Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2016 РОКУ

Короткий огляд
 
Населення  та  соціальний  захист
 
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2016р. становила 1380,3 тис. осіб, з них 603,7 тис. проживали  у  міських поселеннях,          776,6 тис. – у сільській місцевості.
Кількість живонароджених у січні–жовтні 2016р. становила 12,4 тис., померлих – 14,1 тис.осіб.

Короткий огляд
 
Населення  та  соціальний  захист
 
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2016р. становила 1380,3 тис. осіб, з них 603,7 тис. проживали  у  міських поселеннях,          776,6 тис. – у сільській місцевості.
Кількість живонароджених у січні–жовтні 2016р. становила 12,4 тис., померлих – 14,1 тис.осіб.
За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді 2016р. звернулося 214тис. домогосподарств, призначені субсидії з урахуванням звернень  у  попередньому  році 234,5тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 112,2тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 122,3тис. Загальна сума призначених субсидій усічні–листопаді2016р. склала 233,9млн.грн (у січні–жовтні– 161,3млн.грн), з неї у міських поселеннях – 80,7млн.грн, у сільській місцевості –        153,2млн.грн.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у листопаді2016р. склав 1608,7грн (у жовтні– 717,1 грн).
Крім того, 19,2тис. домогосподарств (83,7% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 18,9тис. домогосподарств сільської місцевості.
Середній розмір призначеної субсидії цього виду у розрахунку на одне домогосподарство у листопадіп.р. становив 2200,7грн (у жовтні– 1991 грн).
Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні–листопаді2016р. становила 29,8млн.грн (у січні–жовтні–     19,3млн.грн). 
 
Ринок праці
 
За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада2016р. становила 10,7 тис. осіб, що на 3,8% більше, ніж на кінець жовтня 2016р.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця не змінився і на кінець листопада 2016р. становив 1,2% населення працездатного віку.
 
Доходи  населення
 
  У січні–листопаді 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій(із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 4133 грн,що на 23,9% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.;у листопаді 2016р. –4325 грн, що на 0,1% менше, ніж у жовтні 2016р. та на 18,1% більше, ніж у листопаді 2015р.Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2016р. порівняно з жовтнем 2016р. становив99%, відносно листопада2015р. – 107,7%.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на       1 грудня2016р. склала 5,5млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованогоза листопад2016р. Упродовж листопада2016р. сума заборгованості збільшилась на 0,9%.
На економічно активні підприємства припадає 8,1% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 83,1%, решта – на економічно неактивні підприємства.
 
Роздрібна  торгівля
 
Оборот  роздрібної  торгівлі  (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)   у  січні–листопаді 2016р.  становив  33878,9 млн.грн  і  збільшився  проти  обсягу  відповідного  періоду  2015р. у фактичних цінах  на 10,6%, у порівнянних цінах – на 2,9%.
 
Капітальні інвестиції
 
За  січень–вересень 2016р.  у  розвиток  економіки  області  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  було  вкладено  4521 млн.грн  капітальних  інвестицій.  Найвагомішу  частку  з  них  (99,4%  загального  обсягу)  склали  інвестиції  в  матеріальні активи.  Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–вереснем 2015р.  зменшився на  9,7%.
 
Сільське  господарство
 
Індекс  сільськогосподарської продукції  у січні–листопаді 2016р. порівняно     з відповідним періодом 2015р. становив 101,6%,у т.ч. у сільсько­господарських підприємствах – 101,5%,  у господарствах   населення – 101,6%.
Під урожай 2017р. озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак)посіяно на  площі 92,2 тис.га, що на 4,6% більше  минулорічного рівня.
За січень–листопад 2016р. реалізовано на забій 109,9 тис.т худоби та птиці         (у живій масі), що на 5,5% менше порівняно з січнем–листопадом 2015р., вироблено 431,6 тис.т молока (на 1,5% менше) та 395,6 млн.шт яєць (на 28,4% менше).
За розрахунками, на 1 грудня 2016р. загальна кількість великої рогатої худобисклала 162,8 тис.голів (на 2% менше, ніж на 1 грудня 2015р.),  у т.ч. корів – 99,2тис.  (на 1% менше); свиней–332,3тис. (на 0,2%більше),овець та кіз – 29,8 тис. (на 0,3% більше), птиці всіх видів – 4478 тис. голів (на 4,1% менше).
Загальний обсяг реалізованої великими та середнімисільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої  продукції за січень–листопад 2016р. порівняноз відпо­відним періодом 2015р. знизився на 22,2%, у т.ч продукції  рослинництва – на 10,3%, тваринництва – на 31,1%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 9%, у т.ч. рослинництва – на 20,3%,   тваринництва – знизилися на 2,5%.
На 1 грудня 2016р. у великих та середніх сіль­ськогоcподарських підприємствах і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання,перероблення зернових та зернобобових культур, було в  наявності  293,2 тис.т  зерна, що на 12,3% більше, ніж на 1 грудня 2015р.
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–листопаді  2016р.  становила 3279,1 грн за т, з них на пшеницю – 3271,9 грн  за  т.
 
Промисловість
 
У листопаді 2016р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2015р. індекс промислової продукції склав відповідно 101,9% та 98,6%, за підсумками січня–листопада 2016р. – 94%.
Збільшення випуску продукції у січні–листопаді 2016р. проти відповідного періоду торік одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 2,1%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання –на 24,6%, машинобудуванні –  на 59,7%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів               (на 44,1%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 34%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 13,9%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 10,7%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 8,3%).
За січень–жовтень 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг)   на 27 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 5,2млрд.грн.
 
Будівництво
 
У  січні–листопаді  2016р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 1159,2 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з  відповідним  періодом  2015р. становив  98,9%.
 
Транспорт
 
У січні–листопаді 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 10,5 млн.т вантажів, що на  0,2% менше, ніж за аналогічний період 2015р. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 1272,3 млн.ткм або на 14% більше обсягу січня–листопада 2015р.
Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 70,7 млн. пасажирів, що на 23,2% менше від обсягів відповідного періоду 2015р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  927,7 млн.пас.км або на 10,9% менше.
 
Зовнішня  торгівля  товарами
 
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2016р. становили 422,3 млн.дол. США, імпорту – 326,6 млн.дол. США. Проти січня–жовтня 2015р. обсяги експорту збільшилися на 36,7%, імпорту – на 34,1%.  Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 95,7 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,29.
 
Споживчі  ціни
 
            За  даними Державної  служби статистики, індекс споживчих  цін  в  Україні у  листопаді 2016р. порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,8%,  з  початку  року  –  111,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  100,9%  і  109,8%  відповідно.
(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *