Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПОРЯДОК призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 83 затверджено Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – комунальні послуги) в умовах підвищення цін і тарифів на зазначені послуги, який набирає чинності з 1 липня 2014 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 83 затверджено Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – комунальні послуги) в умовах підвищення цін і тарифів на зазначені послуги, який набирає чинності з 1 липня 2014 року.
Дія цього Порядку поширюється на сім'ї, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї. До складу сім'ї включаються особи, які зареєстровані у житловому приміщенні (будинку).
Розрахунок сукупного доходу для призначення компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг (далі – компенсація) провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.
У разі коли будь-хто з працездатних членів сім'ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім'ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Призначення компенсації здійснюється управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації.
Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (далі – субсидія), які надаються відповідно до законодавства) після підвищення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів на комунальні послуги. При цьому застосовуються норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.
Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку) (далі – заявник), з відповідною заявою та пред'являє паспорт.
У заяві зазначаються такі відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку): прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік народження, серія, номер паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця або особи без громадянства), ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), види отримуваного доходу за попередні шість місяців та згода на обробку персональних даних. Крім того, наводиться перелік комунальних послуг, якими користується сім'я, із зазначенням реквізитів підприємств, що надають послуги.
До заяви додаються:
–         довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
– довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку), за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики від 27 серпня 2004 р. № 192 (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги);
Та довідки, видані житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та підприємствами, що надають комунальні послуги (далі – підприємства):
–  середньомісячний розмір плати за фактично спожиті комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидій, які надавалися відповідно до законодавства) до зміни цін і тарифів на комунальні послуги – окремо для опалювального та неопалювального періоду;
– розмір плати за комунальні послуги виходячи з фактичного обсягу середньомісячного споживання комунальних послуг у попередньому періоді у межах норм споживання (з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства) після зміни цін і тарифів на комунальні послуги – окремо для опалювального та неопалювального періодів.
Управління соціального захисту населення здійснює розрахунок компенсації у такій послідовності:
1) визначає розмір плати за комунальні послуги після зміни цін і тарифів на послуги як різницю між розміром плати за комунальні послуги, зазначених у довідках комунальних служб, і розміром частки субсидії, призначеної для відшкодування витрат на оплату таких послуг, після зміни цін і тарифів на комунальні послуги;
2) визначає розмір компенсації як різницю між розрахованим відповідно до вищезазначеного розміром плати за комунальні послуги після зміни цін і тарифів на послуги і середньомісячним розміром плати за фактично спожиті комунальні послуги, зазначених у довідках комунальних служб.
Розмір компенсації розраховується окремо для кожного виду комунальних послуг в опалювальний, неопалювальний періоди, а також у неповні місяці опалювального періоду пропорційно кількості днів опалювального періоду у зазначених місяцях.
Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014 – 2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності Порядку, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року.
У разі підвищення цін і тарифів на комунальні послуги протягом періоду надання компенсації її розмір перераховується з урахуванням такого підвищення.
Управління соціального захисту населення щомісяця до 25 числа подає підприємствам списки осіб, яким призначено компенсацію, із зазначенням її розміру. Компенсація щомісяця перераховується підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.
Надання компенсації припиняється:
–     за поданням підприємства, якщо заявник не оплачує комунальні послуги (крім випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами) – з місяця, в якому надійшло таке подання. Подання вноситься підприємствами до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникли такі обставини;
–     якщо заявник приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), що вплинули на встановлення права на компенсацію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума компенсації, – з місяця, в якому виявлено порушення;
–     у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання компенсації (зокрема смерть одинокої особи), – з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
–     за заявою отримувача компенсації – з місяця, що настає за місяцем подання відповідної заяви.
У разі коли надання компенсації припинено у зв'язку з тим, що заявник не оплатив спожиті комунальні послуги, він набуває право на отримання компенсації з місяця, що настає за місяцем подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання компенсації.
Сума компенсації, перерахованої надміру внаслідок свідомого подання заявником документів з недостовірними відомостями, повертається. У разі коли заявник добровільно не повернув надміру перераховану суму компенсації, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *