Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Головне управління статистики інформує

Ринок послуг Надвірнянського району у січні–травні2013  року

Ринок послуг Надвірнянського району у січні–травні2013  року

На ринку послуг району у січні–травні 2013 року працювало 34підприємства (юридичні особи), основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг для всіх споживачів склав 20,5млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив3,0млн.грн.  або 14,5% від загального.У структурі реалізованих послуг найбільшу питому вагу займали послуги вантажного автомобільного транспорту;комплексне обслуговування об’єктів; допоміжної діяльності у сфері транспорту; надання інших індивідуальних послуг; діяльність у сфері телевізійного мовлення. 

 

Прес-випуск

Прийняття в діюжитла,
нежитлових будівель таінженерних споруд
у Надвірнянському районі у січні–березні 2013 року
 
Головне управління статистики інформує. Протягом січня–березня 2013р. у Надвірнянському районі прийнято в експлуатацію 19 індивідуальних будинків загальною площею 3,7 тис.м2, у тому числі у сільській місцевості – 7 будинків на 1,1 тис.м2. Порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяги прийнятого в експлуатацію житла у районі зменшились на 33,4%, у тому числі у міських поселеннях – на 24,5%, у сільській місцевості – на 47,6%.
Середній розмір помешкання склав 177 м2проти 136 м2по області.
В основному, будувалися шести- та трикімнатні будинки (61,9% до загальної кількості).
На території району у січні–березні 2013р. прийнято у дію крамницю, кафе, місцеві трубопроводи для транспортування газу.
 
 
Прес–випуск
Інвестиційне забезпечення економіки Надвірнянського району
у січні–березні 2013 року
 
Головне управління статистики інформує. За січень–березень 2013р. у розвиток економіки Надвірнянського району вкладено 17,3 млн.грн. капітальних інвестицій у матеріальні активи.
         Інвестиції у житлові будівлі склали 77,1% загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи, нежитлові будівлі – 6,6%, машини, обладнання та інвентар – 12,2%,  інженерні споруди – 2,7%, інші матеріальні активи – 0,9%, транспортні засоби – 0,5%.
Найбільше капітальних інвестицій (88,1% загального  обсягу) було спрямовано у придбання та створення нових активів. Частка витрат на розширення, реконструкцію, модернізацію, вдосконалення активів склала 10,4% загального обсягу, на капітальний ремонт – 1,5%.
У розрахунку на одну особуосвоєно 151 грн. інвестицій.
 
 
Заробітна плата найманихпрацівників
на підприємствах, в організаціях
Надвірнянського району
у січні–березні 2013 року
 
 
 Головне управління статистики інформує. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю працівників 10 і більше осіб), розташованих на території Надвірнянського району, у січні–березні п.р. становила 2910 грн. і перевищила в 2,5 раза рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 1 січня 2013р. 1147 грн.)та на 16,4% середній рівень заробітної плати по області. Порівняно із січнем–березнем 2012р.заробітна плата збільшилась на 8,0%.
 
 
Про домогосподарства області,
які мають у своєму складі дітей
 
За підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, проведеного працівниками Головного управління статистики у 2012 році, на Прикарпатті проживало 451,3 тис. домогосподарств, майже  половина з яких (48%) мали у своєму складі дітей віком до 18 років. Понад дві третини таких родин виховувало по одній дитині, 28% – по дві та 4% – три дитини і більше.
Для порівняння: серед областей Карпатського економічного району, до якого належить і наша область,найвищий відсоток домогосподарств з дітьми на Закарпатті (54%), найнижчий – на Львівщині (46%). В цілому по Україні частка таких сімей становить 38%. Серед регіонів країни Івано-Франківщина посідає п’яте місце за відсотком домогосподарств, у складі яких є діти.
В області переважали сім’ї з дітьми у віці 7-13 років (36%)та 14-15 років (27%). Кожне шосте домогосподарство мало у своєму складі дітей у віці до трьох років.
Рівень матеріального добробуту домогосподарств з дітьми залежить від наявності дорослих осіб у їх складі. Так, за отриманими у 2012 році даними, більше половини (57%) сімей з дітьми мали у своєму складі трьох дорослих осіб і більше, 38% – двох, а майже 5% домогосподарств утримувала одна доросла особа.

 

 

Розповсюдженість куріння серед

населення ІваноФранківщини

 
Здоров’я кожної людини, в значній мірі, залежить від способу її життя, наявності шкідливих звичок, зокрема, куріння. 31 травня Світовою організацією охорони здоров’я проголошено Всесвітнім днем боротьби з курінням.
Головне управління статистики інформує. За результатами вибіркового опитування домогосподарств Івано-Франківської області, шкідливу звичку курити у 2012 році мали 163 тис.осіб у віці 12 років і старше (14% цієї вікової групи населення). Починаючи з 2009 року, в області спостерігається тенденція щодо зменшення кількості таких осіб.
Для порівняння: у державі частка курців склала 22%, у Карпатському економічному районі, до якого належить і наша область, – 19%. Щодо регіонів України, то серед лідерів опинилися Донецька, Дніпропетровська, Херсонська та Полтавська області, де 27-26% населення відповідного віку мають пристрасть до куріння. Найбільшими прихильниками здорового способу життя виявилися мешканці нашого краю та Київської області, серед яких курців було найменше.
За тривалістю куріння найбільша питома вага респондентів припадає на тих, що курять понад 20 років, – 38%. Майже кожна п’ята особа повідомила, що курить від 11 до 15 років, кожна шоста – від 1 до 5, кожна восьма – від 6 до 10 та від 16 до 20 років відповідно.
З числа курців найбільше тих (57%), які викурюють за добу від 6 до 10 сигарет, 18% спалюють 16-20, 16% – 1-5, 8% – 11-15, 1% – понад 20 сигарет.
 
Лісове господарствоНадвірнянського району
 за січеньберезень 2013 року
 
Головне управління статистики інформує.
Лісогосподарськими підприємствами району, які мають в постійному користуванні землі лісового фонду, у січні–вересні п.р. вироблено продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 12,3 млн.грн., що на 15,5% більше, ніж за відповідний період 2012р. Частка продукції  лісозаготівель у загальних обсягах становила 96,6%.
Від усіх видів рубок заготовлено 30,8 тис.м3 ліквідної деревини, у т.ч. від рубок головного користування – 18,1 тис.м3. У загальних обсягах ліквідної деревини, заготовленої лісогосподарськими підприємствами, на лісоматеріали круглі припадає 63,2% (19,5 тис.м3), дров’яну деревину для технологічних потреб – 31,1% (9,6 тис.м3 ),  дрова для опалення – 5,7% (1,8 тис.м3).
 
 
Поводження  з  відходами на підприємствах 
Надвірнянського району  у 2012році
 
Головне управління статистики інформує. Протягом 2012р. у результаті економічної діяльності підприємств та організацій, розташованих на території Надвірнянського району (які отримали дозволи на утворення та розміщення відходів), утворилось 2,8 тис.т відходів І–ІVкласів небезпеки       (на 41,1% менше, ніж у попередньому році), з них основна частина                (89,8%) – це відходи IVкласу, на відходи ІІІ класу припадало 187,8 т,                       ІІ класу – 96,0 т, І класу небезпеки – 0,5 т.
Протягом минулого року утилізовано 11,4 тис.т відходів. Видалено                 у спеціально відведені місця чи об’єкти 345,0 т відходів, у місця неорганізованого зберігання – 23,4 т. Використано у вигляді палива чи іншим чином для отримання енергії 31,0 т відходів.
Станом на 1 січня 2013р. на території підприємств району накопичилось 59,7 тис.т відходів, що на 1,3% менше, ніж на 1.01.2012р. і складає 0,1% від наявних в області. Основна їх частина (87,3% або 52,1 тис.т) – це відходи                IV класу, 6,7 тис.т належать до ІІІ класу, 0,9 тис.т – до ІІ класу небезпеки.
 

Ринок послуг Надвірнянського району у січні–квітні2013  року

 

 

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг району у січні–квітні 2013 року працювало 34підприємства (юридичні особи), основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг для всіх споживачів склав 16,3млн.грн. Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 2,3млн.грн.  або 14,4% від загального.
У структурі реалізованих послуг найбільшу питому вагу займали такі послуги:діяльність вантажного автомобільного транспорту;діяльність у сфері телевізійного мовлення; діяльність охоронних служб; комплексне обслуговування об’єктів; надання інших індивідуальних послуг.
 
Обсяг реалізованої промислової
продукції підприємствами
Надвірнянського району за січень–квітень2013року
 
Головне управління статистики інформує. За січень–квітень 2013р. підприємствами Надвірнянського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 458,4 млн.грн. Частка у загальнообласному обсязі реалізації склала 6,6%.
В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 51,2% становила енергія, 48,4% –  товари проміжного споживання, 0,4% – споживчі товари тривалого використання.
У розрахунку на одну особу населення району обсяг реалізованої промислової продукції склав 4 тис.грн., що відповідає 7 місцю серед міст та районів області.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *