Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Процедура отримання суб’єктом господарювання свідоцтва про внесення до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу» з метою обліку суб’єктів видавничої справи в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, уповноваженим органом (Державним комітетом телебаченні і радіомовлення України) ведеться Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.

Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі – свідоцтво).

Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:

  • органи законодавчої, виконавчої, судової влади – для випуску офіційних видань з матеріалами законодавчого та іншого нормативно-правового характеру, бюлетенів судової практики;
  • підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи – для випуску і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність; видань,  що містять нормативні акти з виробничо-практичних питань таких підприємств, установ та організацій; службових та методичних матеріалів, документів для потреб їхньої статутної діяльності, а також матеріалів на правах рукопису, розмножених за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог статті 13 Закону заява про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру надсилається або подається Держкомтелерадіо за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01001, загальний відділ – кабінет 809.

Зразки заяв для фізичних осіб та юридичних осіб розміщено на веб-сайті Держкомтелерадіо в розділі «Адміністративні послуги».

Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою – підприємцем. Підпис керівника суб’єкта господарювання (чи уповноваженої ним особи) на заяві скріплюється печаткою.

Відповідно до вимог статті 14 Закону рішення про видачу свідоцтва та внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру або про надання письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва ухвалюється уповноваженим органом протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви.

Свідоцтво видається на безоплатній основі та діє безстроково.

Свідоцтво підлягає переоформленню у разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників) та виду (видів) діяльності у видавничій справі. 

Підставами для видачі дубліката свідоцтва є його втрата або пошкодження.

Анулювання свідоцтва здійснюється уповноваженим органом у разі:

  • припинення діяльності суб’єкта видавничої справи з підстав, передбачених статтею 32 цього Закону;
  • переоформлення свідоцтва; винесення судом рішення про анулювання свідоцтва. 

Свідоцтво поштою не надсилається. Свідоцтво видається в Держкомтелерадіо, за наявності документу, що посвідчує особу. В разі отримання свідоцтва особою, уповноваженою на те керівником суб’єкта господарювання, уповноваженій особі слід мати оригінал довіреності та документ, що посвідчує особу.

Адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 2, (станція метро «Хрещатик»), кабінет 708, 7-й поверх (понеділок-четвер, 9.00-17.00, обідня перерва 13.00-14.00).

Консультація телефоном: 279 51 56, 278 86 96

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *