Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

На потреби армії платники Надвірнянщини перерахували понад 2,6 млн. гривень

За три місяці 2016 року для забезпечення обороноздатності країни з доходів мешканців Надвірнянського району до держбюджету перераховано 2658,3 тис. грн військового збору.

За три місяці 2016 року для забезпечення обороноздатності країни з доходів мешканців Надвірнянського району до держбюджету перераховано 2658,3 тис. грн військового збору.
Фактичні надходження військового збору цього року на 496,9тис. грн перевищили минулорічні надходження аналогічного періоду. Це свідчить про високу відповідальність та сумлінність працедавців району та інших податкових агентів, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб півтора відсотка військового збору на потреби армії.
Нагадаємо, військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, з доходів, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та ряд інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Платниками збору також є фізичні особи – підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування. Відповідно у поточному році військовим збором у розмірі 1,5% оподатковуються доходи, визначені ст. 163 Податкового кодексу, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку.
 
Як правильно заповнювати декларацію про доходи
Громадянин подає декларацію про отримані доходи особисто або замість нього це може зробити інша особа, нотаріально уповноважена на ці дії. В Україні кампанія декларування триває до 1 травня, водночас у поточному, 2016 році, враховуючи вихідні дні, останній день подачі декларації – 3 травня. Подають українці декларацію за місцем реєстрації.
З 1 січня 2016 року громадяни декларують доходи за новою формою, що затверджена наказом Мінфіну від 2 жовтня 2015 року № 859. Також цим документом затверджено інструкцію щодо заповнення декларації про майновий стан та доходи.
Додатки декларації заповнюються лише при отриманні таких доходів:
– отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015році – 146160 грн);
– операціях з інвестиційними активами;
– отриманні іноземних доходів;
– визначенні оподатковуваного доходу від здійснення підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Таким чином, якщо Ви отримували вказані доходи, пропонуємо Вашій увазі роз’яснення, як потрібно правильно заповнювати розділи декларації. Крім того, нагадуємо, що показники у розділах II – V декларації, додатках проставляються у гривнях з копійками, а достовірність даних підтверджується власноручним підписом фізичної особи – платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.
Так, зокрема, розділ II декларації «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» заповнюється так:
1) у рядку 10 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що розраховується як сума значень рядків 10.1 – 10.9 декларації;
– у графі 3 вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів;
– у графі 4 вказується сплачена до бюджету сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента, та/або сплачена самостійно протягом звітного податкового року при вчиненні нотаріальних дій;
– у графі 5 вказується сума військового збору, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами Кодексу покладається на податкового агента;
– у графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;
– у графі 7 вказується сума військового збору, обов'язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами Кодексу покладається на платника податку;
2) у рядку 10.1 вказується сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
3) у рядку 10.2 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, розмір яких визначається згідно зі статтями 172, 173 розділу IV Кодексу;
– у графі 3 рядка 10.2 декларації вказується загальний річний дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.
Дохід від продажу об'єкта нерухомості визначається, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.
Дохід від продажу (обміну) об'єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об'єкта, визначеної згідно із законом.
Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається, виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку);
– у графі 4 рядка 10.2 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;
– у графі 5 рядка 10.2 декларації вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна;
– у графі 6 рядка 10.2 декларації вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
– у графі 7 рядка 10.2 декларації вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
4) у рядку 10.3 вказується сума доходів від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), розмір яких визначається згідно з пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу.
5) у рядку 10.4 вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір яких визначається згідно з пунктом 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких прибутків разом з декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;
Детальна інформація викладена в Інструкції щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи, ознайомитися можна за посиланнямhttp://sfs.gov.ua/data/normativ/000/001/65107/_nstrukts_ya_nova_16_
 
Можливість тимчасово припинити підприємницьку діяльність законодавством не передбачена
Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця визначено Законом України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями.
Законом № 755 та іншими нормативно-правовими актами не передбачено тимчасове припинення підприємницької діяльності (декретна відпустка, хвороба, виїзд за кордон та ін.).
 
Затверджено акт інвентаризації пального
З 05.04.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2016 №219 «Про затвердження форми Акта інвентаризації обсягів залишку пального та Порядку його заповнення та подання», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 377/28507 (далі – Наказ №219).
Наказ №219 опубліковано в офіційному бюлетені «Офіційний вісник України» від 05.04.2016 №25.
Відповідно до пункту 9 підрозділу 5 «Особливості застосування ставок акцизного податку та екологічного податку» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) Наказом №219 затверджена форма Акту інвентаризації обсягів залишку пального і Порядок заповнення та подання Акта інвентаризації обсягів залишку пального.
Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку пального контролюючий орган враховує у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування у системі електронного адміністрування реалізації пального (пункт 9 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу).
Пунктом 9 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу визначено, що дані акта проведення інвентаризації обсягів залишку пального можуть бути перевірені контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних місяців із дня його подання.
При встановленні за результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених у акті інвентаризації, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування в Єдиному реєстрі електронних акцизних накладних на підставі даних акта перевірки.
 
Державною фіскальною службою України запроваджено нові електронні сервіси
Надвірнянська об»єднана ДПІповідомляє про запровадження на офіційному веб-порталі ДФС України нових електронних сервісів, а саме:
– «Оприлюднення інформації про реєстратори розрахункових операцій та інформації про книги обліку розрахункових операцій» – завдяки цьому сервісу можна отримати інформацію про зареєстровані/скасовані реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) та книги обліку розрахункових операцій;
– «Надання Витягу з реєстру платників ПДВ» – сервіс дозволяє платнику ПДВ отримати Витяг про реєстрацію у Реєстрі платників ПДВ, за умови укладання з контролюючим органом договору про визнання електронних документів, та подання запиту на отримання зазначеного витягу;
– «Інформування громадян про результати обробки файлів-запитів щодо доходів фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій, що надходять від підрозділів соціального захисту населення» – завдяки цьому сервісу громадяни, вказавши реєстраційний номер облікової картки платника податків, прізвище та ініціали, у телефонному режимі можуть отримати відповідну інформацію в Інформаційно-довідковому департаменті ДФС України;
– «Дані реєстру волонтерів АТО» – сервіс надає можливість громадянам здійснити вибір та перевірити за номерами банківських рахунків інформацію про перебування волонтера у зазначеному реєстрі, що мінімізує випадки шахрайства під час здійснення благодійних заходів.
У зв`язку з модернізацією електронних сервісів на веб-порталі ДФС відтепер інформацією з реєстрів ДФС, які є загальнодоступними, можна скористатись у режимі реального часу.
Електронні сервіси «Дані про взяття на облік платників», «Дані реєстру платників ПДВ», «Реєстр платників єдиного податку», «Реєстр страхувальників», «Інформація про РРО» та «Інформація про книги ОРО», «Дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального», «Реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами» розміщенні у режимі «Інформація з реєстрів» відкритої частини електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (оновлена версія), а також у вкладці «Інформація з реєстрів» в меню електронних сервісів на головній сторінці веб-порталу ДФС. 
Шановні громадяни, користуйтеся електронними сервісами ДФС України!
 
Нову звітність про використання КОРО/РК подаємо вже в травні
Надвірнянська об»єднана ДПІповідомляє суб'єктам господарювання, які застосовують при проведенні розрахункових операцій книги обліку розрахункових операцій (КОРО) та розрахункові книги (РК), що звітність про використання КОРО/РК за оновленою формою №3ВР – 1 , затвердженою наказом Мінфіну від 21.01.2016р. №13, слід подавати починаючи з травня 2016 року за  квітень і подальші періоди.
 
Громадяни Надвірнянщини вже повідомили податківців про 11мільйонів доходів
Менше місяця залишилось до завершення кампанії декларування доходів громадян, яка розпочалась із 1 січня та триватиме до 3 травня 2016року.
Як розповівначальник Надвірнянської ОДПІ Василь Гнатюк, загалом на 5квітня вже відзвітували 155мешканці Надвірнянщини, які задекларували 11,3млн. грн. доходу. Це у на 2 млн. грн..більше, аніж у минулому році на цю ж дату.
Про  минулорічні доходи, які перевищують 1 млн. грн., вже повідомиводин декларант, якийотримавдохід від заробітної плати.
До бюджету буде спрямовано додаткових 385,1 тис.грн.податку на доходи фізосіб та військового збору.
НадвірнянськаОДПІ закликає громадян, які зобов’язані задекларувати свої доходи, зробити це у рамках граничних термінів (відповідно до Податкового кодексу).
Для того, щоб максимально зручно й швидко виконати конституційний обов’язок, Центр обслуговування платників працює:
понеділок та середа– з 9,00 до 18,00 год.;
вівторокта четвер– з 9,00 до 20,00 год.;
п’ятниця з 9,00 до 17,00 год.;
субота – з 9,00 до 16,00 год.
Просимо надвірнянців не зволікати із поданням декларації про майновий стан і доходи та скористатися можливістю зробити це  у зручний для себе час.
Графік виїздного прийому громадян посадовими особами
Для керівництва Надвірнянської ОДПІ звернення громадян мають важливе значення у забезпеченні постійного зв’язку з громадськістю, вирішенні проблем окремої людини і платників податків в цілому. Пріоритетом є виявлення основних причин, що породжують звернення громадян, та своєчасне вирішення проблем, які потребують негайного реагування.
 
Графік виїздного прийому громадян посадовими особами
Гнатюк Василь Петрович-начальник Надвірнянської ОДПІ –
с.Цуцилів, сільська рада-15.06.2016 з 10.00-12.00
 
Нагорняк Богдан Ярославович-перший заступник начальника Надвірнянської ОДПІ 
-с.Чорні Ослави, сільська рада-19.04.2016 з 10.00-12.00
-с.Чорний Потік, сільська рада-17.05.2016 з 11.00-13.00
 
Пліщук Оксана Миколаївна- заступник начальника Надвірнянської ОДПІ 
-с.Битків, сільська рада-15.06.2016 з 10.00-12.00
 
У Надвірнянській ОДПІ нагадують, що особистий прийом громадян посадовими особами Надвірнянської ОДПІ проводиться щоденно в робочі дні відповідно до затвердженого графіка за адресою м. Надвірна, вул. Визволення, 2. Попередній запис на особистий прийом  проводиться за номером телефону  2-35-76.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *