Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Щодо встановлення тарифів на послуги з водо- та теплопостачання

Формування тарифів на послуги з водо- та теплопостачання здійснюється, зокрема, на базі економічно та науково обґрунтованих планових витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначених на підставі норм питомих витрат.

Формування тарифів на послуги з водо- та теплопостачання здійснюється, зокрема, на базі економічно та науково обґрунтованих планових витрат паливно-енергетичних ресурсів, визначених на підставі норм питомих витрат.
Основні вимоги до нормування, принципи встановлення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (палива, теплової та електричної енергії) та методи їх розробки визначаються Постановою Кабінету Міністрів від 15 липня 1997 року «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» та нормативним документом «Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», затвердженим наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22 жовтня 2002 р. №112.
Основним завданням нормування є встановлення об’єктивно необхідної, науково обґрунтованої величини витрати паливно-енергетичних ресурсів (палива, теплоенергії та електроенергії) на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг (п.16 Загальних положень про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затвердженого постановою КМУ №786 від 15.07.1997 р.).
Положення поширюється на всі підприємства та організації незалежно від форм власності з сумарним річним споживанням понад 1 000 тонн умовного палива.
Відповідальність за розроблення і додержання норм питомих витрат на рівні підприємства несе керівник підприємства (п.7.6 «Основних положень…»); ст. 98, 101 та 102 Кодексу України про адміністративні порушення передбачена відповідальність керівника за відсутність і недодержання норм питомих витрат.
Організація нормування та погодження норм питомих витрат (у т.ч. і для підприємств, що споживають понад 10 000 т у.п. на рік) покладено на центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації (постанова Кабінету Міністрів України №841 від 03.08.2011 р., якою внесено зміни до п.п. 17 та 19 «Основних положень…»).
У зв’язку з вимогою нормативних актів щодо необхідності розробки науково обґрунтованих, прогресивних норм питомих витрат виникає необхідність у кваліфікованому підході до їх оцінки.
Значна частина підприємств тепло- та водопостачання Житлово-комунального господарства України, які розробляють норми без участі спеціалізованих підприємств, не виконують вимог нормативних документів щодо їх наукової обґрунтованості (невірні класифікація норм, вибір одиниць виміру продукції, склад норм, у розрахунках не дотримуються вимоги технологічних процесів виробництва, помилки у побудові схем нормування). За відсутності необхідної технічної бази (методик, положень, інструкцій, рекомендацій тощо) порушується вимога щодо єдиної методичної основи розрахунків норм питомих витрат. Норми розраховуються без врахування планів організаційно-технічних заходів, не враховуються нормативні енергетичні характеристики обладнання.
Відтак, розроблені норми не відповідають вимогам щодо їх наукового обґрунтування та не можуть бути основою для об’єктивної оцінки витрати енергоресурсів на одиницю продукції.
У зв’язку з цим, при погодженні норм питомих витрат було б доцільно приймати до уваги висновок спеціалістів щодо відповідності норм питомих витрат вимогам нормативних документів.
Підприємство ТОВ «ЦМПЕ» має відповідну нормативну базу та кваліфіковані кадри із значним досвідом роботи виконання робіт з нормування у комунальному та промисловому секторі економіки України і пропонує Вам послуги з розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *