Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Конкурс проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики

Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики, для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році
Конкурс проводиться відповідно до наказів департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації від 11 лютого 2019 року № 75 «Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної» зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 14.02.2019 року за № 20/1567 та від 21 лютого 2020 року № 115 «Про організацію підготовки та проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики» з метою забезпечення прозорості та ефективного розподілу коштів, що передбачаються в календарному плані заходів на 2020 рік обласної цільової соціальної програми «Молодь Прикарпаття» на 2016 – 2020 роки департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації для державної підтримки молодіжних та дитячих громадських організацій.

Програми (проекти, заходи), що подаються інститутами громадянського суспільства для участі у конкурсі повинні бути спрямовані на реалізацію наступних пріоритетних завдань та видів діяльності, що відповідають обласній комплексній програмі «Молодь Прикарпаття» і не повинні перевищувати вказаний граничний обсяг фінансування:

Пріоритет 1. «Громадянськість і патріотизм» (граничний обсяг фінансування – 30 тис. грн)

1.1. Проведення науково-пізнавальних, культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування національної самосвідомості та утвердження українських народних традицій;

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

1.2. Організація та проведення таборів, експедицій, походів, спрямованих на національно-патріотичне виховання дітей та молоді;

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 20 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

Пріоритет 2. «Здоровий та безпечний спосіб життя» (граничний обсяг фінансування – 15 тис. грн)

2.1. Проведення заходів з питань формування здорового способу життя – профілактики тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії;

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 15 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

Пріоритет 3. «Розвиток неформальної освіти» (граничний обсяг фінансування – 45 тис. грн.)

3.1. Організація навчання лідерів молодіжних та дитячих організацій, молодих активістів (навчальні семінари, тренінги, комунікативні майданчики тощо);

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

3.2. Підтримка творчих ініціатив дітей та молоді Прикарпаття;

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 15 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

3.3. Реалізація проектів та проведення заходів (піших прощ, духовних реколекцій, фестивалів, акцій), спрямованих на духовне виховання дітей та молоді;

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

3.4. Організація та проведення молодіжних заходів для розвитку сучасної індустрії дозвілля для молоді

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

Пріоритет 4. «Зайнятість та розвиток підприємницької діяльності молоді» (граничний обсяг фінансування – 10 тис. грн.)

4.1. Сприяння організації та проведенню виставок, навчальних програм, семінарів, конференцій, круглих столів з питань забезпечення зайнятості та підтримки підприємницької діяльності молоді, тренінгів з розвитку лідерських та комунікативних навичок молоді.

Максимальний розмір підтримки однієї конкурсної пропозиції 10 тис. грн. без урахування 15 % власного внеску.

Загальний фонд Конкурсу становить 100 000 тис. грн. (сто тисяч гривень 00 коп.)

Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства згідно до наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації від 11 лютого 2019 року № 75 «Про затвердження Положення про проведення обласного конкурсу проектів та програм інститутів громадянського суспільства з молодіжної проблематики департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної» зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 14.02.2019 року за № 20/1567 подають департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації конкурсну пропозицію, складену українською мовою, яка має містити:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 13.01.2014 р. № 39 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка», із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою затвердженою наказом Міністерства молоді та спорту України від 13.01.2014 р. № 39 «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка».

Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування. Пакет документів (заява та опис програми) подається в 3-х екземплярах прошнурованих, пронумерованих та скріплених печаткою.

До одного з екземплярів також додаються:

1) виписка з ЄДРПОУ, копію статуту (положення) громадської організації завірену в установленому порядку;

2) копія рішення територіального органу Державної Фіскальної Служби України про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) копія податкового звіту громадської організації за попередні два роки;

4) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

5) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсні пропозиції мають право подавати інститути громадянського суспільства, які, зареєстровані як юридична особа не пізніше, ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.

До участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

Конкурсні пропозиції не допускаються до участі в конкурсі, якщо:

– подано не повний комплект документів, які складають конкурсну пропозицію;

– подані документи не відповідають вимогам щодо оформлення державною мовою;

– програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання;

– передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій.

– Обов’язковою умовою конкурсу для громадських організацій та їх спілок є співфінансування програми (проекту, заходу) в розмірі, не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 5 балів за такими критеріями:

· відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

· відповідність запланованих заходів програми (проекту, заходу) поставленій меті програми (проекту, заходу);

· очікувана результативність програми (проекту, заходу), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання програми;

· рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

· наявність можливості продовження виконання програми (реалізації проекту, заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з 24 лютого до 24 березня 2020 року, крім суботи, неділі та святкових днів, з 09.00 до 16.00 год., за адресою: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 624, e-mail: npv.if@ukr.net.

Відповідальна особа за прийом конкурсних пропозицій:

– головний спеціаліст відділу молодіжної політики управління соціально-економічного розвитку та молодіжної політики департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації Дмитраш Ю.М. каб.624, тел.55-63-94.

Конкурсні пропозиції подаються департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації у друкованому та електронному вигляді.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції подаються в 3-х екземплярах та мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації (у разі наявності). Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються на цифровому носії разом із друкованим варіантом.

Дата та час закінчення прийому конкурсних пропозицій – 24 березня 2020 року, 16.00 год.

Відкритий захист конкурсних пропозицій – до 31 березня 2020 року.

Рішення конкурсної комісії, оголошення результатів конкурсу – до 3 квітня 2020 року.

Заява на участь у конкурсі з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка

Форма опису проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *