Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Для надавачів соціальних послуг

З 16 лютого 2023 року в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери  впроваджено розділ про надавачів соціальних послуг Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Порядок та механізм ведення Реєстру визначено у Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99.

У Порядку також визначено Перелік документів, які мають подавати надавачі соціальних послуг до реєстратора для внесення інформації до Реєстру.
Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які надають соціальні послуги, обов’язково подають:
– заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3 ;
– перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4 ;
– відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачам соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).
Юридичні особи та фізичні особи – підприємці також за бажанням подають:
– копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
– копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
– копії посадових інструкцій працівників;
– копії особистих медичних книжок працівників;
– довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
– копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
– висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою  статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.
Документи, що підтверджують повноваження особи, якою подано документи/відомості, перевіряє реєстратор. Інформація про реєстраторів надавачів соціальних послуг розміщена на сайті районної військової адміністрації за посиланням: https://nadrda.gov.ua/informacija-pro-reiestratoriv-nadavachiv-socialnih-poslug/

Юридичні особи/фізичні особи – підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково можуть подавати копії:
висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
– декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
– публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
– дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
– свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);
– договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).
З метою встановлення єдиних вимог до надавачів соціальних послуг незалежно від форми власності та господарювання встановлено Критерії діяльності надавачів соціальних послуг, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *