Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Кредитні спілки не підлягають включенню до нового Реєстру неприбуткових організацій

Державна фіскальна служба України у листі від 28.12.2016 р. № 41193/7/99-99-12-02-17 надала роз’яснення щодо оподаткування податком на прибуток кредитних спілок та правових підстав для застосування норм статті 133 Податкового кодексу України.

Державна фіскальна служба України у листі від 28.12.2016 р. № 41193/7/99-99-12-02-17 надала роз’яснення щодо оподаткування податком на прибуток кредитних спілок та правових підстав для застосування норм статті 133 Податкового кодексу України.

Зокрема, у листі зазначено, що організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, їх об’єднань, права та обов’язки членів кредитних спілок та їх об’єднань визначає Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-ІІІ «Про кредитні спілки» (далі – Закон № 2908). Згідно з цим Законом кредитна спілка діє на основі статуту, що не суперечить законодавству України та є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг.  

Також, відповідно до Закону України від 12 липня 2001 року №2664-ІІІ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон №2664) кредитні спілки є фінансовими установами поряд з банками, ломбардами, лізинговими компаніями, довірчими товариствами, страховими компаніями та іншими юридичними особами, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – інших послуг (операцій), пов’язаних з наданням фінансових послуг. Фінансові послуги – це операції з фінансовими активами з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Крім того, частиною третьою ст. 21 Закону № 2908 встановлено, що нерозподілений дохід, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки, пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків. Відповідно до частини першої ст. 23 Закону №2908 внески членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності

 Отже, у разі утворення кредитної спілки в порядку, визначеному Законом № 2908, такою кредитною спілкою не можуть бути дотримані вимоги, встановлені пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу стосовно одночасної відповідності вимогам щодо утворення кредитної спілки в порядку, визначеному цим Законом та заборони в установчих документах розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Таким чином, кредитні спілки не можуть бути визнані неприбутковими організаціями в розумінні Податкового кодексу України та не підлягають включенню до нового Реєстру неприбуткових організацій. Кредитні спілки як фінансові установи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, є платниками податку на прибуток та зобов’язані нараховувати та сплачувати податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ Податкового кодексу.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *