Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Праця неповнолітніх працівниківНеповнолітні, тобто особи, котрі не досягли віку 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в області охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України (ст.187 КЗпП). 
Нарівні з цим для них встановлено додаткові пільги і гарантії трудових прав.


Усі особи, молодші 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові (ст. 191 КЗпП).

Не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років. За згодою одного з батьків або особи,що його замінює, можуть, як вийняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Також для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров»ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягнення ними 14 віку за згодою одного з батьків або особи,що його замінює (ст.188 КЗпП).

Неповнолітні громадяни згідно з Кодексом законів про працю України в сфері трудового законодавства користуються такими гарантіями, пільгами:

Скорочена тривалість робочого часу: працівникам у віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень; для осіб віком від 15 до 16 років, учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул – 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини вищевказаної максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку, тобто 12 годинам на тиждень для осіб у віці до 16 років, або 18 годинам на тиждень для осіб у віці від 16 до 18 років (ст..51 КЗпП).

Право на безкоштовний медичний огляд. Усіх неповнолітніх осіб приймають на роботу лише після попереднього медичного огляду. І в подальшому, до досягнення ними 21 року, вони щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

Норми виробітку для робітників до 18 років встановлюються, виходячи з норм виробітку для дорослих робітників, пропорційно скороченому робочому часу для осіб, що не досягли 18 років (ст. 193 КЗпП). Ці норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом. 

Право на оплату праці при скороченій тривалості щоденної роботи. Заробітна плата працівникам, молодшим 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівників молодше 18 років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з  тривалістю щоденної роботи дорослих працівників. Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати (ст.194 КЗпП).

Відпустки працівникам віком до 18 років.

Працівникам віком до 18 років щорічні відпустки надаються у зручний для них час тривалістю 31 календарний день (ст..75,195 КЗпП). Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання 6-місячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

При використанні праці неповнолітніх для працедавців існують законодавчо встановлені обмеження:

–    в інтересах охорони здоров'я неповнолітніх забороняється застосування їх праці на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. №46 (Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №11-12. – С. 850);

–    забороняється також залучати осіб, молодших 18 років, до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст.190 КЗпП). Ці норми диференційовано залежно від статі та віку неповнолітніх працівників і затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 р. №59 (Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – 1996. – №6).

–    забороняється залучати працівників, молодших 18 років, до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні (ст..192 КЗпП).Порядок та особливості звільнення працівників віком до 18 років.

Звільнення працівників, молодших 18 років, з ініціативи власника або уповно-важеного ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою відповідного комітету у справах неповнолітніх (комітети і служби у справах неповнолітніх створено відповідно до Закону України від 25 січня 1995 р. "Про органи і служби у справах неповнолітніх і спеціальні установи для неповнолітніх"). При цьому звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Розірвати трудовий договір з працівником, який ще не досяг 18 років, можна не лише з ініціативи роботодавця та самого неповнолітнього працівника, а й з ініціативи батька чи матері (усиновлювача чи піклувальника), а також державних органів і службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю (ст. 199 КЗпП). Цей варіант припинення трудових відносин з неповнолітнім, у тому числі й строкового трудового договору, можливий лише у разі, коли подальше виконання трудового договору загрожує його здоров»ю або порушує його законні інтереси.

                                                                              Марія Возняк,

                                                           головний державний інспектор Управління Держпраці області                                                 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *