Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Програма житлових субсидійСубсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг.
 


Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами з урахуванням пільг перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ і електроенергію Урядом 28 лютого 2015 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій», якою з 1 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення житлових субсидій.

(П О С Т А Н О В А від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива )

Для призначення субсидії необхідно подати лише два документа – заяву про призначення житлової субсидії (далі – Заява) та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі – Декларація), форма яких спрощена.

Прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року №475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій», яка набрала чинності 21 липня 2015 року, внесено зміни, якими скасовано необхідність декларування громадянами розмірів (конкретних сум) доходів. У декларації,  громадяни декларують лише види доходів (зазначають словами: зарплата, пенсія, стипендія та ін.) та організацію, де їх одержано. Конкретні суми доходів структурні підрозділи соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів отримують від фіскальної служби, органів пенсійного фонду України, інших установ та організацій.

Інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік.

Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року.

За бажанням заявника житлова субсидія може бути призначена на підставі доходів за останні три місяці за умови надання довідки про доходи таких осіб за цей період.

Розмір пенсійної виплати враховується за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

До сукупного доходу не враховуються: частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"; сплачені особою аліменти; доходи від розміщення депозитів; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичних операціях; допомога громадських та благодійних організацій; допомога на поховання; одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до місцевого управління праці та соціального захисту населення поштою.

У сільській місцевості приймання документів здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік. 

 

Після закінчення терміну призначення субсидії на наступний період субсидія призначається без звернення громадян, на підставі отриманої інформації про доходи від Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, вищих навчальних закладів.

 

Скасовано такі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій:

наявність у власності двох житлових приміщень;

наявність у власності двох автомобілів;

здача в найм житлового приміщення;

Залишається обмеження в разі здійснення протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії купівлі майна або оплати послуг на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень. У такому випадку субсидія може бути призначена на підставі рішення комісії.

 

Скасовується необхідність обов’язкового працевлаштування працездатних членів сім’ї та перебування їх на обліку в центрі зайнятості (до розрахунку сукупного доходу прийматиметься дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб). (У 2014 році та на даний час прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1218 грн.).

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень комісій) під час визначення сукупного доходу враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, – двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

Надано право на оформлення субсидій особам, які не зареєстровані у житловому приміщенні, але фактично в ньому проживають на підставі письмового договору найму (оренди) житла, і на яких відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.

Передбачено, що у разі якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується природний газ і електроенергія субсидія надаватиметься тільки на один вид палива.

 

Комісіям при місцевих органах виконавчої влади додатково надано право:

– приймати рішення про надання субсидії одиноким непрацездатним громадянам на збільшену понад норму площу житла;

– визначати кількість осіб для розрахунку субсидії у випадках, коли окремі особи з числа зареєстрованих фактично не проживають у житловому приміщенні. Таким документом може бути довідка, що підтверджує місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, а також довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні.

 

Сума субсидії, яку перераховано на рахунки виконавців послуг і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховуватиметьсявиконавцем не тільки як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства, а й в рахунок майбутніх платежів.

Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи (не зазначено один із видів доходів) та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб надання субсидії припиняється. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії.

Визначення обов’язкового відсотка платежу

Відповідно до змін, внесених постановою від 06.08.2014 №409 «Про встановлення держаних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», з 1-го жовтня 2014 року обов’язковий платіж для отримувачів житлової субсидії розраховується індивідуально для кожної домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одного члена домогосподарства

Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначається у наступному порядку:

1)   обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї;

2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

3)  дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2015 році – 1176 грн.), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

4)  отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15 (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *