Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

«Підстави відмови у відкритті виконавчого провадження »

При завершені процедурної стадії судового провадження позивачам видаються на підставі рішення виконавчі документи, які пред’являються на примусове виконання до органів державної виконавчої служби. 

При завершені процедурної стадії судового провадження позивачам видаються на підставі рішення виконавчі документи, які пред’являються на примусове виконання до органів державної виконавчої служби. 
В свою чергу державний виконавець зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред’явлення такого документа до виконання, він відповідає вимогам, передбаченим Законом України «Про виконавче провадження» і пред’явлений до виконання до відповідного органу державної виконавчої служби.
Але трапляються випадки коли виданий та пред’явлений виконавчий документ не відповідає вимогам визначеним ЗУ «Про виконавче провадження». В такому випадку державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження шляхом винесення відповідної постанови.

Державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження в слідуючих
– пропуску встановленого строку пред’явлення документів до виконання;
– неподання виконавчого документа, зазначеного у статті 17Закону України «Про виконавче провадження»та не подання заяви про відкриття виконавчого провадження;
– якщо рішення, на підставі якого видано виконавчий документ, не набрало законної юридичної сили, крім випадків, коли воно у встановленому законом порядку допущенодо негайного виконання;
– пред’явлення   виконавчого   документа   до  органу державної   виконавчої  служби не за місцем або не за підвідомчістю виконання рішення;
– якщо не закінчилася відстрочка виконання рішення, надана судом, яким постановлено рішення;
– невідповідності   виконавчого  документа вимогам, передбаченим статтею  18 цьогоЗУ«Провиконавч провадження»
– якщо виконавчий документ повернуто стягувачу  за його заявою, крім виконавчих документів про стягнення аліментів та інших періодичних платежів;
– наявності інших передбачених законом обставин, що виключають здійснення виконавчого провадження.
Про відмову у відкритті виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову протягом трьох робочих днів, а за рішенням що підлягає негайному виконанню, не пізніше наступного робочого дня  з дня надходження виконавчого документа і не пізніше наступного дня надсилає її заявникові разом з  виконавчим документом.
У разі відмови у відкритті виконавчого провадження  на підставі пункту 6 частини першої ст..26 ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець роз’яснює заявникові право на звернення до суду чи іншого органу (посадової особи), які видали виконавчий документ , щодо приведення його у відповідність з вимогами статті 18 цього закону.
 Постановадержавного виконавцяпро відмову в відкритті виконавчого провадження може бути оскаржена стягувачем до суду в 10-денний строк із моменту її одержання.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *