держенергонагляду в Івано-Франківській області покладено функцію контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері енергетики. Останнім часом збільшилась кількість звернень населення щодо правомірності дій постачальника електричної енергії під час здійснення процедури припинення електропостачання. Для уникнення непорозумінь  доводимо до відома, що у відповідності до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (далі – Правила) енергопостачальник має право тимчасово припинити енергопостачання споживача у разі:
·    проведенняпланових ремонтів електроустановок і електричних мереж, виникненнярежимів, безпосередньо не пов’язаних з аварією, за яких провадиться обмеження відпуску електричної енергії та потужності.При цьому енергопостачальник зобов’язаний повідомити про тимчасове припинення постачання електричної енергії не пізніше, ніж за 10 днів.
Під час
виникнення  аварійних режимівенергопостачальник повинен повідомити споживачів про причини тимчасового припинення постачання електричної енергії протягом 5 днів після виникнення аварії.Необхідно зазначити, що енергопостачальник не несе відповідальності за тимчасове припинення постачання електричної енергії, постачання електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, або за шкоду, заподіяну споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини, а внаслідок дії обставин непереборної сили або з вини споживача (п. 47 Правил).Крім того, згідно із Правилами енергопостачальник має право відключити споживача від електромережі у разі:
·   самовільного підключення споживача до електричної мережі (п. 35 Правил). При цьому відповідно до п. 2 Правил самовільне підключення до електричної мережі– це споживання електричної енергії споживачем без укладання з енергопостачальником договору про користування електричною енергією або підключення доелектромережі з порушенням діючих Правил.У випадку виявлення факту самовільного підключення споживача енергопостачальник має право відключити його від енергопостачання без попередження;
·     відсутності доступуу енергопостачальника до приладу обліку спожитої електричної енергії  споживача протягом двох розрахункових періодів та ненадання споживачем відомостей про кількість спожитої ним електроенергії. У цьому випадку енергопостачальник має право відключити споживача від енергопостачання через 30 днів після дати відправлення енергопостачальником письмового попередження про припинення постачання електричної енергії споживачу (п. 30 Правил);
·  розкраданняелектричної енергії, навмисного пошкодження приладу обліку спожитої електричної енергії  та зриву пломби (п. 35 Правил).  Необхідно зазначити, що у випадку виявлення у споживача порушення Правил, у тому числі фактів розкрадання електричної енергії, енергопостачальник складає відповідний акт. На підставі складеного акту енергопостачальник має право без попередження відключити споживача від енергопостачання та визначити величину збитків, завданих споживачем, відповідно до Методики, затвердженої Національною комісієюрегулювання електроенергетики (п. 53 Правил);
·   неоплатиза встановлення нового приладу обліку або інших платежів.  При цьому   у   разі  пошкодження,  втрати  або  неправильної  роботи приладу  обліку  з  вини  споживача   він   відшкодовує   вартість перевірки, ремонту або встановлення нового приладу обліку. В інших випадках перевірка, ремонт або заміна пошкодженого чи втраченого    приладу    обліку    здійснюється     за     рахунок енергопостачальника  або організації, яка відповідає за збереження приладу обліку. Енергопостачальник повинен   відновити   облік   електричної енергії  протягом  3  місяців. Постачання електричної енергії без обліку понад3 місяці забороняється;
·     порушеннятермінів  сплати  за  спожиту  електричну енергію, або порушення умов договору  про  реструктуризацію  заборгованості.  У даному випадку У разі несплати за спожиту електричну енергію протягом 10 днів  після  терміну,  зазначеного  у   договорі   чи   платіжному документі,  та  неотримання енергопостачальником  повідомлення прооплату  на  20  день  споживачу  надсилається   попередження   про відключення електричноїенергії. У разі несплати за спожитуелектричну енергію на 30 деньпісля отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживачавід електричної енергії. При цьому забороняється відключення   споживачів   передвихідними та святковими днями.
·    невиконанняприпису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної енергії (далі – Держінспекції) (п. 35 та 48 Правил, Закон України «Про електроенергетику, стаття 26);
·  зниженняпоказників якості електричної енергії з вини споживача (п. 35 Правил);
·    остаточного припинення користування електроенергією споживачем та розірвання з ним договору. При цьому енергопостачальник припиняє подачу електричної енергії на об’єкт споживача та вживає заходів для запобігання розкраданню чи пошкодженню приладу обліку спожитої електричної енергії  , використанню електроенергії без обліку (п. 6 Правил).
             Відновлення енергопостачання споживача здійснюється протягом 3 днів у містах та 7 днів у сільській місцевості після усунення порушень і оплати споживачем заборгованості, витрат на повторне підключення та збитків, завданих енергопостачальнику (п. 36 Правил).
У разі розгляду спірних питань у судовому порядку термін відключення споживача не повинен перевищувати 1 місяця за умови відсутності у нього заборгованості за спожиту електричну енергію.
              Вищенаведену інформацію рекомендуємо споживачам  використовувати для захисту своїх законних  прав  та інтересів за  умови  дотримання  вимог Правил та укладених договорів.
 
Адміністрація  інспекції Держенергонагляду в  Івано-Франківській області
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *