Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Об’єкти відділу освіти райдержадміністрації у 2012 році

Дошкільна освіта

Реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  забезпечує  розділ  «Дошкільна освіта» Програми "Розвиток освіти Надвірнянщини  на 2009-2015 роки". Виконання Програми сприяє вирішенню наступних завдань:

 • Дошкільна освіта

  Реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти  забезпечує  розділ  «Дошкільна освіта» Програми "Розвиток освіти Надвірнянщини  на 2009-2015 роки". Виконання Програми сприяє вирішенню наступних завдань:

  • Збереження й розвиток мережі дошкільних навчальних закладів району та запровадження різних форм дошкільної освіти , особливо у сільській місцевості;

  • Створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах різних типів;

  • Забезпечення готовності педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій в галузі;

  • Науково-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах району відповідно до сучасних вимог;

  • Активізація науково-дослідної, експериментальноїроботи, вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного досвіду,наукових ідей.

  Відповідно до освітніх запитів населення в районі поступово змінюється мережа дошкільних навчальних закладів: збільшується їх кількість, удосконалюється мережа груп.  В 2012- 2013 навчальному році в районі функціонує 29 навчальних закладів, з них:

  •  24 ДНЗ ( місто – 9, сільська місцевість – 15)

  • 5 навчально-виховних комплексів      (місто-1,cільська місцевість – 4).

  У 105 групах дошкільних навчальних закладів та НВК здобувають дошкільну освіту 2444дошкільнят (1441 дитина в  міських ДНЗ та 1003 дітей в сільських ДНЗ).Своєчасна та якісна підготовка  дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання за режимом та в обсязі, який найбільше влаштовує родину, забезпечується функціонуванням 37 круглорічних груп  короткотривалого перебування при загальноосвітніх навчальних закладах, в яких здобувають дошкільну освіту 576 дошкільнят. Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3до 6 (7) років  в районі становить 53% (в місті – 82%, в селі – 38%).
  Слід відзначити, що з 2005 року в районі почалось і надалі триває зростання кількості дошкільних навчальних закладів, а саме: 2005 р.- відновлено роботу Гаврилівського ДНЗ «Незабудка»,  2007 рік проведено реорганізацію Добротівської ЗОШ 1-11 ст. та  Ліснотарновицької ЗОШ 1-111 ст.  у навчально – виховні комплекси, 2008р.  –  відновлено роботу Лоївського ДНЗ «Росинка», 2012 рік – відновлено роботу Пасічнянського ДНЗ «Лісова казка».
  На протязі останніх 5 років спостерігається позитивна динаміка збільшення дошкільних груп та дітей в них.
              Кількість груп в ДНЗ
   

  Роки

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Кількість груп

  86

  90

  93

  100

  105

   
      Динаміка зростання кількості дітей в ДНЗ

  Роки

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Кількість дітей

  1465

  1971

  2042

  2180

  2444

   
  У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (від 06.07.10р. № 2442-VІ) постало завдання щодо охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей 5-річного віку. Станом на 01.09.2012 р. у районі проживає 1354 5 –ти річних дітей – майбутніх першокласників.  Всі діти  вищеназваної вікової категорії здобувають дошкільну освіту  (778 дітей відвідує дошкільні навчальні заклади та 576 дошкільнят – групи короткотривалого перебування при загальноосвітніх навчальних закладах) . Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей  5-ти річного віку становить 100%.
  Для забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання  психолого – педагогічної допомоги батькам, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї при районному інформаційно – методичному центрі створено консультативний центр для батьків (наказ відділу освіти Надвірнянської РДА №255 від 30.09.2011р.).
  Проте вищеназвана кількість закладів  та груп ще не повною мірою задовольняє потреби населення. Підтвердженням цього є наявність черг на влаштування дітей в дошкільні навчальні заклади (загальна кількість дітей на черзі – 372 дітей : у міських ДНЗ – 144,у сільських -228 дітей). У дошкільних навчальних закладах району списковий  склад дітей перевищує норму, однак щоденне відвідування  в середньому відповідає вимогам ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту».  На ста місцях в дошкільних навчальних закладах  виховується 141 дитина.
  Потенціал у розвитку мережі є:
  – у відкритті нових ДНЗ (наявний проект побудови ДНЗ у с. Пнів, с. Лісна Тарновиця та будівництво ДНЗ у с. Білі Ослави);
  – у відновленні роботи тимчасово закритого Середньомайданського ДНЗ «Ялинка»;
  – у відкритті нових груп у існуючих ДНЗ ( Гаврилівський ДНЗ «Незабудка», Надвірнянський ДНЗ «Вогник», Лоївський ДНЗ «Росинка», Ланчинський ДНЗ «Ромашка», Делятинський НВК).
  Станом на 01.10.2012 р. у дошкільних навчальних закладах району працює 311 педагогічних працівників, з них  222(73 %) педагогічних працівників мають вищу освіту,  89 педагогічних працівників ( 27%) – середню спеціальну.  В дошкільних навчальних закладах району працює 32 музичні керівники, що  сприяє 100%  забезпеченню дошкільних навчальних закладів вищеназваною категорією педагогічних працівників. 100% забезпечені дошкільні навчальні заклади і практичними психологами. Викликає стурбованість забезпечення дошкільних навчальних закладів фізичними інструкторами ( ці посади введені тільки в 3 навчальних закладах).
         Особливої уваги заслуговує робота медичної служби. У системі дошкільної освіти медичне обслуговування здійснюють медичні працівники, які входять до штату навчального закладу. У дошкільних  навчальних закладах працює 27 старших медичних сестер.
  В районі функціонує цілісна система методичної роботи з керівними і педагогічними кадрами, яка відповідає меті і завданням, передбаченими Програмою розвитку освіти в районі. Вся робота спрямована на підвищення теоретичного  і професійного рівня педагогічних працівників, надання допомоги вихователям щодо впровадження оптимальних форм і методів розвитку, виховання та навчання, реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Базової програми  «Я у Світі». 
       Методична робота здійснюється за такою структурою:

  • дискусійний клуб для керівників дошкільних навчальних закладів;

  • методичні об’єднання для вихователів дітей молодшого, середнього, старшого дошкільного віку, медичних сестер ДНЗ, музичних керівників ДНЗ;

  •  школа педагогічної майстерності вихователів-методистів (за званням);

  • Школа молодого педагога;

  • динамічна група вихователів-методистів (за посадою);

  Під час методичної роботи використовуються інтерактивні форми навчання дорослих.
     Успішна реалізація змісту дошкільної освіти здійснюється завдяки впровадженню в освітній процес педагогічних інновацій: педагогічні ідеї С. Русової, В. Сухомлинського, Марійки Підгірянки, ТРВЗ, наукові ідеї О. Дяченко, авторський стиль роботи М. Єфименка, елементи ейдетики,технологія Карла Орфа, система Кюїзенера у навчанні математики, навчання читанню за методикою М. Зайцева, Л.Шелестової.
    Велику роль у здійсненні методичної роботи відіграють опорні дошкільні навчальні заклади:

  • ДНЗ « Квітка Карпат» м. Надвірна  – Формування готовності до школи в умовах дошкільного навчального закладу»

  • ДНЗ «Ромашка» смт. Ланчин – «Цивільних захист в дошкільному навчальному закладі»

  На постійному контролі відділу освіти Надвірнянської РДА залишається питання харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Питання стану організації харчування, виконання натуральних норм харчування, дотримання технології приготування страв, забезпечення дошкільних навчальних закладів технологічним обладнанням та посудом, організація різних форм співпраці з батьками щодо забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітей, організація харчування дітей пільгових категорій, проведення контролю за організацією харчування, плановість, різновидність, систематичність стояли на порядку денному  нарад керівників на протязі 2010, 2011, 2012 років. У місцевих бюджетах на організацію харчування дошкільнят на 2012 рік передбачено суму в кількості 1803000 гривень, що на 184000 грн. більше в порівнянні з минулим роком. Це сприяє забезпеченню раціонального харчування дошкільнят.

  Так, вихованці дошкільних навчальних закладів харчуються  щоденно на 17 грн. у міських ДНЗ та на 12 грн. у   сільських ДНЗ. В середньому по району  вартість харчування становить 14 грн. У літній оздоровчий період витрати на харчування у всіх дошкільних навчальних закладах  збільшено на 10%  та організовано додатковий прийом їжі – другий сніданок у  вигляді фруктів та соків, які видаються під час прогулянки. Слід зазначити, що виходячи із  режиму роботи дошкільних навчальних закладів ( 9-ти годинний, 10,5 – ою годинний та 12 –ти годинний) і режим харчування визначено триразовий та чотириразовий. Відповідно до чинного законодавства в галузі дошкільної освіти для покращення стану харчування дітей в ДНЗ залучаються батьківські кошти. По місту це становить 50% від вартості харчування, по селу – 30%. Діти пільгових категорій ( діти – сироти, напівсироти, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей), які перебувають на вихованні в дошкільних навчальних закладах, харчуються безкоштовно або ж батьківська плата складає 50% .  Аналіз харчування свідчить про те, що діти отримують відповідно до натуральних норм основні продукти харчування (молоко, масло, сир твердий та кисломолочний, м’ясо, картоплю, овочі тощо.

  Однак, в питанні щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів існує чимало проблем. Зокрема, не у всіх  дошкільних навчальних закладах наявні Державні акти на право користування земельною ділянкою. Проблемним  залишається заміна вікон і дверей, поновлення дитячих меблів ( столів, стільців, ліжечок). Існує потреба у забезпеченні дошкільних навчальних закладів комп’ютерною технікою та підключенні до мережі Інтернет. На жаль, лише 5 дошкільних навчальних закладів забезпечено персональними комп’ютерами , що становить 21 %  від загальної кількості ДНЗ і тільки1 із них підключений до мережі Інтернет .
   
  Загальна середня освіта
  В 2012-2013 навчальному році у районі функціонує:
  –  5 навчально-виховних комплексів (2 – І-ІІ ст. та 3 – І-ІІІ ст.);
   –  1 ліцей з поглибленим вивченням математики та фізики;
  .-  1 загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів;
   –  28 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів;
   –  8 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів;
   –  11 загальноосвітніх шкіл І ступеня.
  В 54 навчальних закладах району навчається 14066 учнів у 721 класі. З них, у сільській місцевості – 38 навчальних закладів, де навчаються 8677 учнів у 467 класах.
  З них:

  № з/п

  Тип НЗ

  К-сть НЗ

  К-сть учнів

  К-сть класів

  К-сть ГПД

  В тому числі НВК

  К-сть НЗ

  К-сть учнів

  К-сть класів

  К-сть ГПД

  1.  

  І-ІІІ ст.

  22

  7403

  373

  37

  2

  450

  24

  3

  1.  

  І-ІІ ст.

  8

  1079

  74

  4

  2

  331

  21

  1

  1.  

  І ст.

  8

  195

  20

  1

   

  Середня наповненість класів по району становить 19,5, а по сільській місцевості – 18,6.
  В порівнянні з минулим навчальним роком загальна кількість учнів зменшилася на 291, в тому числі по селу на 249.Внаслідок зниження рівня народжуваності зменшувалася чисельність учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Це стало причиною організації індивідуального навчання в 8 навчальних закладах району (41 учень), учні яких проживають у селах і селищах (кількість учнів у класі становить менше ніж п’ять осіб). З них, в 7 загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня сільської місцевості (37 учнів).

       Спільними зусиллями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування проводиться значна робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних установ та загальноосвітніх закладів. Підводячи підсумки робіт, проведених в напрямку зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ та ЗОШ в 2012році, необхідно відзначити позитивні зрушення в даному питанні. Зокрема:

  1. Заміна вікон та дверей(дотримання санітарно-гігієнічних  норм в навчальних закладах та збереження і зміцнення здоров`я  учнів, раціональне використання та економія енергоресурсів), підписано угоду на виконання робіт по заміні вікон та дверей в навчальних закладах:

   • Ланчинська ЗОШ І-ІІст. – 37000 грн. (вікна)

   • Лоєвська ЗОШ І-ІІІст. – 5300 грн.

   • Фитьківська ЗОШ І-ІІІст.  – 3000 грн.(вікна), 7250 грн. (двері)

   • Волосівський НВК – 3000 (двері)

   • Білоославська ЗОШ І-ІІІст.  – 5250 грн.

   • Чорноославська ЗОШ І-ІІІст. – 57000 грн. – 18 шт.(вікна), 1 шт. (двері)

   • Назавизівська ЗОШ І-ІІІст. – 30000 грн.

  Стримбівська ЗОШ І-ІІст. – 7 шт. (вікна) – БО «Відродження» громади
  –    Надвірнянська ЗОШ –інтернат – 98000 грн.,
  –    ДНЗ «Дударик» с. Саджавка – 19 шт. – 44000 грн.
  –    ДНЗ «Золотий ключик» с. Парище – 8 шт. – 12000 грн.
  –    ДНЗ «Пролісок» м. Надвірна  – 12 шт. – 24000 грн. –    ДНЗ «Ромашка» с. Ланчин – 27 шт. (вікна), 7шт. (двері)
  –    ДНЗ «Журавлик»  с. Зелена – 14 шт. – 18090 грн.
  –    ДНЗ «Гуцулочка» с. Бистриця  – 4шт. (двері), 3шт. (вікна) на суму – 9685 грн.
  –    ДНЗ «Незабудка» с. Гаврилівка  – 1шт. (вхідні двері) та 4 шт.(вікна) на суму – 8974 грн.
  –     ДНЗ «Вогник»  м. Надвірна  – 1 шт. (вхідні двері) – 5900 грн.
  –    ДНЗ «Світлячок» м. Надвірна – 4 шт. (двері) – 2900 грн.
  –    ДНЗ «Сонечко» смт. Делятин – 1 шт. (вхідні двері) – 13000 грн. та вікна на суму 19000 грн.
  –    Делятинський НВК – вікна та двері – 40000 грн. (приміщення басейну)

  1. Ремонт приміщення  (покращення соціально-побутових умов, збереження від руйнування)

   • Білоославська ЗОШ І-ІІІст. – 17665 грн.

   • Пнівська ЗОШ І-ІІІст. – 18000 грн.

   • Пасічнянська ЗОШ І-ІІІст. – 82000 грн.

   • Надвірнянська ЗОШ І-ІІІст. №1 – 2000 грн.

   • Надвірнянський  МНВК – 11000 грн.

   • Надвірнянська ЗОШ І-ІІІст. №3 – 9000 грн. (актовий зал)

   • Делятинська ЗОШ І-ІІІст. №3 – 31300 грн. (в т.ч. 10200 грн. – спонсорські)

   • Середньомайданська ЗОШ І-ІІІст. – 4200 грн.

   • Делятинський МНВК _- 7500 грн.

   • Делятинська ЗОШ І-ІІІст №1 – 14400 грн.

   • Приміщення відділу освіти – 2000 грн.(придбання буд. матеріалів)

   • ДНЗ «Золотий ключик» с. Парище – 3000 грн.

   • ДНЗ  «Лісова казка» с. Пасічна – 42000 грн.

   • ДНЗ «Незабудка» с. Гаврилівка – виготовлено ПКД, 99000 грн.- поточний ремонт приміщення.

   • ДНЗ «Вогник» м. Надвірна – 6055 грн.

   • ДНЗ «Пролісок» м. Надвірна – 28270 грн.

  2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво

   • Молодківська ЗОШ І-ІІІст. – 40000 грн.

   • Чорнопотоківська ЗОШ І-ІІІст. – 3500 грн. (експертиза кошторису щодо реконструкції навчального закладу)

  3. Завершення робіт по реконструкції плавального басейну  (створення умов для заняття плаванням в освітньому закладі)

   • Делятинський НВК – 140000 грн.(опоряджувальні та сантехнічні роботи)

  4. Ремонт системи опалення (забезпечення відповідного температурного режиму)

   • Делятинська ЗОШ І-ІІІст. №3 – 3000 грн.

   • Надвірнянська ЗОШ І-ІІІст. №4 – 5830 грн.

   • Середньомайданська ЗОШ І-ІІІст. – 5000 грн.

   • Надвірнянська ЗОШ І-ІІІст.№1 – 12230 грн.

   • Делятинська ЗОШ І-ІІст. – ( перевід на локальне опалення на твердому паливі)

   • Надвірнянська ЗОШ І-ІІІст. №2 – 40100 грн. (заміна теплотраси)

   • Верхньомайданська ЗОШ І-ІІст. – 99000 грн.

  5. Заміна котлів (забезпечення відповідного температурного режиму, економія енергоносіїв)

   • Волосівський НВК – 48000 грн. (1шт.)

   • Ліснотарновецький НВК – ведуться роботи по встановленню модульної котельні.

  6. Ремонт покрівлі (зберігання приміщення від руйнування)

   • Делятинська ЗОШ І-ІІІст. №1 – 400000 грн. (ведуться роботи, обл.. бюджет)

   • Бистрицька ЗОШ І-ІІІст. – 30000 грн.

   • Зеленська ЗОШ І-ІІІст. – 29550 грн.

   • Стримбівська ЗОШ І-ІІст. – 47100 грн.

   • Каміннецька ЗОШ І-ІІст. – 30000 грн.

   • Переріслянська ЗОШ  І-ІІІст. – 30000 грн.

   • Пнівська ЗОШ І-ІІІст. – 17000 грн. (дах котельні)

   • Зеленська ЗОШ Іст. – 77000 грн. (в т.ч. 50000 грн. – спонсорські)

   • ДНЗ «Сніжинка»  м. Надвірна – 73550 грн.

  7. Придбання будівельних матеріалів для поточних ремонтів навчальних закладів  – 137500 грн.

  Проведено косметичні ремонти в усіх ДНЗ району.

  1. Ремонт спортзалу (оздоровлення та налагодження належного навчально-виховного процесу)

   • Битківська ЗОШ І-ІІІст. №1 – 25000 грн.

  2. Ремонт фасаду (зберігання приміщення від руйнування)

   • Волосівський НВК – 14000 грн.

   • Делятинська ЗОШ І-ІІІст. №3 – 1800 грн.

  3. Ремонт електромережі (налагодження навчально-виховного процесу та створення безпечних умов праці)

   • Чорноославська ЗОШ І-ІІІ ст. – 26000 грн.

  4. Ремонт водопостачання та водовідведення та облаштування внутрішніх туалетів  (забезпечення водопостачанням, дотримання санітарно-гігієнічних норм для збереження і зміцнення здоров`я учнів)

   • Цуцилівський НВК  – 3800 грн.

   • Гвіздська ЗОШ І-ІІІст. – 80700 грн.

   • Фитківська ЗОШ І-ІІІст. – 30000 грн.

   • Лоївська ЗОШ І-ІІІст. – 24500 грн. (виготовлення ПКД на будівництво санвузлів)

   • Добротівський НВК – 20440 грн. (ремонт санвузлів)

   • ДНЗ «Квітка Карпат» м. Надвірна – 104000 грн. (проведено водопостачання холодної та гарячої води).

  5. Проведено тендер на будівництво спортивних залів  (оздоровлення та налагодження належного навчально-виховного процесу)

   • Переріслянська ЗОШ І-ІІІст. – 100000 грн.

   • Зарічанська  ЗОШ І-ІІІст. – 100000 грн.

   • Саджавська ЗОШ І-ІІІст. – 21375 грн. (ПКД на будівництво спортивного залу)

  6. Проведено тендер на будівництво шкільного приміщення

   • Чорнопотоківська ЗОШ І-ІІІст. – 100000 грн.

  7. Ремонт харчоблоку

   • ДНЗ «Сніжинка» м. Надвірна – 30227 грн.

   • Ланчинська ЗОШ І-ІІст. – будівництво їдальні Ланчинська ЗОШ І-ІІІст. – 101300 грн.

        18. Ремонт фундаменту та стін (зберігання приміщення від руйнування)
  – Ланчинська ЗОШ І-ІІІст. – 85000 грн. (виготовлення ПКД по підсиленню фундаменту)
  19. Благоустрій території навчальних закладів

  • Парищанська ЗОШ І-ІІІст. – влаштування тротуарної плитки 

  • Ланчинська ЗОШ І-ІІст. – огорожа шкільного Черниківська ЗОШ І-ІІст. – влаштування спортивного майданчика

  • Молодківська ЗОШ І-ІІІст. – придбання буд. матеріалів Ліснотарновецький НВК – 6800 грн. (огорожа)

        20. Оновлено меблі
            –    ДНЗ «Дюймовочка»  с. Пнів – 4000 грн. (дитячі меблі), 1200 грн.          (столи),  10000 грн. (дитячі ліжечка  – 20 шт.)
            –     ДНЗ «Дударик»  с. Саджавка – 4200 грн. (меблі для методичного кабінету)
             –     ДНЗ  «Журавлик» с. Зелена – 9014 грн. (меблі для групи)
             –     ДНЗ  « Росинка» с. Лоєва – 5500 грн. (шафи)
             –     ДНЗ «Квітка Карпат» м. Надвірна – 10 шт. (столи), 30 шт. (стільці) на суму 6400 грн.
             –     ДНЗ «Вогник» м. Надвірна  -12 шт. (столи), 50 шт.(стільці) на суму 6008 грн.
             –     ДНЗ «Світлячок» м. Надвірна – 4 шт. (столи) – 920 грн., 25 шт. (стільці) – 1800грн.
           21. Оновлено технологічне обладнання
             –      ДНЗ «Пролісок»  м. Надвірна  – 3200 грн. (холодильна камера)
             –      ДНЗ « Світлячок» м. Надвірна – 3400 грн. (холодильна камера)
   –      ДНЗ «Незабудка» с. Гаврилівка  – 886 грн. (м’сорубка)
          22.Мякий інвентар
   –      ДНЗ «Пролісок»  м. Надвірна – 3400 грн. (килими),  1800 грн. (штори)
    –      ДНЗ «Гуцулочка»  с. Бистриця  – 1000 грн. (килим)
    –       ДНЗ «Дюймовочка» с. Пнів  – 1000 грн. (постільна білизна)
         23. Харчування учнів 1-4 класів (січень –вересень) – 1810081.84 грн.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *