Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Особливості виплати матеріальної допомоги на оздоровлення для медичних і фармацевтичних працівників

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про відпустки» щорічну відпустку за проханням працівника може бути поділено на частини за умови, що основна безперервна її частина буде становити не менше 14 календарних днів. У випадку поділу щорічної відпустки на частини допомога на оздоровлення надається лише один раз. При цьому допомога може бути надана у будь якій частині відпустки.
Стосовно виплати матеріальної допомоги на оздоровлення для медичних і фармацевтичних працівників, то така виплата є обов’язковою згідно з абз.3 п.2 постанови Кабінету міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери». Вона виплачується у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розкладі установи з урахуванням всіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку, без урахування інших доплат і надбавок).

Основною умовою для нарахування і виплати матеріальної допомоги на оздоровлення цій категорії працюючих є надання щорічної оплачуваної відпустки.

Водночас фахівцям з вищою немедичною освітою матеріальну допомогу на оздоровлення можна виплатити на підставі п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519. Цією нормою керівникам закладів охорони здоров’я надано право в межах фонду оплати праці надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік. Тобто в цьому випадку законодавство не прив’язує її виплату до факту надання щорічної відпустки. Якщо фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі на відповідний рік недостатньо, матеріальну допомогу не виплачують.

Згідно з п.4 постанови Кабінету міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» основною умовою для нарахування і виплати матеріальної допомоги на оздоровлення цій категорії працюючих є рішення керівника та наявність фонду оплати праці. Тобто її можуть надати у будь-який період за заявою працівника.

Якщо коштів не вистачає на виплату в розмірі посадового окладу, матеріальну допомогу виплачують в меншому розмірі. Це повинно бути врегульовано колективним договором або положенням про матеріальну допомогу, яке є додатком до колективного договору.

Департамент соціальної політики ОДА також інформує, що крім медичних і фармацевтичних працівників, в обов’язковому порядку надається матеріальна допомога на оздоровлення таким категоріям працівників бюджетних установ:

– педагогічним і науково-педагогічним (пп.1 ст.57 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-19/ВР);

– працівникам бюджетних закладів і установ освіти (пп.5 п.4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»);

– бібліотекарям (п.3 постанови Кабінету міністрів України від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»);

– працівникам будинків культури, музеїв (п.2 постанови Кабінету міністрів України від 09.12.2015 № 1026, п.4 постанови Кабінету міністрів України від 22.01.2005 № 82);

– державним службовцям (ст. 57 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII).

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *