Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ДПІ у Надвірнянському районі інформує

Податковим компромісом можна скористатись до 16 квітня 2015 року

25 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 63-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу».

Податковим компромісом можна скористатись до 16 квітня 2015 року

25 грудня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 63-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу».
Податковий компроміс – це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 Податкового кодексу України.
Податковий компроміс розповсюджується виключно на факти заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість (у зв’язку із завищенням податкового кредиту) та податку на прибуток (у зв’язку із завищенням витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування).
Податкові зобов’язання згідно із процедурою податкового компромісу сплачуються платником податків до бюджету у розмірі 5 відсотків від суми заниження податкового зобов’язання. Інша частина 95 відсотків вважається погашеною за наслідками досягнення податкового компромісу. При цьому штрафні санкції до платника податків не застосовуються, а пеня відповідно не нараховується.
На прийняття рішення щодо участі у процедурі податкового компромісу та подання відповідних документів до контролюючого органу платник має 90-денний термін з дня набуття чинності законом. Враховуючи дату введення законодавчого акту в дію, цей термін збігає 16 квітня 2015 року.
З наступного дня після подання платником податків уточнюючого розрахунку застосовується процедура досягнення компромісу, яка, відповідно до закону, може тривати не більше 70 календарних днів.
Детальна інформація щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу розміщена на офіційному веб-порталі ДФС України в окремому розділі „Податкові зміни – 2015”.
 
Зміни в оподаткуванні військовим збором
Законом України від 02 березня 2015 року № 211-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України», який набирає чинності 13 березня 2015 року, внесено зміни до порядку сплати військового збору. Зокрема, від оподаткування збором звільняються доходи, які згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.51, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.
До доходів, які не будуть звільнятися від оподаткування військовим збором, належать:
– сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов'язання Національного банку України (підпункт 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 ПКУ);
– дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (підпункт 165.1.18 пункту 165.1 статті 165 ПКУ);
– сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним вторинну сировину, побутові відходи, брухт кольорових металів, включаючи використані (виснажені) акумулятори електричні свинцево-кислотні (код 8548 10 21 00 згідно з УКТ ЗЕД), залишки та брухт електричних акумуляторів із вмістом свинцю (код 8548 10 91 00 згідно з УКТ ЗЕД), та брухт дорогоцінних металів, проданий Національному банку України (підпункт 165.1.25 пункту 165.1 статті 165 ПКУ);
– доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов'язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, за виключенням доходів, оподаткування яких прямо передбачено іншими нормами цього розділу (підпункт 165.1.51 пункту 165.1 статті 165 ПКУ);
– інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов'язаннями Національного банку України та казначейськими зобов'язаннями України, емітованими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти (підпункт 165.1.52. пункту 165.1 статті 165 ПКУ).
 
УВАГА ПЛАТНИКІВ ПДВ!
В зв’язку з внесеними змінами до Податкового кодексу України починаючи з першого звітного періоду 2015 року (січень, І квартал) формування податкового кредиту у платників ПДВ відбувається на підставі електронних податкових накладних та обмежених випадках готівкових розрахунків/ документів (п.198.6 ст. 198 Кодексу) і податкових накладних, які складені постачальником товарів/ послуг у січні 2015 року.
Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включаються до складу податкового кредиту того звітного періоду, на який припадає дата їх складання (п.198.3 ст.198 Кодексу).
Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН, але не більше ніж 180 календарних днів з дати їх складання.
З урахуванням змін, внесених до пункту 198.6 статті 198 розділу V Кодексу, з 1 січня 2015 року втратила чинність норма щодо збереження права на включення до податкового кредиту суми ПДВ на підставі отриманих податкових накладних протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної.
Платники, які не включили податкові накладні, складені до 1 січня 2015 року, до складу податкового кредиту відповідних періодів, можуть реалізувати своє право на формування податкового кредиту виключно шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди, з урахуванням вимог пункту 198.2 статті 198 розділу V Кодексу.
Таким чином, до складу податкового кредиту декларації з ПДВ за січень п. р. платник не має права включити суми ПДВ по податкових накладних минулих періодів.
Приклади виправлення показників січня 2015 року:
Якщо платником податку податковий кредит січня 2015 року сформовано за рахунок податкових накладних минулих звітних періодів (наприклад: вересня 2014 року у сумі ПДВ 20 000 грн.) приведення у відповідність показників січня п.р. із позитивним значенням декларування ПДВ  відбувається двома способами:
– самостійно платником;
– за результатами перевірки контролюючого органу.
У разі самостійного виправлення показників шляхом подання уточнюючого розрахунку за січень п.р. (ст. 50 Кодексу):
платник сплачує ПДВ всього 20 600 грн., з якої
– сума недоплати – 20 000 грн.
– штраф у розмірі 3 відсотки –  20 000 *3% = 600 грн.
У разі перевірки контролюючого органу:
платник сплачує ПДВ всього 25 000 грн., з якої
– донараховану суму ПДВ –  20 000 грн.
– штраф у розмірі 25 відсотків – 20 000 грн. *25% =   5000 грн.
Таким чином, оптимальний варіант збереження обігових коштів платника – самостійне виправлення помилки.
 
Декларуй-Україну будуй
НачальникДПІ у Надвірнянському районі Василь Гнатюкповідомив, що протягом 2015 року громадянами подано 195декларацій про майновий стан і доходи, з них:
– задекларували доходи 75громадян, задекларована сума складає 4147 тис.грн.,до сплати підлягає 165,1тис. грн.
– скористалися правом на знижку 120громадян.
Нагадуємо, що податкова декларація про майновий стан і про доходи, отримані громадянами в 2014 році подається до 1 травня 2015 року за місцем реєстрації.
Зобов'язані подавати декларацію про майновий стан і доходи, якщо в 2014 роки отримували доходи:
від осіб, які не є податковими агентами;
2) які не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування або виплати, але не звільнені від оподаткування;
3) отримані від двох або більш податкових агентів у вигляді заробітної плати або по цивільно-правових договорах, і при цьому загальна річна сума таких доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2014 році – 146 160 грн.).
4) спадок, окрім спадкоємців-нерезидентів, які зобов'язані сплатити податок до нотаріального оформлення спадку і спадкоємців першого ступеня спорідненості (нульова ставка) або інших спадкоємців, якщо ними податок був сплачений до нотаріального оформлення спадку;
5) дохід від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам;
6) дохід від операцій з продажу нерухомого або рухомого майна;
7) іноземні доходи;
8) інвестиційний дохід;
9) нецільова матеріальна допомога понад встановлену норму (у 2014 році – 1710 грн.).
Також, подати декларацію можуть фізичні особи, що бажають реалізувати своє право на податкову знижку за результатами 2014 року. У такому разі податкову декларацію можна подавати протягом року.
Додаткову інформацію можна отримати в Центрі обслуговування платників податків.
 
За одного нелегального працівника роботодавцю загрожує штраф від 45 тисяч гривень
Відповідно до вимог чинного законодавства, юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують працю найманих робітників без оформлення трудових відносин, за кожен з таких фактів повинні сплатити штраф.
Контролюючі органи у випадку виявлення факту виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків мають право застосувати штраф у 30-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, тобто 36,5 тис. грн.
Окрім цієї суми штрафу, на керівника підприємства (фірми) чи підприємця очікує адміністративний штраф в розмірі від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів громадян (від 8,5 до 17 тисяч грн.).
Роботодавцям також слід врахувати, що трудові відносини з громадянами, які проходять стажування, повинні бути оформлені офіційно. Іншими словами, у перший день стажування з працівником необхідно укласти трудовий договір, видати відповідний наказ чи розпорядження, зробити запис у трудовій книжці і повідомити про це територіальний орган ДФС за місцем реєстрації заявою довільної форми. Ці умови є обов’язковими для виконання працедавцем для того, щоб контролюючі органи не мали підстав для застосування штрафних санкцій.
Посилення відповідальності роботодавців за використання нелегальної праці передбачено змінами до Кодексу законів про працю.
 
Підприємства Надвірнянського районусплатили майже 467 тисячгривень екологічного податку
Негативний вплив сучасного промислового виробництва на навколишнє природне середовище є об'єктивно неминучим. Законодавствомпередбачено економічне стимулювання суб'єктів господарювання до скорочення забруднення оточуючого нас середовища.
Сумлінно дбаючи про екологічну безпеку та збереження природи, за два місяці звітного року суб»єкти господарюваннясплатили 437тис. грн. Податку, що на 161 тис.грн.перевищує надходження минулого року.Всього екологічний податок  сплачують 197суб'єктівгосподарювання – юридичні та фізичні особи.
Частина збору екологічного податку є джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Суми сплаченого екологічного податку являються частковими компенсаторами негативного впливу на природу різного роду шкідливих та небезпечних факторів, що виникають у процесі ведення підприємницької діяльності.
 
Відмова від спрощеної системи оподаткування: 20 березня – останній день
Для відмови від спрощеної системи оподаткування з II кварталу 2015 року суб'єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву (пп. 298.2.1 Податкового кодексу України).
Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.
Такий перехід здійснюється у випадках: перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку, застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені Податковим кодексом, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання, перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.
Нова форма 1-ДФ діятиме з 1 квітня 2015 року
Звіт за оновленою формою № 1ДФ подаватиметься за підсумками І кварталу 2015 року.
Саме 1 квітня 2015 року набере чинності Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, яким затверджено: форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.
Платникам податків варто врахувати, що нова форма доповнена розділом II: "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір". У ньому потрібно буде відображати загальні суми нарахованих та виплачених доходів (не стосується відсотків), а також суми утриманих з них податків. 
Крім цього, у розділі II форми № 1ДФ податкові агенти не будуть зазначати відомості про фізичних осіб, яким нараховані доходи, з яких утримуються військовий збір або відсотки, виграші (призи) у лотерею.
Форма № 1ДФ по­дається окремо за кожний звітний квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім ка­лендарним днем звітного кварта­лу. Кінцевий термін подання По­даткового розрахунку за І квартал 2015р. – 12 травня  2015 р.
Відповідно з 1 квітня 2015 року втратить чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 року № 49.
Звертаємо увагу, що уточнюючі податкові розрахунки за III та IV квартали 2014 р. з метою відображення військового збору, утриманого (перерахованого) у цих кварталах, подавати не потрібно.
 
Користувачам радіочастотного ресурсу України
Законодавством України  змінено порядок оподаткування платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.
Платник рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до закінчення граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу (перший звітний період – за І квартал 2015 року), подає до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації, податкову декларацію, яка містить, зокрема додаток з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.
Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
У податковому (звітному) періоді платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України сплачують авансові внески з рентної плати у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому- до 28 або 29 числа).
Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) період.
Отже, в 1 кварталі 2015 року розмір авансових внесків встановлюється в розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань визначених в податковій декларації збору за користування радіочастотним ресурсом за грудень 2014 року.
Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації з урахуванням фактично сплачених авансових внесків.
Більш детально з цим роз’ясненням можна ознайомитися у листах Міністерства фінансів України від 03.02.2015 року № 31-11140-09-10/3324 «Про визначення розміру авансових внесків з рентної плати у січні – квітні 2015 року» та  Державної Фіскальної Служби від 05.02.2015 року № 3804/7/99-99-15-04-01-17 «Про визначення розміру авансових внесків з рентної плати у 1 кварталі 2015 року» .
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *