Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

“На шляху до впровадження нової редакції закону України “Про державну службу”

Ефективність державного управління прямо пропорційна ефективності підбору кадрів на державну службу. Тому нагальною є розробка нової системи рекрутингу державних службовців, яка б поєднувала новітні методи добору персоналу з особливостями проходження державної служби. Вирішення цього завдання пропонує прийнятий 17 листопада 2011 Закону Україну "Про державну службу". Зазначений закон повинен вступити в дію з 1 січня 2013. року, однак вже зараз в країні триває клопітка робота по підготовці до його впровадження.
Законодавчі зміни стосуватимуться багатьох питань функціонування державної служби, в тому числі і питань кадрового забезпечення органів виконавчої влади. Гак зазначеним законом вводяться профілі професійної компетентності. Це комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов'язків.
Запровадження профілів професійної компетентності державної служби дозволить:

  • диференціювати вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби та посадових обов'язків у державних органах відповідно до затвердженої структури; і

визначити за кожною посадою державної служби обсяг відповідальності та повноважень;

  • проводити оцінку відповідності рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби встановленим вимогам;

  • визначити особисті потреби державних службовців у навчанні та підвищенні рівня професійної компетентності;

– підвищити ефективність роботи з управління персоналом та якість роботи державних службовців.
На сьогодні уже підготовлений типовий профіль профкомпетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади. Також розпочато роботу щодо розробки і затвердження профілів профкомпетентності для посад державних службовців місцевих державних адміністрацій області. Вона проходитиме у три етапи.
На першому підготовчому етапі кожна райдержадміністрація повинна створити і затвердити склад комісії з розробки профілів професійної компетентності, яку очолюватиме керівник апарату. До складу комісії входитимуть працівники служби персоналу, юридичної служби, керівники структурних підрозділів Також до складу комісії можуть входити інші працівники державного органу, у тому числі з інших державних органів, а також експерти з числа фахівців у відповідній сфері.
Другий основний етап передбачає розробку проекту профілю професійної компетентності. Па основі аналізу положень чинних нормативних документів будуть сформовані вимоги до змісту та якості трудової (професійної) діяльності для кожної посади державної служби та вимоги до рівня професійної компетентності (досвіду роботи, напряму підготовки, професійних знань, умінь, навичок тощо) осіб, які претендують на зайняття посад державної служби.
На третьому заключному етапі відбудеться затвердження суб'єктами призначення остаточної редакції профілю професійної компетентності посади державної служби у райдержадміністраціях.
Кожний профіль профкомпетентності складатиметься з двох розділів: «Характеристика посади» та «Вимоги до рівня професійної компетентності особи». Відповідність рівня професійної підготовки осіб, які претендують на зайняття посад державної служби мінімальним необхідним вимогам, що визначені для кожної з цих посад керівниками державної служби у державних органах та затверджені наказом державного органу, буде обов'язковою умовою для прийняття на ці посади.
Виконання усієї цієї роботи вимагатиме чимало зусиль та відповідної компетентності. Тому Управління держслужби в області спільно з облдержадміністрацією розробили і затвердили графік надання виїзної методично-консультативної допомоги з питань розробки профілів професійної компетентності. Методична допомога буде надана усім 14 райдержадміністраціям області.       

                                                                                                     Матеріали підготовленій
                                                                                                     Управлінням державної служби
                                                                                                     Головдержслужби України
                                                                                                     в Івано-Франківській області

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *