Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ДПІ в Надвірнянському районі інформує

На охорону навколишнього середовища на Надвірнянщині спрямували майже 893тис. грн.
Відтак, аби зменшити негативний вплив шкідливих та небезпечних факторів на природу, платники екологічного податку Надвірнянського районусплатили до зведеного бюджету впродовж січня – липня 2015 року на 355,6тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року (537,3 тис.грн.).

На охорону навколишнього середовища на Надвірнянщині спрямували майже 893тис. грн.
Відтак, аби зменшити негативний вплив шкідливих та небезпечних факторів на природу, платники екологічного податку Надвірнянського районусплатили до зведеного бюджету впродовж січня – липня 2015 року на 355,6тис. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року (537,3 тис.грн.).
Усього в районіекологічний податок сплачують  278 платників, із яких 125 підприємства, а решта 153 – підприємці.
Слід зазначити, що у 2015 році об’єкти, база оподаткування, ставки, базовий податковий (звітний) період, порядки обчислення, подання податкової звітності та сплати податку залишилися незмінними порівняно з попереднім роком.
Крім того, платник податку зобов’язаний визначати суму екологічного податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.
На Офіційному веб – порталі Державної фіскальної служби України  за посиланням http://sfs.gov.ua/broshuri-ta-listivki/190418.htmlможна ознайомитися з листівкою "Про оподаткування екологічним податком скидів забруднюючих речовин".
Віднесення сум до податкового кредиту – по новому
ДПІ у Надвірнянському районі нагадує платникам податку на додану вартість, що з 1 липня 2015 року внесено зміни до Податкового кодексу України що стосуються формування податкового кредиту.
Зокрема:
 – до складу податкового кредиту звітного періоду включаються всі суми ПДВ, незалежно від напряму використання придбаних товарів (послуг), необоротних активів;
 – не пізніше останнього дня звітного періоду необхідно скласти і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), на підставі якої покупець повинен нарахувати податкові зобов’язання при умові, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в неоподаткованих операціях або в негосподарській діяльності;
 – якщо товари (послуги), необоротні активи, придбані до 1 липня 2015 року, починають використовуватися в оподатковуваних операціях у рамках господарської діяльності, то суми вхідного ПДВ включаються до податкового кредиту звітного періоду на підставі бухгалтерської довідки;
 – якщо товари (послуги), необоротні активи, придбані після 1 липня 2015 року, починають використовуватися в оподатковуваних операціях у рамках господарської діяльності, то сума нарахованих податкових зобов’язань коригується на підставі розрахунку коригування.
Водночас, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими передбаченими документами.
Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.
Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:
 – ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної;
 – для платників податку, що застосовують касовий метод, – ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
 – для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно.
Податком на доходи фізичних осіб та військовим збором оподатковується нецільова матеріальна допомога, яка у 2015 році перевищує 1710 грн
У разі якщо працедавець надає окремим працівникам матеріальну допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами без встановлення цілей або напрямів її витрачення та носить разовий характер, то сума такої допомоги є нецільовою благодійною допомогою.
Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 ст. 169 Податкового Кодексу України, встановленого на 1 січня такого року (у 2015 році – 1710 гривень).
Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, тобто не оподатковується, податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військовим збором, сума нецільової благодійної допомоги, що надається роботодавцем на користь працівника, яка сукупно у 2015 році не перевищує – 1710 грн., а в частині її перевищення є об’єктом оподаткування ПДФО і військовим збором на загальних підставах.
Зазначені норми визначені пп. 170.7.3 ст. 170, пп. 1.2 п. 16-1 підр. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України.
Які документи необхідно подати для отримання ліцензій на роздрібну торгівлю пивом?
Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пивом, яке з 1 липня відноситься до алкогольних напоїв, суб’єкту господарювання необхідно подати заяву на отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та копію платіжного документу про сплату квартальної суми за таку ліцензію з відміткою банку.
Так, згідно зі ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами та доповненнями (Закон №481) ліцензія, зокрема, на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видається за заявою суб’єкта господарювання.
У заяві додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби.
Відповідно до вимог п.25 «Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 493 у ліцензії зазначаються:
на лицьовому боці:
– найменування органу, що її видав;
– вид товарів (алкогольні напої чи тютюнові вироби), на право реалізації яких видано ліцензію;
– для юридичних осіб – найменування та місцезнаходження, номер телефону, факс (за їх наявності);
– для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, місце проживання), номер телефону (за його наявності);
– ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності;
– місце торгівлі;
– адреси відокремлених від роздрібної мережі місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
– реєстраційний номер ліцензії, дата реєстрації;
– термін дії;
– дата видачі ліцензії;
– посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка підписала ліцензію.
на зворотному боці:
– відмітки про поточне (щоквартальне) внесення плати за ліцензію;
– відмітка про реєстрацію ліцензії в державній податковій інспекції, а в сільській місцевості – і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності.
Таким чином у заяві повинні бути вказані необхідні дані для внесення до ліцензії.
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8 000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії РРО (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, – 500 гривень на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі.
Плата вноситься до подання заяви.
Ліцензія видається терміном на один рік, а плата справляється щоквартально рівними частками.
Заява про видачу ліцензії та визначені Законом № 481 документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *