Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ  проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації   «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 

 

Проєкт розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації

 

«Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення з 16 квітня 2024 року на офіційному веб-сайті Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації у розділі «Регуляторна політика» проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету», що повинне посприяти вирішенню проблем щодо безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, та визначити середню вартість ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни та аналізу його регуляторного впливу.

 

Зауваження та пропозиції до проєкту розпорядження прийматимуться впродовж одного місяця (до 16.05.2024) з дня оприлюднення цього повідомлення у письмовому або електронному вигляді за адресою:

78400 м. Надвірна

майдан Шевченка, 3

тел. 2 65 27

е-mail: uszn@nadrda.gov.ua

Управління соціального захисту населення

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту розпорядження

 «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 

 1. Визначення та проблеми, яку передбачається розвязати шляхом державного регулювання.

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія данного розпорядження, є необхідність виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», та з метою визначення середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності.

Необхідність встановлення середньої вартості ритуальних послуг зумовлена зміною тарифів на дані послуги.

 

 1. Цілі державного регулювання.

Основна ціль зазначеного проєкту розпорядження – це визначення середньої вартості ритуадьних послуг, необхідної для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб  з інвалідністю внаслідок війни, що є підставою для проведення відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни організації, яка здійснює поховання.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

У ситуації, що склалася не передбачено альтернативних способів досягнення позначених цілей, крім затвердження вартості окремих видів ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, розпорядженням районної державної адміністрації.

На сьогоднішній день відсутній регуляторний акт, яким встановлена вартість ритуальних послуг, тому вирішити дану проблему можна лише його прийняттям.

      

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є вирішення середньої вартості ритуальних послуг.

Розпорядження передбачає здійснення відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни ритуальній службі, яка дійснює поховання, шляхом надання розрахунку та акту звірки виконаних робіт до органів соціального захисту населення сільських, селищних чи міських рад територіальних громад району.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації.

 

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття розпорядження «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету» дасть змогу встановити середню ціну на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб  з інвалідністю внаслідок війни.

З прийняттям проєкту розпорядження вартість ритуальних послуг, визначених для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, не перевищуватиме середню ціну на відповідні ритуальні послуги, що склалися в районі, тим самим буде досягнуто ефективне використання бюджетних коштів, прозорість та дотримання принципу соціальної справедливості.

Головним зовнішнім фактором, що може негативно вплинути на дію регуляторного акта, є посилення інфляційних процесів у державі, що може привести до росту цін на ритуальні послуги.

 

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дане розпорядження буде сприяти ефективному використанню бюджетних коштів на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, реалізації гарантій та прав громадян на соціальний  захист згідно з чинним законодавством, шляхом отримання громадянином безоплатних ритуальних послуг. Визначення очікуваних результатів прийняття цього регуляторного акта проводиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

Витрати Вигоди
Сфера інтересів держави
Витрати на відшкодування поховання

учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб  з інвалідністю внаслідок війни

Реалізація державної політики у сфері

соціального захисту учасників бойових дій, постраждалих учасників       Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Субєкти господарювання
Не очікується Збільшення надходження коштів, зайнятість працівників організацій
Сфера інтересів громадян
Моральні та деякі матеріальні витрати

під час ритуалу поховання

Економія власних коштів при проведенні поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих  учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

Таким чином, при незначних затратах вигоду має населення, витрати несе тільки держава.

 

 1. Обгрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акту – безстрокове. При потребі будуть внесені зміни у разі змін у чинному законодавстві України та середньої вартості, що склалася в районі на ритуальні послуги.

 

 1. Показники результативності акта.

Основний показник результативності дії регуляторного акта – вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

– кількість учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

– кількість звернень щодо безоплатного поховання.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Для визначення значень показників результативності данного регуляторного акта планується використання виключно статистичних даних шляхом підрахунку кількості укладених договорів між ритуальною службою і фізичними особами про надання ритуальних послуг.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом 1 місяця від дня опублікування проєкту розпорядження та аналізу його регуляторного впливу в письмовому виді за адресою м. Надвірна, майдан Шевченка, 3, управління соціального захисту населення Надвірнянської районної державної адміністрації.

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Надвірнянської районної

державної адміністрації                                                                   Іван ГУРМАК

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації
«Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 1. Мета

Метою прийняття розпорядження є цільове використання коштів обласного бюджету на оплату витрат пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Прийняття цього розпорядження зумовлене необхідністю визначення середньої ціни на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

 1. Основні положення проєкту акту

Визначення середньої ціни на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

 1. Правові аспекти

Проєкт розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації приймається на підставі частини першої статті 6, підпункту 1 частини першої статті 23, частин першої та шостої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 526 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності, на 2023-2026 роки», зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 12 грудня 2023 року за № 1074/4.

 1. Фінансово – економічне обґрунтування

Реалізація цього розпорядження не потребує додаткових фінансових затрат.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт розпорядження не потребує погодженню з заінтересованими особами. Підлягає державній реєстрації у в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

 1. Оцінка відповідності

У проєкті розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації. Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту розпорядження врегулює питання визначення середньої ціни на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

Реалізація проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації не матиме негативного впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Начальник управління соціального

захисту населення Надвірнянської

районної державної адміністрації                                                  Іван ГУРМАК

«_____»__________2024р.

 

 

 

проєкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету

 

Відповідно до частини першої статті 6, пунктів 1, 3 частини першої статті 23, частин першої та шостої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини першої статті 4 та частини першої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 526 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності на 2023-2026 роки», зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 12 грудня 2023 року за № 153/489, з метою цільового використання коштів обласного бюджету на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

 1. Затвердити середню ціну ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності, що додається.

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Надвірнянської районної державної адміністрації від 25 лютого 2019 року № 52 «Про затвердження середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 15 березня 2019 року за № 24/1571.

 

 1. Середня ціна ритуальних послуг визначена по Надвірнянському районі, яка склалася станом на 01 січня 2024 року, відповідно до поданої територіальними громадами району інформації про середню ціну ритуальних послуг у територіальній громаді.

 

 1. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції з дня його офіційного опублікування.

 

 1. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – управління соціального захисту населення Надвірнянської районної державної адміністрації (І.Гурмак).

 

 1. 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Надвірнянської районної державної адміністрації Л. Свідрак.

 

 

Голова районної державної

адміністрації – начальник

районної військової адміністрації                         Петро ХМЕЛЬОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження Надвірнянської районної військової адміністрації

 

від __________ № ______

 

СЕРЕДНЯ ЦІНА

ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних з похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності

 

№п/н  

Вид ритуальних послуг

Середня ціна на ритуальні послуги у територіальних громадах району, грн  

Середня ціна по району, грн

 

 

 

 

 

 

 

Ворох-тян-ська ТГ                                                                                                                                                                                                                                     

Деля-тин-ська ТГ Лан-чин-ська ТГ Над-вірнян-ська ТГ Пасіч-нянська ТГ Пере-ріслян-ська ТГ Поля-ницька ТГ Ярем-чан-

ська ТГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Надання труни 4333,00 6000,00 6500,00 8000,00 5800,00 6600,00 6205,00
2 Надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього) 1016,00 633,00 1100,00 1200,00 1200,00 650,00 966,00
3 Надання транспортних послуг 1200,00 1200,00
4 Копання могили

(вручну/

технікою,

4000,00 6000,00 4750,00 745,00

 

 

3874,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
опускання труни, закопування могили) в літній період  
5 Копання могили (вручну/

технікою, опускання труни, закопування могили) в зимовий період

4000,00 6000,00 4750,00 1304,00 4014,00
Всього влітку 9349,00 12633,00 13550,00 9945,00 7000,00 7250,00 12245,00
Всього взимку 9349,00 12633,00 13550,00 10504,00 7000,00 7250,00 12385,00

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Надвірнянської районної

державної адміністрації                                                                                                                                        Іван ГУРМАК

 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *