Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Надвірнянська об’єднана ДПІ інформує:

Відповідальність за порушення трудового законодавства У 2015 році набрали чинності зміни до діючого законодавства щодо легалізації заробітної плати та посилення відповідальності за порушення норм трудового законодавства. Так, відповідно до оновленої редакції статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску, за формою згідно з додатком, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором. Повідомлення може бути подане засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису, на паперових носіях разом з копією в електронній формі та на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами. Повідомлення про прийняття працівника на роботу надані до територіальних органів Державної фіскальної служби не за місцем обліку роботодавця або не за встановленою формою вважаються такими що не подавалися. Посилено відповідальність роботодавців за порушення норм трудового законодавства. Зокрема, у разі допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення робітника на неповний робочий час, у разі якщо він фактично працює повний робочий час, або якщо виплати здійснюються без нарахування й сплати внеску та податку до роботодавців застосовуються штрафні санкції у розмірі 30 мінімальних зарплат на момент виявлення порушення, тобто 36540 грн., за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Інші порушення щодо вимог трудового законодавства призводять до штрафних санкцій у розмірі однієї мінімальної зарплати (1218 грн.). Посилено й адмінвідповідальність посадових осіб суб’єктів господарської діяльності. В новій редакції викладена стаття 41 Кодексу України про адміністративні порушення, в якій прописана відповідальність посадових осіб (юридичних та фізичних-підприємців), які використовують найману працю, у разі порушення норм трудового законодавства. Зазначені особи караються штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.). Кожне повторне порушення протягом року – 1000-2000 н.м.д.г. (від 17000 до 34000 грн.). Більше половини місцевого бюджету – податок із зарплат Упродовж першого місяця цього року до зведеного бюджету на Надвірнянщині перерахували 9,3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (у т.ч. майже 7 млн. грн. отримав місцевий бюджет та 2,3 млн. гр. – держказна). У загальній сумі надходжень місцевого бюджету цей податок складає майже 69 відсотків (всього місцевий бюджет отримав у січні 10,2 млн. грн.). Лідерами по сплаті ПДФО, як і в минулому році, залишаються: НГВУ «Надвірнанафтогаз», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», Центральна районна лікарня, Управління освіти Надвірнянської РДА, Відділ культури Надвірнянської РДА. Надвірнянська об»єднана ДПІ нагадує, що податок на доходи з виплат, нарахованих (виплачених, наданих), зокрема, у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які нараховуються у зв’язку з виконанням трудових відносин та за цивільно-правовими відносинами, починаючи з 1 січня 2016 року, здійснюється за ставкою 18%. Шановні громадяни! Деклараційна кампанія 2016 року триває Надвірнянська об»єднана ДПІ нагадує, що кампанія декларування громадянами доходів, отриманих ними протягом 2015 року, триває до 1 травня поточного року. Задекларувати отримані у минулому році доходи громадяни повинні шляхом надання до податкової інспекції за місцем свого проживання, тобто за місцем реєстрації у паспорті податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація). Звертаємо увагу, що декларування доходів у 2016 році фізичні особи – платники податків здійснюють за новою формою декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859, що зареєстрований Міністерством юстиції України 26.10.2015 за №1298/27743 (далі – наказ №859). Наказом №859 затверджена також Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. Обов’язковість подання окремими категоріями громадян річних декларацій та визначення і сплата ними податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору визначено нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс). До таких категорій громадян належать фізичні особи, які протягом 2015 року отримували доходи, що підлягають оподаткуванню, але з яких ПДФО та військовий збір не утримувався. Декларацію зобов’язані подати громадяни, які протягом звітного 2015 року отримували: – іноземні доходи; – доходи, які нараховувалися (виплачувалися, надавалися) фізичній особі двома або більше податковими агентами у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами, і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році це 14 6160 гривень (1218грн. х 120)); – доходи від особи, яка не є податковим агентом, тобто від нерезидента або фізичної особи, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність; Нагадуємо, що незалежна професійна діяльність це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб (підпункт 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Кодексу). Громадяни, які згідно з нормами Кодексу зобов’язані надатидекларацію, повинні прозвітувати до 1 травня 2016 року. Сподіваємося, що громадяни відповідально ставитимуться до вимог законодавства і своєчасно виконають свій конституційний обов’язок перед державою. Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за результатами 2015 року, можуть надати деклараціювпродовж усього 2016 року. Надвірнянська ДПІ про проведення перевірок у 2016 році Державна фіскальна служба України листом від 01.02.2016 № 3069/7/99-99- 22-04-02-17 в зв’язку з набранням чинності 01 січня 2016 року Закону України від 24 грудня 2015 року №909-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» роз’яснила зміни в податковому законодавстві щодо проведення перевірок. Зокрема, внесені зміни до підпункту 78.1.1 пункту 78.1. статті 78 Податкового кодексу виключили можливість проведення перевірок з питань дотримання податкового законодавства у разі, якщо отримано податкову інформацію або за наслідками перевірок інших платників податків виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового законодавства. Поряд з цим, в листі зазначено, що у разі отримання контролюючим органом податкової інформації, яка свідчить про порушення платником податків податкового законодавства, організацію та проведення документальних позапланових перевірок доцільно здійснювати на підставі підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу. Довідково : з листом Державної фіскальної служби України від 01.02.2016 №3069/7/99-99-22-04-02-17 можна ознайомитьсь за адресою :http://sfs.gov.ua/yuridichnim-osobam/podatkoviy-kontrol/listi-dps/235142.html Відомості про власну нерухомість, громадянин відображає у декларації У розділі VII податкової декларації про майновий стан і доходи "Відомості про власну нерухомість та/або нерухомість, яка надається в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)" зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного податкового року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об'єкта нерухомого майна. Кожній категорії об'єктів нерухомого майна призначається окремий номер: 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садовий (дачний) будинок; 5 – гараж; 6 – водойми; 7 – інше нерухоме майно. Кожний об'єкт нерухомого майна відображається платником податку окремо із зазначенням у відповідних графах номера категорії об'єктів, місцезнаходження (країна, адреса), року набуття права власності, загальної площі (значення вказується в квадратних метрах), значення власної частки в загальній площі (значення вказується як десятковий дріб), відмітки про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). До уваги платників ЄСВ! Змінено термін сплати сум пені та штрафів Надвірнянська об»єднана ДПІ повідомляє про зміну термінів сплати з 1 січня 2016 року сум пені та штрафів, передбачених нормами Закону України від 08.07.2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), зі змінами та доповненнями. Наразі, вони підлягають сплаті платником єдиного внеску протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення (абз.2 ч.14 та абз.2 ч.15 ст.25 Закону № 2464). Враховуючи зазначене, термін сплати по рішеннях, винесених територіальним органом ДФС до 31.12.2015 року включно, становитиме 10 робочих днів, винесених з 01.01.2016 року – 10 календарних днів. За довідковою інформацією з питань адміністрування єдиного внеску можна звернутись до Центру обслуговування платників. Додатково: лист Державної фіскальної служби України з зазначеного питання від 15.01.2016 №1261/7/99-99-17-03-01-17 розміщено на офіційному порталі ДФС України за адресоюhttp://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkovezakonodavstvo/listi-dps/66076.html. Паї здано в оренду. Чи потрібно декларувати доходи? Податковим агентом платника податку – орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) є орендар. Доходи від надання в оренду нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування за ставкою 18% та військовим збором у розмірі 1,5%. Обов’язкове подання декларації громадянами виникає, зокрема, у разі отримання у 2015 році доходів від оренди майна фізичної особи, в тому числі оренди земельного паю, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання. Тобто, власник земельного паю (орендодавець) повинен самостійно нараховувати та сплачувати в бюджет податок, якщо орендарем є фізична особа, яка не є суб’єктом господарювання. Громадяни, які самостійно обробляють земельні ділянки, надані їм у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства, та земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких перевищує 2 гектари, повинні декларувати дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції. У такому разі ставка за 2015 рік складає 15%, та у разі перевищення десятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 – 20% суми перевищення. Надвірнянська об»єднана ДПІ, деклараційна кампанія 2016 року, яка розпочалась з 1 січня, пов’язана з виконанням платниками податку на доходи фізичних осіб вимог Податкового кодексу України. Згідно з його положеннями у відповідних випадках вони зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримані ними протягом 2015 року. Нова форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 за №859. Користувався іпотечним житловим кредитом – частину суми процентів можна включити до податкової знижки Наразі триває Деклараційна кампанія – 2016. Декларування доходів – це не тільки виконання громадянином свого конституційного обов’язку, а і реалізація права громадян на податкову знижку. Зокрема, платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року. При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів. Таке право виникає в разі якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. Крім того, відповідно до пп. 166.3.8 п. 166.3 ст. 166 ПКУ фізична особа – резидент має право включити до податкової знижки суми витрат, які пов’язані із сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним. Право на включення до податкової знижки суми, розрахованої відповідно до ст. 175, надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому: об’єкт житлової іпотеки придбавається; збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання. У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту. Якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням. Порядок визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки регулюється ст. 175 ПКУ. Нагадуємо, що для реалізації права на податкову знижку за наслідками 2015 року необхідно заповнити та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня поточного року включно.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *